Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MARKETING ISTRAŽIVANJE I MIS

Сличне презентације


Презентација на тему: "MARKETING ISTRAŽIVANJE I MIS"— Транскрипт презентације:

1 MARKETING INFORMACIONI SISTEM, MARKETING ISTRAŽIVANJE I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

2 MARKETING ISTRAŽIVANJE I MIS
ODNOS MARKETING ISTRAŽIVANJA I MIS MIS (marketing istraživanje) MARKETING ISTRAŽIVANJE (mis) Kotler: “MIS čini kontinuirana i interakcijska struktura ljudi, opreme i postupaka radi prikupljanja, sređivanja, analize, procene i distribucije prikladnih, pravovremenih i tačnih informacija koje koriste donosioci odluka u marketingu radi poboljšanja marketing-planiranja, izvršenja i kontrole”.

3 Marketing istraživanje
KOMPARATIVNE RAZLIKE Marketing istraživanje MIS 1. Istraživanje i prognoza problema koji se javljaju na području marketing funkcija i instrumenta Prate se ex post tržišna kretanja kojima se obezbeđuje ulazini tok informacija 2. Diskontinuiran proces Kontinuiran proces 3. Otkirivanje uzročno-posledičnih veza i rešavanje problema “Preventivno” delovanje da ne dođe do problema 4. Eksterne informacije Interne i eksterne informacije 5. Realizuje se po projektima Realizuje se kontinuirano 6. Rezultati =>Sadašnjost i budućnost Rezultati =>Prošlost i sadašnjost 7. Isključuju upotrebu računara Podržan računarima

4 MARKETING ISTRAŽIVANJE I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
AMA :” Istraživanje tržišta predstavlja sakupljanje, beleženje i analizu činjenica vezanih za problem transfera i prodaje roba i usluga između proizvođača i potrošača”. Dva pristupa istraživanju tržišta Primena naučnih metoda Postavljanje određenog cilja

5 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 1. Primena naučnoistraživačkih metoda
2. Sagledavanje tržišnih varijabli 3. Projekcija varijabli i uticaj na prodaju Marketing istraživanje je kompleksniji pojam od istraživanja tržišta Istraživanje tržišta (predviđanje tražnje i prodaje) Marketing istraživanje (upravljanje instrumentima marketing miksa kako bi se realizovali ciljevi preduzeća)

6 MARKETING ISTRAŽIVANJA
OBJEKTIVNOST LIČNI I POLITIČKI MOTIVI DOKUMENTOVANOST PLANIRANJE

7 ULOGA I ZNAČAJ MARKETING ISTRAŽIVANJA
MI usmereno je na sledeće aktivnosti: Utvrđivanje karakteristika tržišta ili segmenata Merenje i utvrđivanje tržišnih potencijala Analiza tržišnog udela Analiza prodaje Istraživanje trendova poslovanja Istraživanje potrošača i tražnje Istraživanje proizvoda Istraživanje cena Istraživanje distribucije Istraživanje promocije Istraživanje konkurentskih proizvoda

8 MARKETING ISTRAŽIVANJA-razlozi
ISTRAŽIVANJA ZA OTKRIVANJE PROBLEMA ISTRAŽIVANJA ZA REŠAVANJE PROBLEMA Tržišni potencijal Segmentacije Tržišni udeo Proizvodi Imidž Cene Karakteristike tržišta Promocija Analiza prodaje Marketing kanali Poslovni trendovi Prognoziranje

9 MARKETING ISTRAŽIVANJA-tipovi
AD HOC ISTRAŽIVANJA KONTINUIRANA ISTRAŽIVANJA Istraživanja prilagođena korisnicima Informacioni paneli Omnibus istraživanja Paneli televizijskih gledalaca Maloprodajna revizija Marketing baze podataka CRM Analiza WEB sajtova

10 MERKETING ISTRAŽIVANJE
Rezultati doprinose: Uspešnoj adaptaciji instrumenata marketing miksa složenim uslovima na tržištu Usavršavanju komunikacionog procesa između preduzeća i tržišta Poboljšanju marketing strategije preduzeća Boljim rezultatima koje ostvaruje marketing menadžment

11 HVALA NA PAŽNJI!


Скинути ppt "MARKETING ISTRAŽIVANJE I MIS"

Сличне презентације


Реклама од Google