Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Kontrolne karte – 1. dio.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Kontrolne karte – 1. dio."— Транскрипт презентације:

1 Kontrolne karte – 1. dio

2 Kontrolne karte - Područje upotrebe...
Zadovoljstvo potrošača se može obezbjediti proizvodima većeg kvaliteta, dok se veći kvalitet proizvoda može postići povećanjem kvaliteta procesa.... Dakle, otkrivanjem i eliminisanjem defekata u procesima, spriječiće se pojava defektnih proizvoda, koji preko nezadovoljstva potrošača narušavaju reputaciju preduzeća i u konačnom smanjuju kvalitet njegovog poslovanja.... Za otkrivanje defekata posebno su značajne kontrolne karte....

3 Kontrolne karte - Područje upotrebe...
Neke osnovne mogućnosti ovog alata su sljedeće: Upravljanje kvalitetom procesa rada na bazi prostorne i vremenske slike stanja, promjena i tendencija kvaliteta sadržanih na kontrolnoj karti, u cilju sprečavanja proizvodnje neusklađenih proizvoda; Kontrola kvaliteta proizvoda u pojedinim fazama proizvodnje, fazi pripreme i fazi završetka; Stabiliziacija procesa na osnovu otkrivanja nedopuštenih faktora i njihovog isključivanja iz toka procesa; Analiza tačnosti i stabilnosti procesa rada; Usavršavanje tehnoloških procesa rada sa stanovišta kvaliteta; Analiza sistema grešaka obrade u toku odvijanja tehnoloških procesa; Primjena u svim fazama nekog procesa (ulazna, procesna, izlazna kontrola i kontrola u eksploataciji) i svim tipovima proizvodnje (maloserijskoj, srednjeserijskoj i masovnoj proizvodnji, izuzev pojedinačne).

4 Prva kontrolna karta...

5 Po Walter Shewhart-u... Zadaci kontrolnih karti su:
"za neku pojavu se kaže da je pod kontrolom ako na osnovu dosadašnjih podataka možemo predvidjeti, bar u izvjesnim granicama, kako će se pojava mijenjati u budućnosti..." Zadaci kontrolnih karti su: da održavaju proces proizvodnje u stanju kontrole, da dovedu proces proizvodnje u stanje kontrole, da pokažu da li je postignuto stanje kontrole.

6 Statistička kontrola procesa Statistical Process Control – SPC
Ciljevi upravljanja procesima su: identifikovanje procesa koji su van kontrole... preduzimanje odgovarajućih postupaka kako bi se isti doveli u stanje statističke kontrole... njihovo održavanje u stanju statističke kontrole... ...aktivnosti koje se preduzimaju u tom cilju predstavljaju statističku kontrolu procesa...

7 Varijacije u kvalitetu... Procesi pod kontrolom
Uobičajeni uzroci varijacija .... metode, materijali, mašine, ljudi i sredina ili osvetljenje u fabrici, klasa potrebnog sirovog materijala, obučenost radnika

8 Varijacije u kvalitetu... Procesi van kontrole
Posebni ili specifični uzroci varijacija .... radnik slučajno napravi grešku na kontrolnoj tabli, radnik se razboli na poslu i nastavi da radi, mašina se rašteluje, nepažljivi dobavljač isporuči seriju materijala lošeg kvaliteta....

9 Značaj statističke kontrole procesa ...
Ključni aspekt primjene statističke kontrole procesa, pa tako i kontrolnih karti kao osnovnog alata u statističkoj kontroli procesa, je da se dobije predvidljiv proces, a time i predvidljiv rezultat. Polaznu osnovu za donošenje suda o predvidljivosti procesa predstavljaju podaci, izdvojeni i obrađeni na način koji omogućava donošenje relevantnih zaključaka.

10 Razlozi za primjenu kontrolnih karti u preduzeću...
Spoljašnji pritisak... Interna korist... Opstanak... Troškovi kvaliteta... RACIONALNOST!!!

11 Kontrolne karte...

12 Vrste kontrolnih karti...
Prema vrstama karakteristika kvaliteta kontrolne karte se dijele na: kontrolne karte za numeričke /mjerljive karakteristike kvaliteta kontrolne karte za atributivne /opisne karakteristike kvaliteta

13 Kontrolne karte za numeričke/mjerljive karakteristike kvaliteta
Numeričke karakteristike kvaliteta : temperatura, pritisak, dužina, gustina, snaga.... U ovu grupu kontrolnih karti spadaju: kontrolna karta kontrolna karta za individualno praćenje kvaliteta (kontrolna karta sa pomičnim rasponom)

14 kontrolna karta Mali uzorak n<25 – naročito je pogodna za primjenu u komadnoj proizvodnji Uslov za primjenu: (k≥20)

15 kontrolna karta n<25, n>25 Uslov za primjenu: (k≥15) n≠const

16 Kontrolna karta za individualno praćenje kvaliteta
... složeni proizvodi: skupi agregati – turbine, generatori, pumpe... ... u proizvodnji piva, alkoholnih pića, hemikalija... Uslov za primjenu: (k≥20)

17 Kontrolne karte za atributivne/opisne karakteristike kvaliteta
Atributivne karakteristike kvaliteta: dobro, loše, ide, ne ide, odgovara... U ovu grupu kontrolnih karti spadaju: m kontrolna karta p kontrolna karta c kontrolna karta u kontrolna karta

18 Uslov za primjenu: n=const.
m kontrolna karta m ili np kontrolna karta... n = veličina uzorka p = procenat defektnih komada unutar uzorka m =broj defektnih komada u uzorku Uslov za primjenu: n=const. Ova karta služi za praćenje neprihvatljivih elemenata po uzorku. Koristi se kada proces izađe izvan statističke kontrole i pomoću nje možemo pratiti broj grešaka u određenim uzorcima, kako bismo na kraju kontrole utvrdili u kojim periodima se javlja koliki broj grešaka.

19 p kontrolna karta n≠const, k≥15 Izgled karte drugačiji...
Ova kontrolna karta se koristi za praćenje proporcije loših proizvoda... n≠const, k≥15 Izgled karte drugačiji...

20 c kontrolna karta Ova kontrolna karta služi za kontrolu broja
nedostataka na elementima kontrole. Metoda se svodi na to da se u procesu kontrole prebroje greške na komadu i evidentiraju za određeni broj komada, u zavisnosti od toga kolika je veličina uzorka. Uslov za primjenu: n=const.

21 u kontrolna karta Primjena ove karte je skoro identična primjeni c-karte, s tim što se ova karta može koristiti i za praćenje broja defekata po jedinici mjere uzorka. Šta to znači? Ova karta se primjenjuje na proizvodima koji nemaju za jedinicu komad, već dužinu, površinu, težinu ili satnu proizvodnju... štof, pređa, kablovi, žica, limovi, gasovi, pijesak, prah... Uslov za primjenu: n ≠ const, k≥15 Kontrolne granice variraju...

22


Скинути ppt "Kontrolne karte – 1. dio."

Сличне презентације


Реклама од Google