Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА БЕОГРАД

Сличне презентације


Презентација на тему: "ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА БЕОГРАД"— Транскрипт презентације:

1 ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА БЕОГРАД
ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА Проф. др Горан Ђоковић

2 Електронска пошта: goran.djokovic@mbs.edu.rs Пријем студената:
Уводно предавање Предавач: Проф. др Горан Ђоковић Електронска пошта: Пријем студената: Понедељак 12ч ч. Кабинет 11, 4 спрат

3 Уводно предавање Eфикасна предузетничка економија представља кључни фактор привредног развоја. Растућа важност глобалне економије подстиче нас на нова размишљања и промишљања о перспективи предузетништва у оквиру домаће економије и међународним преспективама. Изучавањем тематике ПРЕДУЗЕТНИШТВА наглашавамо примењену перспективу предузетничке економије, иновација и менаџмента. Уместо бављења масом досадних чињеница које су застареле или ће ускоро застарити, изучавање ПРЕДУЗЕТНИШТВА наглашава јединствени аналитички оквир за студије пословне економије и предузетништва. Тај оквир ће вам уједно пружити алате који вам требају за разумевање трендова предузетничких варијабли. Подручје предузетничке економије је динамично и узбудљиво подручје.

4 Уводно предавање Изучавајући предузетничку економију стећи ћете вештине које ће вам користити у каријери, такође ћете и јасно разумети догађаје везане за предузетнички бизнис о којима често слушате, а увешће вас и у многе контроверзе о којима се расправља. Ове студије ће вам помоћи и у премошћавању јаза примене теорије у пракси. Али, и као и код свих осталих практичних дисциплина, познавање предузетништва значи само средство за остваривање неког циља. То значи да је управо сада време за предузетништво и иновације, да се развијају њихови основни принципи, пракса и предузетништво као дисциплина.

5 Садржај предавања је подељен на 26 поглавља: ПРВИ ДЕО - ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Садржај предавања је подељен на 26 поглавља: ПРВИ ДЕО - ПРЕДУЗЕТНИШТВО 1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2. ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ 3. ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА 4. ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНОВАЦИЈЕ 5. ПЕРСПЕКТИВЕ И БУДУЋНОСТ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ДРУГИ ДЕО – БИЗНИС ПЛАН 1. ПРЕДУЗЕТНИК И БИЗНИС ПЛАН 2. ПОЈАМ БИЗНИС ПЛАНА 3. ПРИПРЕМА ИЗРАДЕ БИЗНИС (ПОСЛОВНОГ ПЛАНА) 4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 5. ФОРМА И САДРЖИНА ПОСЛОВНОГ (БИЗНИС) ПЛАНА 6. НАЈВАЖНИЈИ ДЕЛОВИ БИЗНИС ПЛАНА

6 Садржај предавања ТРЕЋИ ДЕО – ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МАЛИ БИЗНИС
1. ПОЈАМ МАЛОГ БИЗНИСА 2. ПОГЛЕД НА БИЗНИС 3. ПОЧЕТАК ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ БИЗНИСА 4. ИЗБОР ПРАВОГ ПОСЛА 5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАПОЧИЊАЊУ ПОСЛА (БИЗНИСА) 6. ПРЕДНОСТ ПОСЛА КОЈИ СЕ РАДИ ОД КУЋЕ 7. ИЗБОР ДОБРИХ НАЗИВА И ЛОКАЦИЈА 8. ОДРЕЂИВАЊЕ ФОРМЕ ПОСЛОВАЊА 9. НОВАЦ И НОВИ ПОСАО (БИЗНИС) 10. СТВАРАЊЕ ПОЗНАТОГ ПОСЛОВНОГ ИМИЏА 11. СТВАРАЊЕ ПРОФИТА 12. ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 13. ПРОЦЕС РАЗВОЈА БИЗНИСА

7 ЧЕТВРТИ ДЕО – ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Садржај предавања ЧЕТВРТИ ДЕО – ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1. ВЕРБАЛНА (ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА) 2. ИНДИРЕКТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

8 Литература ЛИТЕРАТУРА: Основна: Проф.др Славко Каравидић, Др Марија Чукановић Каравидић, Предузетништво, ПЕП, Београд, 2010. Допунска Проф.др Радослав Авлијаш, Предузетништво и менаџмент МСП, Универзитет Сингидунум,Београд, 2010.

9 Методе извођења наставе
Остваривање циљева предмета захтева примену више различитих метода извођења наставе: ПРЕДАВАЊЕ, односно преношење системских знања из литературе, ДИСКУСИЈЕ НА ЧАСУ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ И ГРУПНИХ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА, АНАЛИЗА СЛУЧАЈЕВА ИЗ ПРАКСЕ, КОЛОКВИЈУМ - тест провере знања студента ( раде се 2 колоквијума) , ИСПИТИВАЊЕ.

10 Предиспитне обавезе студената
ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО НАСТАВИ АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ТОКУ НАСТАВЕ ПРИСУСТВО ВЕЖБАМА ИЗРАДА ТЕСТА 1 – ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗРАДА ТЕСТА 2 – ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ ИЗРАДА И УСМЕНА ПРАЗЕНТАЦИЈА СЕМИНАРСКОГ РАДА

11 Оцењивање студента Укупна оцена студента је резултат броја стечених поена према следећем распореду: 95 – 100 поена, оцена 10 85 – 94 поена, оцена 9 75 – 84 поена, оцена 8 65 – 74 поена, оцена 7 55 – 64 поена, оцена 6 поена, оцена 5


Скинути ppt "ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА БЕОГРАД"

Сличне презентације


Реклама од Google