Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Управа царина Републике Србије

Сличне презентације


Презентација на тему: "Управа царина Републике Србије"— Транскрипт презентације:

1 Управа царина Републике Србије
СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА САВРШЕНИ ЛОГИСТИЧКИ ЛАНАЦ ПРОМЕТА РОБА И УСЛУГА Управа царина Републике Србије

2 Управа царина Републике Србије
ДЕФИНИЦИЈЕ ОПС Светска царинска организација дефинише ОПС као субјекта укљученог у промет робе, или неку другу функцију, који је за то добио одобрење националне царинске администрације, јер испуњава и придржава се стандарда СЦО или еквивалентних стандарда безбедности ланца набавке ЕУ подразумева ОПС (АЕО) као привредног субјекта који је у свом пословању укључен у активности дефинисане царинским законом, који је поуздан у читавој Заједници и као такав ужива предности у ЕУ У свакодневој терминологији ОПС се дефинише као онај привредни субјект коме је одобрен статус поузданог партнера, обзиром да је провером утврђено да испуњава специфичне критеријуме Управа царина Републике Србије

3 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЕУ
чл. 5а Царинског закона Заједнице (CCC), прописан Уредбом ЕК бр. 648/2005 чл. 13,14,15 Модернизованог царинског закона МCC, од 2013.г. чл. 14 а. – 14q. Уредбе за спровођење Царинског закона ЕУ, прописаних Уредбом ЕК бр.1875/2006. Управа царина Републике Србије

4 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
члан 8.Царинског закона: Лице које има регистровано седиште на царинском подручју Републике Србије и које испуњава услове прописане овим законом може затражити статус “ОПС” ОПС може користити олакшице у вези са царинском контролом које се односе на сигурност и безбедност и/или поједностављења предвиђена царинским прописима чланом 9. дефинисани су основни критеријуми за добијања статуса ОПС чланом 10. прописани су услови за примену критерију Управа царина Републике Србије

5 РАЗЛОЗИ ЗА УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ОПС
Систем ОПС формално је ступио на снагу у ЕУ године Намера да се компаније укључе у „ЛАНАЦ СИГУРНЕ НАБАВКЕ“ Да се омогући сигурност у свим фазама „живота“ пошиљке (производњи, транспорту, допреми, отпреми, набавци и складиштењу, увозу, извозу, провозу и осталом) Да се унапреди друштвена одговорност националне економије, и то превасходно у следеће две области: Борби против тероризма и Борби против организованог криминала, фалсификовања и приратерије Управа царина Републике Србије

6 ТИПОВИ И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПС
Први тип овлашћења ОПС је за царинска поједностављења (обележава се у ЕУ са „АЕО Ц“), омагућава ОПС користи од поједностављења прописаних царинским прописима Други тип овлашћења ОПС је за безбедност и заштиту (обележава се у ЕУ са „АЕО С“), даје се компанијама које примењују одговарајуће стандарде безбедности и заштите Трећи тип овлашћења, ОПС за царинска поједностављења/безбедност и заштиту (обележава се у ЕУ са „АЕО Ф“), обједињује могућности два претходна („all in one“) Модернизованим царинским законом ЕЗ прописана су само два вида овлашћених привредних субјеката и то: Овлашћени привредни субјекти за царинска поједностављења Овлашћени привредни субјекти за безбедност и заштиту Управа царина Републике Србије

7 КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ОПС?
Према СЦО, у делу посвећеном АЕО, наводи се ко све може поднети захтев за стицање статуса ОПС, па између осталих и: - произвођачи, - извозници, - увозници, - превозници, - трговачки посредници, - царински агенти, - држаоци складишта, - држаоци терминала, - дистрибутери, - луке, - аедродроми Управа царина Републике Србије

8 ПРЕДНОСТИ ЗА КОМПАНИЈЕ СА СТАТУСОМ ОПС
Редуковање физичких прегледа пошиљака и контроле документације У случајевима када је потребно извршити контролу пошиљке ОПС има предност у односу на друге привредне субјекте У случајевима физчког прегледа пошиљака ОПС има право да изабере место где ће се преглед извршити Лакши приступ царинским поједностављењима. Привредни субјекти не морају обавезно имати статус ОПС да би им се одобрили поједностављени царински поступци, али уколико је привредни субјект који захтева поједностављене царинске поступке носилац Одобрења за систем ОПС Ц или ОПС Ф, царински орган неће поново проверавати услове који су већ испитани приликом одобрења статуса ОПС Управа царина Републике Србије

9 ПРЕДНОСТИ ЗА КОМПАНИЈЕ СА СТАТУСОМ ОПС
Мањи број података у сажетој декларацији којом се врши претходна најава пошиљке Узајамно признавање представља један од циљева ЕУ, а огледа се у тежњи да се ОПС призна идентичан статус у свим трећим земљама које примењују програм ОПС, или неки одговарајући програм. На тај начин привредни субјекти који би стекли статус ОПС у трећим земљама имали би исти третман у ЕУ као и привредни субјекти који су стекли статус ОПС у земљама чланицама ЕУ. Препорука за привредне субјекте у нашој земљи је да ову чињеницу имају у виду и за период док Република Србија не постане пуноправни члан ЕУ јер би то у многоме побољшало њихову позицију и конкурентност на тржишту ЕУ Управа царина Републике Србије

10 ПРЕДНОСТИ УВОЂЕЊА СТАТУСА ОПС ЗА НАЦИОНАЛНУ ЕКОНОМИЈУ
Ефикаснија и рационалнија контрола Ефикасније коришћење сопствених ресурса Умапред добијање информација о промету робе (пре арривал, пре департуре Децларатион ...) Благовремена припрема за адекватан третман пошиљке (ефикасније управљање ризиком) Могућност појачане и фокусиране (циљане) контроле на оне робе и учеснике у спољнотрговинском пословању који су ризични Побољшање и трансфер у области интерних процедура и поступака Боља сарадња царине и Пословне заједнице Побољшање на релацијама царина/царина и царина/економска групација (ЕУ – ЕФТА, ЕУ - УСА, ЕУ - Кина...) Управа царина Републике Србије

11 ПИТАЊА, КОМЕНТАРИ, ПРИМЕДБЕ ...
Управа царина Републике Србије

12 Веселин Милошевић телефон: 011 319 57 63 e-mail: milosevicv@carina.rs
ХВАЛА НА ПАЖЊИ Веселин Милошевић телефон:


Скинути ppt "Управа царина Републике Србије"

Сличне презентације


Реклама од Google