Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Prelomna tačka rentabiliteta

Сличне презентације


Презентација на тему: "Prelomna tačka rentabiliteta"— Транскрипт презентације:

1 Prelomna tačka rentabiliteta
1 1

2 Analiza trošak-prihod-dobit Cost-Volume-Profit Analysis (cvp analiza)
-Poslovno odlučivanje na bazi podataka upravljačkog računovodstva zasnivaju se na praćenju: Troškova Prihoda i Dobiti -Kao osnovni alat za ovu analizu koristi se analiza trošak-prihod-dobit

3 Troškovi 1. Fiksni 2. Varjabilni
1) Fiksni troškovi u određenom periodu nastaju bez obzira na aktivnosti preduzeća, po karakteru troškova kao opšti fiksni troškovi: A) primarni troškovi (amortizacije, osiguranja,eksternih usluga servisa itd), i B) sekundarni troškovi (usluge režije pogona,usluge uprave,usluge grijanja kotlarnice i sl. troškovi). Izazivači: Organizaciono tehnička sposobnost

4 Varjabilni troškovi 2. varjabilni troškovi nastaju sa obavljanjem aktivnosti preduzeća koji su u srazmjeri sa OBIMOM AKTIVNOSTI preduzeća i nastaju kao: A) pojedinačni vt. (troškovi osnovnog i pomoćnog materijala i posebni troškovi - npr. troškovi pripreme proizvodnje) B) opšti varjabilni troškovi: Primarni vt: (troškovi plata izrade, pogonske energije, maziva itd.) i Sekundarni vt: usluge održavanja, usluge kotlarnice-”para za punjenje boca” i sl. Izazivači troškova: proizvodne usluge i nosioci troškova

5 Ponašanje troškova Šta određuje ponašanje troškova
Ponašanje troškova je odnos troškova prema aktivnostima koje izazivaju troškove. 5

6 Izazivači troškova Šta su to izazivači troškova ?
Mere trošenja resursa ili aktivnosti ( časovi rada, broj proizvedenih jedinica, Troškovi rada po času, mašinski časovi i sl.) 6

7 Primer proizvodnog funkcionalnog područja
Izazivači troškova Primer proizvodnog funkcionalnog područja Primeri troškova: Zarade zaposlenih Zarade menadžera za nadgledanje proizvodnje Zarade zaposlenih na održavanju Amortizacija Energija Izazivači troškova: Broj časova rada Broj ljudi koje nadgleda Broj mehaničarskih časova Broj mašinskih časova Kilowatt 7

8 Komparacija varijabilnih i fiksnih troškova
Varijabilni troškovi menjaju se proporcionalno Sa promenom u izazivaču troškova (OBIM PROIZVODNJE I PRODAJE). Fiksni troškovi se ne menjaju kada dođe do Promene u izazivaču 8

9 Pravila O fiksnim troškovima misliti u ukupnom iznosu.
Ukupni fiksni troškovi se ne menjaju bez Obzira koliko se menja obim aktivnosti nekog Izazivača troškova. izuzetak npr: Funkcionalni metod obračuna amortizacije 9

10 Pravila Mislite o varijabilnim troškovima po jedinici.
Varijabilni troškovi po jedinici se ne Menjaju bez obzira koliko se menja aktivnost Nekog izazivača troška. Ukupni varijabilni Troškovi se menjaju. 10

11 Ostvarenje prihoda Nadoknada fiksnih i varjabilnih troškova može se izvršiti samo ostvarenjem prihoda, odnosno realizacijom proizvoda. Visina prihoda direktno zavisi od visine cijena i obima realizacije Ukoliko su prodajne cijene veće od varijabilnih troškova po jedinici proizvoda preduzeće iz ostvarenih prihoda može nadoknaditi sve varijabilne troškove i da preostali iznos koristi za naknadu fiksnih troškova.

12 Koliko će se nadoknaditi fiksnih troškova
Zavisi od: Iznosa fiksnih troškova Od razlike između prodajnih cijena i varijabilnih troškova po jedinici proizvoda, i Obima realizacije U ovom smislu postoje različite mogućnosti:

13 Neke od mogućnosti 1. Preduzeće prodajnom cijenom ne može da nadoknadi ni varijabilne troškove po jedinici proizvoda (preduzeće iskazuje gubitak i kontribucioni gubitak) 2. Ukolko, razlika između prodajne cijene i varijabilnih troškova po jedinici proizvoda nije dovoljno velika ili nije prodato dovoljno proizvoda, pa se ne mogu pokriti svi fiksni troškovi (preduzeće iskazuje gubitak, iznos kontribucionog dobitka manji je od iznosa fiksnih troškova) 3, Ukoliko je razlika između prodajne cijene i varijabilnih troškova po jedinici proizvoda dovoljno velika da se mogu pokriti svi fiksni troškovi (preduzeće ostvaruje dobitak, a iznos kontribucionog dobitka je veći od iznosa fiksnih troškova) ...

14 Analiza trošak–prihod-dobit
Podrazumjeva utvrđivanje tzv. Prelomne tačke. To je obim prodaje na kome su prihodi i troškovi jednaki, odnosno preduzeće posluje sa nultim dobitkom.

15 Utvrđivanje prelomne tačke
Iz navedene definicije proizilazi da se prelomna tačka uvijek utvrđuje za: Određeni vremenski period i može se iskazati: 1) u vrijednosnoj jedinici mjere (kao vrijednosni iznos) PTv 2) količinskoj jedinici mjere kao obim prodaje, PTk

16 Prelomna tačka iskazana u vrednosnim jedinicama
PTv = FT x 100 / %VT PTv – prelomna tačka u dinarima FT – fiksni troškovi %VT – procentualno učešće varijabilnih troškova u prodajnoj ceni ili ukupnim prihodima

17 Prelomna tačka iskazana u količinskim jedinicama
PTk = FT / KDj PTk – prelomna tačka u količinskoj jedinici FT – fiksni troškovi KDj – kontribucioni dobitak po jedinici mjere

18 Prelomna tačka u količinskoj jedinici mjere, PTk
u količinskoj jedinici mjere prelomna tačka, (PTk) se iskazuje, ako se proizvodi i prodaje samo jedna vrsta proizvoda, ili Ako je u pitanju veći broj proizvoda, neophodan je uslov da postoji mogućnost da se ona iskaže u uslovnoj ekvivalentnoj jedinici.

19 Grafički prikaz PT D Prelomna tačka 8,000 jed ili $ 40,000
Ukupni troškovi Ukupni prihodi D C 26.000 A Fiksni troškovi B 19

20 Procedure Nacrtaj horizontalnu i vertikalnu osu
Odaberi neki nivo prodaje na prime 4,000 jedinica i ucrtaj tačku A za ukupan prihod na tom nivou prodaje (4,000 x $5= $20,000) (nacrtaj liniju ukupnih prihoda od tačke O do tačke A) Ucrtaj tačku B koja predstavlja fiksne troškove od $10,000 Fiksni troškovi su horizontalna linija koja ide iz tačke B Ucrtaj tačku C koja predstavlja ukupne troškove na tom nivou aktivnosti Varijabilni troškovi (4,000 x $4 = $ 16,000), Dodaj fiksne troškove na varijabilne (10,000+16,000= $26,000) Ucrtaj liniju ukupnih troškova koja ide od tačke B Nađi prelomnu tačku (D) 20

21 Tehnika jednačine (prihodi – rashodi = dobitak)
Prihodi od prodaje -Varijabilni troškovi Kontribucioni dobitak (marža) -Fiksni troškovi Nulti neto dobitak (prelomna tačka)

22 Izračunavanje dana kada će PT biti dostignuta
PTd = PTv x 365 / Pop PTd = PTk x 365 / Orop - PTd – dan kada će PT biti dostignuta Pop – planirani prihod obračunskog perioda Orop - Obim poslovanja pri kom se dostiže PT


Скинути ppt "Prelomna tačka rentabiliteta"

Сличне презентације


Реклама од Google