Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA

Сличне презентације


Презентација на тему: "REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA"— Транскрипт презентације:

1 REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA

2 Pojavni oblici rezultata poslovanja
Cilj poslovanja preduzeća jeste ostvarivanje rezultata kojima se mogu zadovoljiti potrebe Proizvodi preduzeća iznose se na tržište, gde se razmenjuju za novac Rezutati poslovanja su međusobno uslovljeni i povezani

3 Rezultati poslovanja Fizički proizvod Ukupni prihod Dobitak

4 Fizički proizvod Proizvod se kvantitativno (količinski) izražava i meri fizičkim (prirodnim) jedinicama: kilogram, litar, komad, metar.... Fizički proizvod ima upotrebnu vrednost i materijalno je dobro kojim se mogu podmiriti pojedine ekonomske potrebe ljudi Ukupna količina proizvoda u datom periodu se naziva fizički obim proizvodnje Upotrebna vrednost proizvoda određuje njegovu namenu

5 Fizički proizvod se najčešće iskazuje u vidu :
Radnih časova Ekvivalenata (uporednih pokazatelja) Novčano izražene vrednosti Radni časovi- iziskuje poznavanje normativa, pomnođe se odgovarajuće količine svake vrste proizvoda određenim normativima i tako dobije ukupan broj časova rada

6 Ekvivalenti – zahteva poznavanje normativa, ali i utvrđivanje određenog proizvoda ii usluge koja služi kao ekvivalent. Pomnože se različite količine utvrđenim ekvivalentima i tako dobije fizički obim ekvivalentne (uslovne) proizvodnje koja je iskazana u istoj jedinici mere (primer iz knjige, str 84.). Najčešće se koriste u kompenzacionim poslovima (prebijanjem)

7 Novčano iskazivanje – najjednostavnije, količina proizvoda puta cena
Novčano iskazivanje – najjednostavnije, količina proizvoda puta cena. Cene mogu biti stalne (standardne, planske ) i tekuće cene. Stalne su u dužem vremenskom periodu nepromenljivu dok su tekuće promenljive

8 Ukupni prihod Ukupni prihod je vrednosni, odnosno novčani izraz obima proizvodnje koja je prodata na tržištu To je finansijski (novčano) izraženi bruto (ukupni) rezultat poslovanja preduzeća. On se sastoji od naplaćenih iznosa za prodate proizvode i izvršene usluge. Veličina ukupnog prihoda zavisi od: Fizičkog obima proizvodnje (Q) Tržišnih cena proizvoda (Cq)

9 Eksterni (spoljašnji)
Na veličinu ukupnog prihoda utiču: Faktori (po poreklu) Interni (unutrašnji) Eksterni (spoljašnji)

10 Interni: deluju na fizički obim proizvodnje
Interni: deluju na fizički obim proizvodnje. To su veličina proizvodnog kapaciteta preduzeća i stepen istrošenosti sredstava za rad Eksterni: deluju na veličinu ukupnog prihoda preko tržišnih cena

11 Dobitak kao rezultat poslovanja preduzeća
Dobitak ili profit predstavlja treći pojavni rezultat poslovanja , koji se utvrđuje kao finansijska razlika između ukupnog prihoda i ukupnih rashoda Dt = UP – UR Dobitak je kada su prihodi veći od rashoda Dobitak se može poistovetiti sa profitom i kvantitativno se može izraziti kao razlika između realizovane vrednosti proizvodnje (C) i troškova elemenata proizvodnje (T)

12 Sticanje dobitka, odnosno profita, predstavlja konačni cilj ulaganja kapitala u poslovanje preduzeća. Da bi preduzeće steklo profit neophodno je da proizvede određeni obim upotrebnih kvaliteta proizvoda i danjihovom prodajom stekne dovoljno veliki ukupni prihod koji će biti veći od nastalih troškova poslovanja i dr. rashoda.


Скинути ppt "REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA"

Сличне презентације


Реклама од Google