Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова

Сличне презентације


Презентација на тему: "Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова"— Транскрипт презентације:

1 Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова
- Уговор о ЕУ (1992-3); Заједничке одредбе, чл. 2, ал. 4; наслов VI - Од Амстердама (1999), постепена комунитаризација политике виза, азила, имиграције и интегрисаног управљања границом Уније - Остатак материје Трећег стуба: Полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима

2 Области регулисања у Трећем стубу
Мастрихт (од до 1999): - слобода кретања људи - имиграциона политика - политика издавања виза - политика азила - правосудна сарадња у грађанским и кривичним стварима - полицијска сарадња Амстердам (од 1999): - полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима

3 Основна права и слободе (право грађанства ЕУ)
Носиоци – само држављани држава чланица Карактер права – допуњују а не замењују основна права из националних устава Каталог права: - Слобода кретања и настањивања - Активно и пасивно изборно право (ЕП и локални органи власти у ДЧ) - Право конзуларне заштите у трећим државама - Право подношења петиције ЕП и обраћања омбудсману

4 Слобода кретања лица Споразум из Шенгена (1985); Конвенција о примени из – укинуте унутрашње границе и уведена јединствена правила преласка граница за држављане држава чланица Правила преласка тичу се и виза, азила и имиграционе политике (држављани трећих земаља) Шенгенски јединствени информациони систем Амстердам (1999, Протокол 2) - Шенгенски споразум постаје део УЕУ; прихвата га тринаест ДЧ Ница (2003) – одлуке из ове области доносе се квалификованом већином у Савету и поступком саодлучивања Савета и ЕП на основу Правила ЕЗ (која доноси Савет) о начелима

5 Политика имиграције и азила
Ad hoc радна група за имиграцију, 1986 Даблинска конвенција о азилу, 1990 Конвенција о спољним границама (визе), 1991 Мастрихт – Уговор, наслов IV; трећи стуб Приближавање политика у овим областима преко заједничких одлука Од Амстердама (1999): упутства Савета о минималном стандардима за пријем азиланата – здравствена заштита, смештај, образовање, приступ тржишту радне снаге

6 Полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима
Циљ: обезбеђење високог нивоа заштите грађана у оквиру простора слободе, безбедности и праве Предмет делатности: борба против организованог криминала, тероризма, кријумчарења људи, дрога и оружја Порекло: Треви група (1975) Начин деловања: - ближом сарадњом полицијских снага, царинских управа и других тела ДЧ, било директно било преко ЕВРОПОЛ-а - ближом садарњом правосудних органа ДЧ или директно преко ЕВРОЈУСТ-а - усклађивањем прописа кривичног законодавства ДЧ

7 Управљање у области трећег стуба
До Амстердама: Савет преко заједничких ставова и заједничких акција Од Амстердама: Савет преко оквирних одлука, одлука и конвенција - Оквирне одлуке и одлуке – на иницијативу Комисије или државе чланице уз консултовање ЕП; имају значај директива (упутстава); обавезујуће, али се не примењују непосредно - Оквирне одлуке – уједначавање закона и прописа - Одлуке – остваривање било ког циља у сарадњи изузимајући приближавање закона - Конвенције – имају значај препорука; ступају на снагу након ратификација у ДЧ

8 Улога осталих органа ЕУ
Комисија – предлагач прописа и мера заједно са државама чланицама (од 1999) Европски суд правде – на захтев националног суда (није обавезно) може да донесе прелиминарну одлуку о ваљаности и тумачењу оквирних одлука, одлука и конвенција Европски парламент – од улога консултације пре доношења одлука; редовно информисање од стране Савета и Комисије; од 2003 – саодлучивање са Саветом

9 Европол (Европска полицијска служба)
Европол (Европска полицијска служба) Основан Конвенцијом Савета, 1995 Циљ: унапређење сарадње између полицијских служби ДЧ у спречавању и борби против кривичних преступа дефинисаних Конвенцијом Широк обим надлежности – тероризам и организовани криминал, дела против живота, тела и личне слободе, против својине и јавних добара, против нарушавања животне средине Начин рада: информативно-аналитички послови, сигнализација кривичних дела полицијама ДЧ, помагање истраге

10 Протокол од 2002. – проширење делокруга Европола:
- Учествовање у заједничким истражним тимовима (одговарајућа Оквирна одлука) - Може да затражи од ДЧ покретање кривичног гоњења - ДЧ је дужна да оснује националну јединицу за сарадњу са Европолом (још по оснивачкој Конвенцији)

11 Евројуст (Европско оделење за судску сарадњу)
Основан одлуком Савета 2002. Састав: тужиоци, судије, припадници полиције из ДЧ (28) Циљ: сарадња између ДЧ у борби против злочина транснационалних размера Делује у виду једног или више националних чланова или као Колеџ (вођење истраге и кривична гоњења) Надлежност: кривична дела којима се бави и ЕВРОПОЛ Лисабон (2009) – европски налог за хапшење


Скинути ppt "Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова"

Сличне презентације


Реклама од Google