Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ДРВО У ГРАЂЕВИНАРСТВУ НАСТАВНО ОСОБЉЕ: др БИСЕРКА НЕСТОРОВИЋ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ДРВО У ГРАЂЕВИНАРСТВУ НАСТАВНО ОСОБЉЕ: др БИСЕРКА НЕСТОРОВИЋ"— Транскрипт презентације:

1 ДРВО У ГРАЂЕВИНАРСТВУ НАСТАВНО ОСОБЉЕ: др БИСЕРКА НЕСТОРОВИЋ
НАСТАВНО ОСОБЉЕ: др БИСЕРКА НЕСТОРОВИЋ мр ГОРДАНА ЂУКАНОВИЋ Година студија: III Семестар: VI Број ЕСПБ: 6 Услов за упис предмета: нема

2 Зашто да одаберем предмет?
Наставни значај Значај за рад у пракси Води ка модулу: 6 Технологије за прераду дрвета – Финална прерада дрвета на мастер академским студијама Оспособљавање студената да могу да врше пројектовање и надзор над: уградњом прозора и врата, изградњом дрвених кућа, израдом кровова и дрвених степеништа. Зашто да одаберем предмет?

3 САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА Увод, Прозори: функција, подела и уградња. Унутрашња врата: врата са крилима и клизна врата. Уградња врата. Облагање зидова ламперијом. Домаћа и светска искуства у грађењу дрвених кућа. Дрво, дрвне прерађевине-својства и примена. Остали пратећи материјали у зградама дрвене конструкције. Традиционалне дрвене конструкције: традиционални бондрук, ребрасти бондрук. Савремене дрвене конструкције. Панелни систем и скелетни систем. Физика дрвене зграде: звучна, топлотна, пожарна заштита и заштита од влаге. Фасадни и унутрашњи зидови дрвене конструкције: функције, састав и облик. Спојнице-детаљи међусобних спојева зидова, зидова са таваницом. Дрвене таванице: функције, састав и облик. Дрвене подне облоге. Кровови: облици, функције и састав. Дрвено степениште: облици и конструкција.

4 Методе извођења наставе
Предавања - 30часова Студенти се у оквиру 15 предавања теоретске наставе (класичним путем и коришћењем видео бима) упознају са дрвеним прозорима и вратима, поступцима уградње. Обрађују се и следеће теме: Домаћа и светска искуства у грађењу дрвених кућа. Савремене дрвене конструкције. Панелни систем и скелетни систем. Физика дрвене зграде: звучна, топлотна, пожарна заштита и заштита од влаге. Фасадни и унутрашњи зидови дрвене конструкције: функције, састав и облик. Спојнице-детаљи међусобних спојева зидова, зидова са таваницом. Дрвене таванице:функције, састав и облик. Дрвене подне облоге. Кровови: облици, функције и састав. Дрвено степениште: облици и конструкција. Вежбе или други облици наставе - 30 часова Решавање задатака и проблема у вези са садржајем теоријске наставе у оквиру 10 вежби и провера стеченог знања кроз колоквијум и тест. Упознавање са практичном уградњом прозора у фирми Велукс.

5 ЛИТЕРАТУРА: Начин оцењивања - структура поена
Петровић, М. (1978): Архитектонске конструкције 1,ИЦС, Београд; Петровић, М. (2006): Архитектонске конструкције 2, АГМ КЊИГА, Београд; Станковић, С. (1999):Прозори и врата, Београд; Илић,С.(2000) Дрвени: прозори, врата, подови, ламперије, степеништа, АГМ КЊИГА, Београд; Ивковић, В. (1998): Дрвене зграде, ,ИЦС, Београд; Тодоровић, Б.(2001): Конструктивни елементи дрвене зграде, ДГА Начин оцењивања - структура поена Активност у току предавања: 20 Практична настава: 25 Колоквијум: 25 Испит –писмени (тест): 30 Могућност парцијалног полагања испита Студент може да положи завршни тест и ако на њему оствари преко 15 поена ослобођен је полагања испита.


Скинути ppt "ДРВО У ГРАЂЕВИНАРСТВУ НАСТАВНО ОСОБЉЕ: др БИСЕРКА НЕСТОРОВИЋ"

Сличне презентације


Реклама од Google