Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Metodološki pristupi i metode u izučavanju SP

Сличне презентације


Презентација на тему: "Metodološki pristupi i metode u izučavanju SP"— Транскрипт презентације:

1 Metodološki pristupi i metode u izučavanju SP

2 Neophodnost odabira metodološkog pristupa za izičavanje predmeta SP (pozitivizam, razumevanje, komparativni, strukturalizam, funkcionalizam, dijalektika) Kombinovanje, ne isključivost Primena odgovarajuće metodologije Osnovne pretpostavke

3 Metodološki pristup – pozitivizam/1
Naučno samo saznanje koje se može dokazati putem iskustva i činjenica Na osnovu toga se dalje izvode sudovi i zaključci Empirizam u društvenim naukama (Kont) Odbacivanje metafizike i teologije Ograničenost pozitivizma na čulno i vidljivo, bez uticaja opservacija ljudskog uma Metodološki pristup – pozitivizam/1

4 Metodološki pristup – pozitivizam/2
Dirkemovo proširivanje objektivizmom – pojedinac može biti objektivan i tragati za obrascima strukture Moguće je pročavati “društvene činjenice” (institucije, verovanja, običaje) kao prirodne pojave Iz toga proizilazi da je ponašanje predvidimo a time i podložno izmenama putem mera Metodološki pristup – pozitivizam/2

5 Metodološki pristup – metoda razumevanja
Tragaju za subjektivnom suštinom pojave Shvatanje i interpretiranje društvenih pojava Tačnije, razumevaju se veze i odnosi Korisna u izučavanju vrednosnih postavki pojedinca, grupe i društva Korisno za proučavanje strukture sadržaja SP Metodološki pristup – metoda razumevanja

6 Metodološki pristup - komparativni
Delovanje faktora na društvene pojave među zemljama Veze i odnose između pojava sadašnjih i budućih Korisne u proceni efektivnosti mera SP Metodološki pristup - komparativni

7 Metodološki pristup – struturalizam i funkcionalizam
Utvrđivanje strukture pojava Utvrđivanje funkcija elemenata strukture Utvrđivanje odnosa i veza među elementima Optimistično i pesimistično shvatanje delovanja strukture društva Metodološki pristup – struturalizam i funkcionalizam

8 Metodološki pristup – dijalektička metodologija
Sinteza svih pomenutih pristupa Pojave posmatra kao celine u procesu razvoja Odgovara na pitanje zašto se neka pojava uopšte i dešava Metodološki pristup – dijalektička metodologija

9 Posebne tehničke metode
Metod je način sticanja naučnog saznanja i obuhvata: logički deo, naučno-teroijski deo, metodsko-tehnički deo SP se služi metodama društvenih nauka Posebne tehničke metode

10 Posebna tehnička metoda - ispitivanje
Najstariji i najčešći način prikupljanja podataka Intervju ili anketa ograničenja: vrednosna pristrasnost, informisanost pojedinca i kod objekta i subjekta istraživanja Posebna tehnička metoda - ispitivanje

11 Posebna tehnička metoda - posmatranje
Opažanjem pojava putem čula vida, sluha, potencijalno i doživljavanjem Teškoće u izboru predmeta posmatranja, aktuelni trenutak dešavanja, dugotrajnost pojava, istraživanje proteklih pojava zavisi od subjektivnog viđenja ispitanika Posebna tehnička metoda - posmatranje

12 Posebna tehnička metoda – Analiza sadržaja dokumenata
Osnovni metod izučavanja empirijske građe Široka upoteba u etimologiji pojava i fenomenologiji Potencijalne implikacije za budućnost Posebna tehnička metoda – Analiza sadržaja dokumenata

13 Posebna tehnička metoda - eksperiment
Široka primena u prirodnim naukama Ograničena primena u društvenim Humana i etička pitanja Posebna tehnička metoda - eksperiment

14 Posebna tehnička metoda - statistička
Prikupljanje, sistematizovanje i analiza prikupljenih kvantitativnih podataka Veoma značajan u iskazivanju indikatora socijalne politike Posebna tehnička metoda - statistička


Скинути ppt "Metodološki pristupi i metode u izučavanju SP"

Сличне презентације


Реклама од Google