Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Menadžment kvaliteta – vježbe broj 2: Obrasci za prikupljanje podataka

Сличне презентације


Презентација на тему: "Menadžment kvaliteta – vježbe broj 2: Obrasci za prikupljanje podataka"— Транскрипт презентације:

1 Kaoru Ishikawa (1915. – 1989.) “...kvalitet sa edukacijom počinje i završava!”
Menadžment kvaliteta – vježbe broj 2: Obrasci za prikupljanje podataka Ishikawa dijagram

2 Obrasci za prikupljanje podataka
Područje primjene... Opis alata... Podaci... Obrasci/formulari: - Kontrolni kartoni - Statističke liste

3 Područje primjene Obrasci za prikupljanje podataka koriste se u svim organizacijama (uslužnim, proizvodnim, privatnim, javnim...) i na svim organizacionim nivoima. Služe za evidenciju podataka koja se koristi za dalje analize. U suštini oni su sastavni dio brojnih drugih alata i metoda. Njihova krajnja svrha je poboljšanje kvaliteta proizvoda, usluge i/ili procesa.

4 Opis alata Obrazac za prikupljanje podataka omogućava sistematično prikupljanje podataka i olakšava prepoznavanje određenih zakonitosti. Ovim jednostavnim alatom moguće je utvrditi nepravilnosti određenog proizvoda, usluge i/ili procesa, a učestalost pojavljivanja uočenih nepravilnosti zapisuje se u obliku „Strichliste“ (zapis pomoću crtica). Na osnovu njih se vrši grafička obrada prikupljenih podataka i olakšava dalja analiza.

5 Podaci Zavisno od izvora podataka postoje:
podaci o dobavljačima (podaci o ocjenjivanju dobavljača od strane prijemnih kontrolora); podaci iz procesa rada (podaci o provjerama kvaliteta u procesu rada); podaci od potrošača (podaci o zahtjevanim karakteristikama proizvoda/usluga, reklamacijama, reakcijama potrošača i slično). Podaci o karakteristikama proizvoda, usluge i procesa rada mogu biti: kvantitativni (numerički, mjerljivi) i kvalitativni (atributivni, opisni). Podaci moraju biti relevantni, stvarni i tačni.

6 Obrasci/formulari Za prikupljanje podataka koriste se različite forme obrazaca. Obično imaju jednostavan oblik i u njih se evidentiraju rezultati mjerenja, ispitivanja i kontrolisanja. Veoma je važno da se obrasci formiraju na način koji će minimizirati greške pri unošenju podataka i omogućiti preglednost, jednostavnu obradu i analizu podataka.

7 Obrasci/formulari Prije same kreacije obrasca, potrebno je definisati problem koji želimo posmatrati, zatim utvrditi koji će se podaci sakupljati (svrha podataka) i način na koji će se podaci dalje obrađivati. Najčešće korišteni obrasci za sakupljanje podataka su: statistički izvještaji i kartoni praćenja kvaliteta.

8 Primjer kontrolnog kartona

9 Primjer statističkog lista
Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka? Xmin = 104,64, Xmax = 104,76

10 Primjer statističkog lista
Šta možemo zaključiti iz ovakvog prikaza podataka?

11 Ishikawa dijagram Područje primjene: Upravljanje organizacijom
Marketing i razvoj Proizvodnja (vršenje usluga) i poboljšanje kvaliteta Upravljanje procesima rada Eksploatacija i servisiranje proizvoda Opis alata...

12 Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka
Osnovne grupe uzroka u proizvodnim djelatnostima

13 Ishikawa dijagram – kategorizacija mogućih uzroka
Osnovne grupe uzroka u neproizvodnim djelatnostima

14 Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama
1. Fromiranje radne grupe 2. Definisanje zadatka/problema 3. Definisanje posljedice

15 Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama
4. Izbor glavnih grupa mogućih uzroka

16 Postupak kreiranja Ishikawa dijagrama
5. Određivanje sekundarnih uzroka 6. Analiza uzroka i zajednička rasprava radne grupe

17 Tehnika 5W – otkrivanje korijenskih uzroka

18 Primjer 1 Problem (posljedica): Pretjerana potrošnja goriva

19 Primjer 1 Izbor osnovne strukture

20 Primjer 1 Razrada dijagrama

21 Primjer 1 Širenje, grananje dijagrama

22 Primjer 2 Problem (posljedica): Loš kvalitet

23 Primjer 2 Izbor osnovne strukture

24 Primjer 2 Širenje dijagrama

25 Primjer 3 Problem (posljedica): Strujni udar

26 Primjer 3 Izbor osnovne strukture

27 Primjer 3 Širenje dijagrama

28 Zadatak 1 Veoma mali broj studenata ozbiljno pristupa izradi seminarskih radova... Uz pomoć Ishikawa dijagrama odredite osnovne uzroke koji dovode do ovog problema.


Скинути ppt "Menadžment kvaliteta – vježbe broj 2: Obrasci za prikupljanje podataka"

Сличне презентације


Реклама од Google