Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Doc. dr. sci. Almedina Šabić Učanbarlić

Сличне презентације


Презентација на тему: "Doc. dr. sci. Almedina Šabić Učanbarlić"— Транскрипт презентације:

1 Doc. dr. sci. Almedina Šabić Učanbarlić
Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih klauzula u formularnim ugovorima Doc. dr. sci. Almedina Šabić Učanbarlić

2 Direktiva 93/13/EEZ – rationae personae
Oblast ličnog važenja Direktive definirana je jednom ličnom i jednom stvarnom odrednicom. Lična se odrednica vezuje za to da potrošač može biti samo fizička osoba; pravne osobe per definitionem ne mogu biti smatrane potrošačima. Stvarna odrednica se oslanja na cilj kojim se potrošač vodi pri zaključenju konkretnog ugovora, te se u tom smislu Direktivu primjenjuje samo na one pravne poslove koje potrošač u gornjem određenju poduzima s ciljem zadovoljavanja svojih ličnih odnosno potreba svog domaćinstva. Konkretni se posao ovdje mora nalaziti izvan oblasti potrošačeve poslovne odnosno profesionalne djelatnosti.

3 Direktiva 93/13/EEZ – rationae materiae
Direktivu se kada je riječ o oblasti njenog stvarnog važenja primjenjuje na ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima O KOJIMA NIJE POJEDINAČNO PREGOVARANO. O ugovornim je odredbama pojedinačno pregovarano kad je potrošač imao stvarnu mogućnost uticaja na sadržinu konkretne odredbe. Takva mogućnost će postojati ondje gdje: 1) potrošač bi morao raspolagati stvarnom mogućnosti upoznavanja sa sadržinom ugovornih odredbi, kako bi uopće mogao inicirati njihovu eventualnu korekciju i 2)ugovorna strana potrošača jeste ozbiljno spremna izmijeniti pojedine odredbe odnosno od njih potpuno odustati.

4 Pregovaranje bi moralo podrazumijevati pregovaranje o pojedinim odredbama ugovora; činjenica da se pregovaralo o nekim odredbama ugovora ne znači da je pregovarano o sadržini ugovora u cjelini. Izvan sadržjane kontrole nalaze se odredbe ugovora koje se temelje na prinudnim pravnim propisima ili odredbama međunarodnih sporazuma, kao i odredbe koje reguliraju pitanja odnosa predmeta ugovora i cijene/naknade, dotle dok su te odredbe formulirane jasno i razumljivo.

5 Kumulativne ili alternativne pretpostavke?
Generalna klauzula Čl. 3 st. 1 Direktive: ugovorna klauzula o kojoj nije pojedinačno pregovarano smatra se nepoštenom ondje gdje protivno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje značajan nesklad između prava i obaveza ugovornih strana i to na štetu potrošača. Pretpostavke za oglašavanje određene ugovorne odredbe nepoštenom: povreda načela savjesnosti i poštenja, te značajan nesklad između prava i obaveza ugovornih strana, na štetu potrošača... Kumulativne ili alternativne pretpostavke?

6 Zahtjev transparentnosti
Ugovorne klauzule koje su prezentirane potrošaču u pismenom obliku trebale bi biti formulirane jasno i razumljivo. Jasne su ugovorne klauzule koje nemaju iznenađujući karakter, te nisu osnovom za nesporazum odnosno sumnju. Razumljive ugovorne klauzule su čitljive i jezično razmljive. Čitljivost = sačinjenost ugovora u formi štamparsko-tehnički pregledne isprave Jezična razumljivost = sačinjenost ugovora na jeziku razumljivom potrošaču, koji bi jezik trebao biti i takav da je lišen upotrebe nerazumljivih stručnih termina, te pravnih izraza i uputa na odgovarajuće propise bez navođenja njihovog sadržaja.

7 Pravne posljedice nepoštenosti
Čl. 6 st. 1 Direktive: Države članice su obavezne predvidjeti da nepoštene ugovorne klauzule koje se koriste u ugovorima zaključenim s potrošačima od strane poduzetnika, kako je predviđeno njihovim domaćim pravom, neće obavezivati potrošača, a ugovor će nastaviti da važi na istoj osnovi, ukoliko može nastaviti postojati bez nepoštenih klauzula.

8 Sprječavanje buduće primjene nepoštenih ugovornih klauzula
Čl. 7 st. 1 Direktive: Države članice se obavezuju da u interesu potrošača i konkurencije predvide primjerena i djelotvorna sredstva kojim će se onemogućiti primjena nepoštenih ugovornih klauzula u ugovorima koje poduzetnik zaključuje s potrošačem. Čl. 7 st. 2 Direktive: Sredstva o kojima je riječ u st. 1 ovog člana obuhvataju odredbe kojima lica ili organizacije, koji shodno domaćem pravu imaju legitimne interese u pogledu zaštite potrošača, mogu da, u skladu s domaćim pravom, podignu tužbu pred sudovima ili kod nadležnih organa uprave, a s ciljem donošenja odlukeo tome da li su ugovorne odredbe formulirane za opću upotrebu nepoštene. Čl. 7 st. 3 Direktive: Pravna sredstva iz st. 2 mogu biti usmjerena odvojeno ili zajednički protiv grupe poduzetnika iz iste privredne oblasti ili protiv njihovih udruženja koja koriste ili preporučuju korištenje isih općih ugovornih ili sličnih klauzula.

9 Aneks klauzula uz Direktivu
Indikativna i otvorena lista klauzula koje mogu biti oglašene nepoštenim

10 Direktiva 2011/83/EZ o pravima potrošača
Čl. 32: Države članice se obavezuje da ondje gdje odstupe od načela minimalne harmonizacije o tome obavijeste Komisiju.


Скинути ppt "Doc. dr. sci. Almedina Šabić Učanbarlić"

Сличне презентације


Реклама од Google