Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Излагач: Марко Маслаћ Април, 2014.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Излагач: Марко Маслаћ Април, 2014."— Транскрипт презентације:

1 Излагач: Марко Маслаћ Април, 2014.
Висока техничка школа струковних студија Крагујевац Методе у безбедности саобраћаја Излагач: Марко Маслаћ Април, 2014.

2 Методе у безбедности саобраћаја
Садржај презентације: Методе у безбедности саобраћаја Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја.

3 Методе у безбедности саобраћаја
МЕТОД – (methodos, grc; methodus, lat) пут и начин истраживања, поступак којим се постиже унапред постављен циљ, смишљено и планско поступање ради постизања циља. МЕТОДОЛОГИЈА – наука о методу, методологија треба да помогне у избору метода истраживања.

4 Методе у безбедности саобраћаја
Методе безбедности саобраћаја Метод мерења Статистички метод Метод анкете Метод научног посматрања Експеримент Компарација – поређење Case Study Експертска метода

5 Методе у безбедности саобраћаја
Метод мерења Мерењима се упоређује непозната и позната једнородна величина. Једноставна мерења у безбедности саобраћаја су мерења која се своде на бројања (број незгода, саобраћајни проток, број настрадалих у незгодама) и права мерења (брзине кретања возила, ширине пута, радијуси кривина). Мерење нивоа безбедности саобраћаја, при чему се користе: Директни и индиректни Апсолутни и релативни показатељи.

6 Методе у безбедности саобраћаја
Статистички метод Статистички метод је незаобилазан метод у истраживањима у безбедности саобраћаја и подразумева обраду узорака. Саобраћајне незгоде, а посебно конфликти у саобраћају су погодне за примену статистичког метода због своје масовности (статистика се ослања на законе великих бројева) и нумеричких обележја којима се могу описати (број настрадалих, број незгода).

7 Методе у безбедности саобраћаја
Метод анкете Анкета је научни метод који се састоји у испитивању околности појединих случајева. При томе се користе следеће технике: Упитник Интервју Скала процене Тестови.

8 Методе у безбедности саобраћаја
Најпознатија анкета у безбедности саобраћаја SARTRE – (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) Скала процене – Ликертова скала 1 2 3 4 5 Ни мало се не слажем Не слажем се Нити се слажем нити се не слажем Слажем се Веома се слажем

9 Методе у безбедности саобраћаја
Метод научног посматрања Научно посматрање посебно доприноси процењивању безбедности у случајевима када нема довољно других информација. Посматрање може бити непосредно и посредно, појединачно и масовно, али је најважније да посматрач не утиче на појаву која се посматра. У безбедности саобраћаја се најчешће примењују следеће врсте проучавања понашања: дубинске студије конфликата, студије интеракције, разговори и анализа понашања.

10 Методе у безбедности саобраћаја
Метод експеримента За разлику од научног посматрања где посматрач никако не утиче на развој појаве, код експеримента се вештачки планирано делује на стварање и промену услова. Euro NCAP USNCAP ANCAP.

11 Методе у безбедности саобраћаја
Метод компарације – упоређивања Овим методом упоређују се показатељи безбедности саобраћаја, угроженост, ставови и понашања појединих категорија становништва. Упоређивања се врше између више држава, појединих региона, појединих општина, појединих микролокација. Анализа пре и после је посебан пример метода компарације.

12 Методе у безбедности саобраћаја
Case Study метода Ма колико било значајно анализирати узорке, анализу одабраних примера није могуће заменити другим методама. Експертска метода Брз метод - погодан код ограниченог времена истраживања.

13 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја

14 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Пример истраживања – Ставови и понашања пешака Груписање питања: Прекршај Грешка Пропуст Позитивно понашање Агресивно понашање.

15 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Агресивна понашања (t=0,597, p=0,551; t=6,558, p<0,001; t=-5,229, p<0,001)

16 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Прекршаји (H=72,239, p<0,001; H=76,746, p<0,001; H=50,399, p<0,001; H=62,247, p<0,001; H=96,605, p<0,001; H=76,201, p<0,001)

17 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Грешке (t=3,425, p=0,009; t=2,877, p=0,004; t=3,396, p<0,001; t=1,171, p=0,242)

18 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Пропусти (H=37,538, p<0,001; H=34,007, p=0,009; H=32,523, p=0,003; H=10,797, p=0,013)

19 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Пример истраживања (2) – Употреба заштитних кацига Метод научног посматрања. Локације: Аутопут, Центар града, Нови Београд, околина Београда, Ада Циганлија. SPSS Примењени тестови – - Mann-Whitney (У-тест), - Kruskal-Wallis тест - и Pearson χ2 тест.

20 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Врста двоточкаша и употреба заштитних кацига (H=49,464; p=<0,001) (H=28,860; p=<0,001)

21 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Тип заштитне кациге и правилна употреба (H=23,765; p=<0,001) (H=4,070; p=0,865)

22 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Пример истраживања (3) – Анализа СН 533 СН у којима је учествовало два или више возила 482 СН у којима је учествовало возило и рањиви учесник саобраћаја SPSS Примењени тестови – Pearson χ2 тест и t тест.

23 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Поређење по месту незгоде (насеље – ван насеља) (χ2=0,606 p=0,436) (t=-2,104 p=0,036)

24 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Поређење по месту незгоде (кривина - правац) (t=0,263 p=0,793) (t=0,386 p=0,669)

25 Примена програма SPSS у истражавањима безбедности саобраћаја
Поређење по месту незгоде (на раскрсници – ван раскрснице) (t=-2,382; p=0,058)

26 Хвала на пажњи!!!


Скинути ppt "Излагач: Марко Маслаћ Април, 2014."

Сличне презентације


Реклама од Google