Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Radionica: Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zagreb, 05.03.2015.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Radionica: Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zagreb, 05.03.2015."— Транскрипт презентације:

1 Radionica: Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zagreb,

2 AFIS Pravilnik Raspored
Uvod Uvodna riječ i upoznavanje s ciljem radionice 09: h Regulatorni okvir Zakon o zračnom prometu Odredbe Uredbe (EZ) 1035/2011 (AFIS_ICAO Circular 11-AN/128) (Eurocontrol Manual for AFIS) h Odredbe AFIS Pravilnika - opće odredbe (područje primjene Pravilnika, nadležnosti HACZ-a) - uvjeti pružanja usluge - obveze pružatelja usluga - uvjeti za izdavanje svjedodžbe i nadzor - stručno osposobljavanje AFIS osoblja - ostale odredbe 10.30 – 11.45h Relevantna EU praksa Primjeri AFIS-a EU zemalja 11.45 – 12.00h Pitanja i odgovori 12.00 – 12.30h AFIS Pravilnik Raspored

3 AFIS Pravilnik Cilj radionice
Cilj radionice je upoznavanje zainteresiranih subjekata sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija (AFIS Pravilnik) kao i o mogućim utjecajima na zainteresirane subjekte. Nacrt AFIS Pravilnika objavljen je na internetskim stranicama HACZ-a. Komentari se mogu poslati do na AFIS Pravilnik Cilj radionice

4 Trenutno ne postoji nacionalni propis koji definira standard za pružanje aerodromskih letnih informacija. (EU)1035/2011 definira zahtjeve po kojima se AFIS certificira. Primjenjuju se zajednički zahtjevi iz Uredbe u suženom opsegu, kao i za ostale 4 usluge u zračnoj plovidbi (ATS, CNS, MET, AIS). AFIS Pravilnik Zašto?

5 S obzirom na potrebu smanjenja cijene terminalnih naknada, te interes zrakoplovnih subjekata za ovakvom vrstom usluge, te iz sigurnosnih razloga, potrebno je na nacionalnoj razini regulirati pružanje aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima i na kontroliranim aerodromima izvan radnog vremena aerodromske kontrole zračnog prometa. AFIS Pravilnik Zašto?

6 AFIS Pravilnik Regulatorni okvir
Zakon o zračnom prometu, čl.105. (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1035/2011 od 17. listopada o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010 Primjenjivi GUI: (AFIS_ICAO Circular 11-AN/128) (Eurocontrol Manual for AFIS) AFIS Pravilnik Regulatorni okvir

7 Cilj AFIS Pravilnika je definirati pravni okvir za pružanje usluga aerodromskih letnih informacija.
Pravilnik propisuje: - uvjete i način pružanja usluga aerodromskih letnih informacija, - kriterije za određivanje aerodroma i pridruženog zračnog prostora u kojem se pružaju usluge aerodromskih letnih informacija, i - uvjete za izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga aerodromskih letnih informacija. AFIS Pravilnik Cilj

8 AFIS Pravilnik Sadržaj
Pravilnik se sastoji od 4 dijela: DIO PRVI - OPĆE ODREDBE DIO DRUGI - UVJETI PRUŽANJE USLUGE DIO TREĆI - IZDAVANJE SVJEDODŽBE I NADZOR PRUŽATELJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA DIO ČETVRTI - OSTALE ODREDBE AFIS Pravilnik Sadržaj

9 AFIS Pravilnik DIO PRVI
OPĆE ODREDBE: Područje primjene Propisani su uvjeti i način pružanja AFIS-a, kriteriji za određivanje aerodroma i pridruženog zračnog prostora u kojem se pruža AFIS, i uvjeti za izdavanje svjedodžbe. Nadležno tijelo za nadzor provedbe :HACZ Pojmovi i kratice AFIS aerodrom, AFIS usluga, AFIS osoblje, ATZ, broj operacija AFIS Pravilnik DIO PRVI

10 AFIS Pravilnik DIO DRUGI
UVJETI PRUŽANJA USLUGE -Kriteriji za uvođenje usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranom aerodromu >1500 operacija -Kriteriji za uvođenje usluge aerodromskih letnih informacija na kontroliranom aerodromu ATS vs AFIS (degradacija) = sigurnosna analiza -Sigurnosna analiza u skladu sa zahtjevima (EU) br. 1035/2011 AFIS Pravilnik DIO DRUGI

11 AFIS Pravilnik DIO DRUGI

12 AFIS Pravilnik DIO DRUGI
-Područje pružanja aerodromskih letnih informacija AFIS unit ATZ radiokomunikacija zemlja-zrak odgovornost za poštivanje propisanog razdvajanja AFIS Pravilnik DIO DRUGI

13 AFIS Pravilnik DIO DRUGI
-Obveze pružatelja aerodromskih letnih informacija pružanje informacija za sigurno i učinkovito odvijanje aerodromskog prometa unutar ATZ-a i na manevarskim površinama aerodroma: a) meteorološke informacije b) uzletno sletna staza u uporabi c) stanje zemaljskih navigacijskih sredstava d) prometne informacije e) stanje operativnih površina f) informacije o zemaljskim uslugama g) aktiviranje i zatvaranje plana leta h) pomoć u operacijama potrage i spašavanja i) razmjena informacija FIS & ATS AFIS Pravilnik DIO DRUGI

14 AFIS Pravilnik DIO DRUGI
-Informacije za objavu „AFIS aerodrom” info o usluzi: AIP ili VFR Manual -Ugovori sa vanjskim subjektima certificiranim operatorom aerodroma, i certificiranim pružateljem usluga u zračnoj plovidbi. AFIS Pravilnik DIO DRUGI

15 AFIS Pravilnik DIO TREĆI
IZDAVANJE SVJEDODŽBE I NADZOR PRUŽATELJA AERODROMSKIH LETNIH INFORMACIJA -Pokretanje postupka izdavanja Svjedodžbe Zahtjev i potrebna dokumentacija za izdavanje svjedodžbe: web CCAA (120 dana prije početka rada) -Uvjeti za izdavanje i produžavanje Svjedodžbe (EU) br. 1035/2011, Annex I - V -Nadzor (HACZ) -Inicijalni nadzor (proces certifikacije) -Kontinuirani nadzor (redoviti planirani nadzor) AFIS Pravilnik DIO TREĆI

16 AFIS Pravilnik DIO ČETVRTI
OSTALE ODREDBE Stručno osposobljavanje AFIS osoblja Propis koji uređuje stručno osposobljavanje osoba koje rade na poslovima od značaja za sigurnost zračnog prometa Naknade za pružanje usluge terminalne naknade Priznavanje svjedodžbi iz drugih država Stupanje Pravilnika na snagu AFIS Pravilnik DIO ČETVRTI

17 AFIS Pravilnik Relevantna EU praksa

18 AFIS Pravilnik Komentari na nacrt
Pristigli komentari korisnika na AFIS Pravilnik: nekontrolirani vs.kontrolirani a/d npr. Lučko Aerodrome Information letjelišta vs. aerodromi AFIS Pravilnik Komentari na nacrt

19 AFIS Pravilnik Što dalje?
Planovi HACZ-a: -objava AFIS Pravilnika u NN -objava Pravilnika o stručnom osposobljavanju osoba koje rade na poslovima od značaja za sigurnost zračnog prometa u NN -objava obrasca zahtjeva i popisa dokumentacije za izdavanje Svjedodžbe na webu HACZ-a AFIS Pravilnik Što dalje?

20 AFIS Pravilnik Kraj

21 AFIS Pravilnik Pitanja


Скинути ppt "Radionica: Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Zagreb, 05.03.2015."

Сличне презентације


Реклама од Google