Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Poglavlje 1 EVROPSKI PRIORITETI I NACIONALNI SISTEM ZA RAZVOJ ŠKOLA

Сличне презентације


Презентација на тему: "Poglavlje 1 EVROPSKI PRIORITETI I NACIONALNI SISTEM ZA RAZVOJ ŠKOLA"— Транскрипт презентације:

1 Poglavlje 1 EVROPSKI PRIORITETI I NACIONALNI SISTEM ZA RAZVOJ ŠKOLA
EFEKTIVNO UPRAVLJANJE OPŠTINSKOM IMOVINOM Poglavlje 1 EVROPSKI PRIORITETI I NACIONALNI SISTEM ZA RAZVOJ ŠKOLA BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

2 EVROPSKI PRIORITETI I NACIONALNI SISTEM ZA RAZVOJ ŠKOLA
Strategija „Evropa 2020“ BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

3 Strategija postavlja opšte prioritete:
Na nacionalnom nivou, oni moraju biti uskladjene sa prioritetima postavljenih u Nacionalnim programima Na lokalnom nivou, Evropski i nacionalni prioriteti moraju biti prilagodjeni i skladni sa specifičnostima regiona BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

4 "2020" je takođe poznato kao "Strategija za pametan, održiv i sveobuhvatan rast", jer se upravo fokusira na ova tri prioriteta: - Pametni rast: razvoj ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama; - Održivi razvoj: promocija zelenije i konkurentnu ekonomiju sa efikasnijem korišćenjem resursa; - Inkluzivni razvoj: podsticanje visoke zaposlenosti, što dovodi do socijalne i teritorijalne kohezije. BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

5 - Razmotriti efikasno upravljanje opštinskim obrazovanjemm sa evropskim prioritetima za pametan, održiv i sveobuhvatan rast kako bi mogle da daju svoje rezultate za ekonomski rast u regionu do godine. - Koordinirati aktivnostima u kontekstu strategije koja funkcioniše "na parče". Razmotriti prioritetne aktivnosti socijalnog obrazovanja, omladinske aktivnosti, aktivnosti za zaštitu dece, one za lokalna preduzeća i potencijalne potrebe tržišta rada. - Za tu svrhu koordinisati opštinska odeljenja za obrazovanje, društvene aktivnosti, aktivnosti mladih, aktivnosti zaštitu dece, one vezane za lokalna preduzeća i prema podacima analiziranim za potencijalne potrebe tržišta rada u godine. Konačni rezultati: Imaćete opšti viziju za upravljanje, možete popraviti korake i raditi složeno u svim pravcima u kontekstu ,, Europe 2020 “. Imaćete priliku da se donesu prave odluke za upravljanje i možete kontrolisati ostvarivanje željenih trajnih rezultata. BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

6 Rano napuštanje školovanja ispod 10%;
B. Prioriteti- Evropska komisija je odredila vodeće opšte prioritete za EU, uključujući oblast obrazovanja : Rano napuštanje školovanja ispod 10%; Mlade generacija da steknu visoko obrazovanje najmanje 40%; Ovi ciljevi , prepoznati kao takvi na lokalnom nivou zahtevaju obuhvatanje dece i učenika u zavisnosti od predškolske i školske pripreme. BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

7 -Kao prvi cilj efikasnog upravljanja opštinskim obrazovanjem treba da budu precizno definisan obuhvat dece i učenika, u zavisnosti od predškolske i školske obuke. U pripremi Opštinske obrazovne strategije ovaj cilj treba da bude jasno priznat od strane lokalnih vlasti i formulisana u skladu sa ciljevima strategije "Evropa 2020".. Za sprovođenje strategije, svaka opština treba samostalno da pronađu svoje mehanizme za pokrivanje baze učenika obaveznog obrazovanja Opština je odgovorna za obezbedjenje obuhvata dece / član 36 Zakona /, kako bi se ostvarila efektivna kontrola nad stvarnim prisustvom dece u školi i njihovo puno učešće u procesu učenja moralo biti obezbeđeno. BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

8 C.Inicijative za stimulisanje razvoja u prioritetima vezanih za školsko obrazovanje :Inicijativa vezana isključivo za školsko obrazovanje : – “Mladi u pokretu "ima za cilj da poboljša performanse sistema obrazovanja i da olakša ulazak mladih na tržište rada, tj. cilj je da se poboljša obrazovanje i mogućnosti za pronalaženje posla za mlade ljude, smanjenje visoke stope nezaposlenosti među njima i povećanje zaposlenosti mladih kroz: razmatranje većeg stepena potreba obrazovanja i obuke mladih Ohrabrivanje zemalja EU da preduzmu mere da olakšaju prelazak sa obrazovanja na posao BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

9 U skladu sa strategijom "Evropa 2020" treba sprovesti inicijativu, koje se odnose na poboljšanje kvaliteta obrazovnih rezultata, u skladu sa mogućnostima za mlade ljude da uspeju na tržištu rada i da se pripreme za život u najširem smislu. Može se preduzeti lokalna inicijativu da se uvedu dodatne obuke - na primer građanskog obrazovanja ili motivacione obuke ili nešto u vezi sa poznavanjem različitih poslova u različitim sektorima javnog života; inicijative vezane za znanje o izvodljivosti koju je dao lokalnih preduzeća i tako dalje. BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

10 Nakon analize, Evropska komisija je dala specifične preporuke prema zemlji Bugarskoj da pomogne u poboljšanju njenih rezultata. Posebno u oblasti na koje se odnosi ovaj obrazovni modul su: "Nizak kvalitet obrazovanja na svim nivoima ima jak negativan uticaj na ekonomski potencijal Bugarske. Komisija preporučuje da to bude prioritet u pregovorima i sprovođenju ambicioznih reformi.." - Citat preporuke BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana

11 Nacionalni program za razvoj: Bugarska 2020
1. Nacionalni program za razvoj: Bugarska 2020 (NRP BG2020) je vodeći strateški i programski dokument, koji određuje ciljeve razvojne politike zemlje do godine. 2. Vizija, ciljevi i prioriteti NDP BG2020 definisani na osnovu pripremljene za ovu svrhu društveno-ekonomske analize, kao i doprinose koje dobijaju u javnoj raspravi o svakoj fazi izrade dokumenta. 3. Formulisani ciljevi politike vlade će osigurati postizanje ubrzanog privrednog rasta i podizanje životnog standarda građana Bugarske na srednji i dugi rok. 4. NRP BG2020 je dokument nacionalnih odluka za rast. 5. To je u skladu sa obavezama Bugarske na evropskom i međunarodnom nivou i takođe uključuje i težnju države da izabere nacionalni put za razvoj. Dokument je usvojen Odlukom № 1057 Saveta ministara BUGARSKA –SRBIJA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM PROJEKAT 246: Moderne i obnovljene obrazovne ustanove u prekograničnom regionu Montana –Pirot Vodeći partner : Osnovna škola Vuk Karadžić Partner na projektu: Opština Montana 11


Скинути ppt "Poglavlje 1 EVROPSKI PRIORITETI I NACIONALNI SISTEM ZA RAZVOJ ŠKOLA"

Сличне презентације


Реклама од Google