Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Konto, kontni okvir, kontni plan

Сличне презентације


Презентација на тему: "Konto, kontni okvir, kontni plan"— Транскрипт презентације:

1 Konto, kontni okvir, kontni plan

2 1. Knjigovodstveni račun
“Personalističke” definicije “Materijalističke definicije” Dimaršej: “skup jedinica vrednosti vezanih za jednu tačku gledišta, koja je svima njima svojstvena, koja ih karakteriše i razlikuje od drugih jedinica vrednosti.” Dobre strane?

3 Tačka gledišta Ekstenzija računa- broj jedinica vrednosti koje se na njemu knjiže, promenljiva. Homogenost ( “samo”, storno knjiženje) i integralnost (“sve”, doknjižavanje)

4 2. Kontni okvir Kontni okvir VS kontni plan
Kontni okvir- “spisak svih propisanih ili preporučenih računa namenjenih užoj ili široj grupi preduzeća”. Svrha izrade je postizanje jednoobraznosti na nivou svodnih računa. Kontni plan- “spisak računa otvorenih u konkretnom preduzeću”. Izvode se iz kontnog okvira.

5 Koji su faktori ustrojstva kvalitetnog kontnog okvira?
Broj i vrsta preduzeća korisnika Sadržaj BS i BU Podaci o troškovima i učincima Organizaciono- tehnički momenat

6 ZNAČAJ KONTNOG OKVIRA:
Efikasnije obavljanje knjigovodstvenih poslova i lakše snalaženje knjigovodstvenih kadrova pri prelasku iz jednog preduzeća u drugo; Pruža mogućnost da se zadovolje i informacioni zahtevi državnih organa (bilansi proistekli iz istog kontnog okvira omogućavaju da se utvrdi ekonomski položaj i sagleda finansijska struktura pojedinih privrednih grana, oblasti i privrede u celini; omogućavaju poređenje različitih preduzeća, grana...)

7 3. Formalno i materijalno raščlanjavanje računa u kontnom okviru
Formalno raščlanjavanje- simboličko obeležavanje računa u kontnom okviru Alfabetska klasifikacija, decimalna klasifikacija Klasa 0, grupe: 00, 01, 02, , računi grupe 00: 000, 001, trostepeno raščlanjavanje

8 Šifre posmatrati u simboličkom, a ne aritmetičkom smislu
Prednosti: Najlakše utvrdi mesto i značaj pojedinačnog računa u ukupnom sistemu kontnog okvira Olakšava kontiranje dokumentacije Omogućava brzo i lako pronalaženje potrebnog konta

9 Materijalno raščlanjavanje- utvrđivanje sadržaja i redosleda, pre svega klasa, kao najširih računskih celina Dve mogućnosti: Procesni (funkcionalni) princip, Bilansni princip Saglasno tome, postoje dva tipa savremenih kontnih okvira- suštinska razlika u sadržaju i redosledu računskih klasa, a iz nje proističu i ostale razlike: “ugrađeni” mehanizam utvrđivanja poslovnog rezultata, organizacioni odnos finansijskog i pogonskog knjigovodstva

10 FUNKCIONALNI K.O. Tvorac je nemački profesor Šmalenbah- “celokupno računovodstvo u svim svojim delovima mora da predstavlja jednu celinu” Sadržaj i redosled računskih klasa Ugrađena metoda za utvrđivanje poslovnog rezultata Organizacioni odnos između finansijskog i pogonskog knjigovodstva

11 Bilansni k.o. Prof. Hak: “ Osnov za odustajaje od uključivanja pogonskog knjigovodstva u zajednički kontni okvir je u tome što su finansijski odnosi preduzeća u svim zemljama i u svim privrednim granama međusobno daleko uporediviji. Nasuprot tome, postoje značajne razlike u internom procesu a time i u pogonskom knjigovodstvu.” Sadržaj i redosled računskih klasa Ugrađena metoda za utvrđivanje poslovnog rezultata Organizacioni odnos između finansijskog i pogonskog knjigovodstva

12 USTROJSTVO KONTNOG PLANA
Spisak računa otvorenih u konkretnom preduzeću za potrebe knjiženja poslovnih promena koje su mu svojstvene. Izvodi se iz kontnog okvira.

13 Dva su koraka pri kreiranju kontnog plana:
Preuzimanje svodnih računa iz kontnog okvira- kreiranje horizontalne dimenzije kontnog plana Dublje raščlanjavanje preuzetih računa- kreiranje vertikalne dimenzije kontnog plana

14 Preuzimaju se samo zauzeti i potrebni računi
Dublje raščlanjavanje sa ciljem da se dovedu do izražaja sve specifičnosti konkretnog preduzeća koje kreira svoj kontni plan, kao i raznovrsni zahtevi za podacima koji se postavljaju pred knjigovodstvo Dve krajnosti

15 Ustrojstvo kontnog plana pogonskog knjigovodstva
Da bi se kreirala širina kontnog plana p.k. neophodno je, pre svega, definisati sadržinu pogonskog knjigovodstva, čime se akcentiraju svodni računi koji će biti preuzeti iz kontnog okvira Uobičajeno: Mesta troškova, Nosioci troškova, Gotovi proizvodi, Poslovni rashodi, Poslovni prihodi, Poslovni finansijski rezultat

16 Dublje raščlanjavanje svodnih računa mora da bude u funkciji podataka koje pogonsko knjigovodstvo treba da pruži Okosnicu kontnog plana pogonskog knjigovodstva čine računi mesta troškova i nosilaca troškova. Po pravilu svaki kontni plan sadrži najviše računa upravo u okviru preuzetih svodnih računa koja se tiču mesta troškova i nosilaca troškova.

17 Pri dubljem raščlanjavanju odnosnih računa moraju se imati u vidu:
Specifičnosti konkretnog preduzeća Zahtevi za podacima o troškovima i učincima

18 Specifičnosti konkretnog preduzeća
Vrsta preduzeća Unutrašnja struktura i organizacija poslovanja Veličina preduzeća Stepen tehničke opremljenosti Stručni nivo kadrova Tip proizvodnje

19 Zahtevi za podacima o troškovima i učincima
Izbor SOT-a


Скинути ppt "Konto, kontni okvir, kontni plan"

Сличне презентације


Реклама од Google