Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Planiranje i analiza poslovanja

Сличне презентације


Презентација на тему: "Planiranje i analiza poslovanja"— Транскрипт презентације:

1 Planiranje i analiza poslovanja

2 Posle skoro dve decenije zanemarivanja, u našim kompanijama je počela da se obnavlja funkcija plana i analize poslovanja. I partneri iz Evrope pružaju podršku za oživljavanje ove važne aktivnostii u našim preduzećima . Vlade nekih zapadnoevropskih zemalja poslale su eksperte za planiranje i primenu drugih menadžerskih tehnika i alata, radi obuke naših menadžera i poboljšanja njihovih veština i znanja.

3 Iskustvo – i staro (iz Jugoslavije) i novo (preporuke i podrška Evropske unije i njenih članica) – odličan su razlog da se obnovi i ponovo uvede u redovne tokove ova vrlo važna ekonomska aktivnost u naša preduzeća: planiranje i analiza poslovanja

4 Planovi poslovanja se razlikuju za proizvodne, trgovinske i mešovite delatnost, ali se generalno sastoje od izrade posebnih planskih podcelina (dokumenata), koji su međusobno povezani odnosno uslovljeni, i to sledećih delova planova:

5 realizacije tj. prihoda (proizvoda, trgovačke robe i/ili usluga)
proizvodnje radne snage troškova zaliha i ostalih obrtnih sredstava dobavljača i ostalih tekućih izvora finansiranja investicija i razvoja marketing aktivnosti ostalih funkcija (sistema kvaliteta, društvene korporativne odgovornosti i sl.) periodičnih bilansa uspeha bilansa stanja bilansa novčanih tokova (cash-flow-a) i ostalih planova za kojima se ukaže potreba

6 Planiranje se vrši na godišnjem, kvartalnom i mesečnom nivou, a ređe za kraće periode.
Po završetku planskog perioda (svakog meseca, kvartala, poslovne godine) vrši se analiza ostvarenih rezultata. Upoređuju se ostvareni rezultati sa planiranim veličinama i iznosima, kao i upoređivanje sa ostvarenjima u prethodnim odgovarajućim periodima. Istražuju se uzroci ostvarenih rezultata: podbačaj i/ili prebačaj planova, rast i/ili pad planiranih i analiziranih naturalnih i finansijskih veličina i vrednosti, i slično.

7 Analize sadrže važne ekonomske pokazatelje poslovanja, i to indekse, stope, indikatore: ekonomičnosti, produktivnosti, akumulativnosti, rentabilnosti. U procesu analize se ispituje profitabilnost celine i delova poslovnog programa, kao i prinos na imovinu i kapital. Analiziraju se neto obrtni fond, i traži optimalna struktura zaliha. Na osnovu cash-flow analize utvrđuje se plan likvidnosti – periodi sa manjkom i/ili viškom finansijskih sredstava, i predlažu rešenja i aktivnosti za svaku situaciju: pribavljanje nedostajućih sredstava i plasmani povremenih viškova.

8 Moguće su i druge analize, naročito prema potrebama svake konkretne situacije odnosno kompanije, a na osnovu njih se formulišu predlozi i planovi za poboljšanje poslovanja. Praksa je da izvrši snimanje stanja u preduzeću koje započinje plansko vođenje poslova i predloži rešenja po pitanju planiranja i analize poslovanja. Uvažava se specifičnost svakog privrednog subjekta, i vrši prilagođavanje pojedinačnim potrebama. Računarska tehnika omogućava saradnju na širokom prostoru, bez većih ograničenja - a uz veliku efikasnost i pravovremenost u planiranju i analitičkom izveštavanju.


Скинути ppt "Planiranje i analiza poslovanja"

Сличне презентације


Реклама од Google