Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

PROJEKTNI ZADATAK Proces proizvodnje u firmi D. O. O

Сличне презентације


Презентација на тему: "PROJEKTNI ZADATAK Proces proizvodnje u firmi D. O. O"— Транскрипт презентације:

1 PROJEKTNI ZADATAK Proces proizvodnje u firmi D. O. O
PROJEKTNI ZADATAK Proces proizvodnje u firmi D.O.O. Đurđević – Župski Aleksandrovac TIM STUDENATA Đurđević Milan Vidojković Stevan Spaić Dušan

2 Proces proizvodnje u firmi D.O.O. Đurđević – Župski Aleksandrovac
Istorijat Program i plan proizvodnje Priručnik Organizaciona šema Karta mega procesa Karta procesa proizvodnje Karta poboljšanih procesa proizvodnje

3 Kratak istorijski razvoj
Kao malo, porodično preduzeće, PP „Đurđević“, počinje svoju „borbu“ za osvajanje tržišta. Sama istorija ovog preduzeća podseća na priče mnogih, već dokazanih, biznismena. Počelo je sa radom tako što je kupljen mali nemački strug koji je smešten u malu baraku, kao privremeno rešenje, i tu je sve i počelo. Prvi poslovi su odrađeni baš u tom ambijentu. Kasnije, preduzeće se seli u adekvatniji prostor. Vremenom preduzeće i pored svih spoljnih faktora (sankcije, inflacija itd.) uspeva da proširi asortiman svojih mašina, tako da danas isto poseduje univerzalni strug, univerzalnu glodalicu, dva revolver struga, ekcentar presu i veliki broj pomoćnih alata. Kasnije, usled određenih svojinskih transformacija, PP „Đurđević“ postaje DOO „Đurđević“.

4 Program i plan proizvodnje
Program i plan DOO „Đurđević“ je takav da je u funkciji stvaranja renomea firme. Naime, akcenat se stavlja na kvalitet proizvodnje, usluga pa i samog transporta. Samo sa takvom poslovnom filozofijom, ovo preduzeće može se nadati većim dostignućima od trenutnih. Plan i program se donose na osnovu ispitivanja tržišta, odnosno prodaje proizvoda kao i nabavke repromaterijala. Pored ovih faktora, uzimaju se u obzir i raspoloživi kapacitet fabrike i opreme za proizvodnju.

5 Program i plan proizvodnje
Kao preduzeće u razvoju, DOO „Đurđević“ je moralo imati široki repertoar proizvodnje i usluga. Asortiman ovog preduzeća se kreće od obavljanja najmanjih usluga do sledećih proizvoda: Pumpe i pištolji za podmazivanje teretnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina. Mašine za stezanje (kvečovanje) hidrauličnih creva-više tipova (tzv. kvečilice). Kapacitet ovih mašina se kreće od 80 do 400 tona. Nožice za veš mašine (konkretno, rađeno za EIDA-u). Veliki broj vrsta priključaka za hidrauliku čije je krajnje ishodište, inostrano tržište. Kao poslednje, ali sigurno ne i najmanje značajno je konstrukcija velikog broja alata, u zavisnosti od zahteva tržišta.

6 MISIJA I VIZIJA Misija našeg preduzeća ogleda se u sledećem:
1. Superiornost na tržištu, moderan dizajn i pouzdanost proizvoda pri eksploataciji. 2. Zalaganje svih zaposlenih za poboljšanje kvaliteta i eliminisanje grešaka a sve u cilju zadovoljstva od strane kupaca. 3. Proširenje proizvodnog asortimana po diktatu tržišta i konkurencije, uz adekvatno osvajanje novih tehnologija. Vizija našeg preduzeća ogleda se u sledećem: 1. Automatizovanje procesa proizvodnje koju prati adekvatan stručni kadar. 2. Uvođenje informacionog sistema na nivou celog preduzeća. 3. Postizanje autokontrole svakog zaposlenog.

7 Organizaciona šema Direktor Komercijala Šef radionice
Pogon proizvodnje

8 Organizaciona šema za neki naredni period
Odeljenje razvoja i tehnologije Odeljenje proizvodnje Tehnički sektor Sektor marketinga i prodaje Komercijalni i finansijski sektor Direktor Sektor kvaliteta Pravni sektor

9 KARTA MEGA PROCESA P.1 P.2 P.3 P.4 P.5

10 P.1 Prijem i analiza zahteva za proizvod
Ovom aktivnošću se vrši izrada ugovora između kupca i firme i pravi se određeni zahtev koji se prosleđuje dalje odnosno odgovarajućem timu koji vrši obradu dobijenih podataka i odlučuje o pokretanju proizvodnje. Prva aktivnost u ovom procesu je generisanje zahteva kupca i ova aktivnost je veoma bitna, jer na osnovu definisanog zahteva posle se proizvodi željeni proizvod. Ukoliko ovde dođe do greške onda nastaju neprocenjivi troškovi.

11 P.2 Nabavka materijala Tok nabavke materijala obuhvata redosled odvijanja aktivnosti, njihove nosioce i prateća dokumenta, počev od formiranja zahteva za nabavkom, odnosno definisanja specifikacija nabavke, preko prikupljanja ponuda, njihove obrade i izbora podisporučioca, do samog poručivanja i potvrde od strane isporučioca da može da odgovori zahtevima - specifikaciji nabavke.

12 P.3 Proces proizvodnje Proizvodni proces počev od ulaska sirovine pa do izlaska finalnog proizvoda sastoji se od većeg broja radnih celina (faze), s tim što svaka od ovih faza predstavlja za sebe proizvodno rešenu tehnološku celinu. Ovaj proces obuhvata pripremu sirovina, sečenje materijala, obradu struganjem i glodanjem, prosecanje i probijanje i drugih neophodnih procesa za dobijanje finalnih proizvoda. On se sastoji iz sledećih podprocesa: Proizvodnja priključaka svih vrsta za hidrauliku Proizvodnja nožica za veš mašine Proizvodnja pumpi i pištolja za podmazivanje Proizvodnja mašina za stezanje (kvečovanje) i Konstrukcija alata.

13 P.3 Proces proizvodnje

14 P.3.1 Proces proizvodnje priključaka
U sektoru proizvodnje priključaka, nalaze se dva revolver struga i pomoćne mašine koje služe za opsluživanje alata za mašinu. Vrši se izrada sledećih priključaka QWSN 22/15-L, QWSN 25/16-T i QWSN 25/20-T od materijala 9SMnPb28K; 9SMn28K. Prethodno navedeni priključci se koriste u hidraulici i imaju više namena. Mogu se koristiti u većini sistema koji koriste hidrauliku. Proces proizvodnje priključaka je sledeći: Obrada na strugu, Kontrola poluproizvoda Utiskivanje navoja AD „Armature“ Dorada na strugu ili glodalici Kontrola gotovog proizvoda.

15 P.3.1 Proces proizvodnje priključaka

16 P.3.2 Proces proizvodnje nožica za veš mašine
Proces proizvodnje nožica za veš mašine je sledeći: Obrada na strugu, Prosecanje pločica tzv. štancovanje, Kontrola poluproizvoda, Zavarivanje i Gumiranje. Prva dva procesa se odvijaju istovremeno, jer su totalno nezavisni jedan od drugog. Obrada na stugu je složena i izvodi se na Revolver strugu. Na šipku materijala se vrši narezivanje navoja M8, posle čega se vrši odsecanje i dobija se jedan deo nožica. Drugi deo nožica je pločica koja se dobija štancovanjem na ekcentar presi. Nakon dobijenih delova vrši se njihova kontrola, posle čega sledi navarivanje delova jedan na drugi. Tj. vrši se zavarivanje šrafova na pločicu čime je mehanička obrada završena.

17 P.3.2 Proces proizvodnje nožica za veš mašine
Posle ovoga sledi proces gumiranja pločice, koji se vrši u odvarajućem alatu tj, sklopu koji se smešta u peć sa napresovanom gumom. Dobijeni proizvod se šalje u proces montaže posle čega se dobija gotov proizvod.

18 P.4 Proces montaže i ispitivanja
Proces montaže nije jednostavan postupak. Zbog više vrste proizvoda postoji i više različitih procesa montaže. Nakon nabavke svih potrebnih sirovina i ostalih delova koji ulaze u sastav proizvod, kao i izrade odgovarajućih dolazi do montaže istih u jedan sklop. Posle montaže se vrši provera proizvoda odnosno njihova ispravnost. Ukoliko ima nekih uočljivih grešaka proizvod se demontira i pronalazi se uzrok nastanka neispravnosti proizvoda. Nakon otklanjanja problema proizvod se ponovo montira i opet proverava. Kada se utvrdi da je proizvod ispravan pravi se određeni izveštaj i on se transportuje u magacin gotove robe. Ukoliko se greška ne može ispraviti vrši se odlaganje neispravnog proizvoda i hitno se vrši otklanjanje uzroka neispravnosti i vrši se odgovarajuća korekcija proizvodnje.

19 P.5 Proces pakovanja i transporta
Cilj samog procesa pakovanja i transporta proizvoda u magacin je da se na najefikasniji način uz minimalne gubitke u vremenu dopreme svi proizvodi u magacin. Proces počinje pakovanjem određenog broja proizvoda u odgovarajuću ambalažu i transportom do magacina odgovarajućim nalogom za smeštaj. Odgovarajuća propratnica prati proizvod u magacin u kome se vodi evidencija o količini i vrsti proizvoda i smešta se na adekvatan način. Ovo je veoma bitno zbog toga što može da dodje do oštećenja skladištenog proizvoda i naknadnih reklamacija kupca ili veletrgovina.

20 Karta poboljšanog procesa
Poboljšani proces proizvodnje priključaka Kod poboljšanog procesa proizvodnje priključaka potrebno je nabaviti novu opremu za utiskivanje navoja. Ovim bi se otklonili neki problemi koji nastaju prilikom prebacivanje delova i čekanja na proces utiskivanja navoja u firmi AD „Armature“. Ostatak procesa je veoma sličan onom koji smo već opisali. Ovim bi se skratio proces proizvodnje priključaka, pošto izbacujemo jedan proces kontrole i proces utiskivanja navoja može da krene odmah nakon izrade prve serije priključaka na revolver strugu. Na taj način nema više praznog hoda između obrade na strugu i kasnije dorade priključaka.

21 Karta poboljšanog procesa

22 Karta poboljšanog procesa
Poboljšani proces proizvodnje nožica za veš mašinu Kod procesa proizvodnje nožica za veš mašinu, za razliku od proizvodnje priključaka, dodali smo novi proces koji se sastoji u izradi navrtke, koje smo do sada nabavljali. Ovaj proces nije mnogo povećao vreme izrade nožica, jer nije potrebna neka specijalna obrada navrtke (samo procesanje i urezivanje navoja). Time smo izbegli nabavku navrtki i snizili smo cenu našeg proizvoda. Pored toga da bi ubrzali proizvodnju nabavili smo opremu za nitovanje pločice i šrafa. Izbacili smo proces zavarivanja i ubacili proces nitovanja.

23 Karta poboljšanog procesa

24 Zaključak Najbitnije što treba napomenuti u zaključku je da je celokupan proces detaljno analiziran uz pomoć radnika iz firme, i da su svi podaci dati ovde uzeti iz firme i da su oni važeći. Na osnovu sagledavanja stanja u firmi došli smo do zaključka da ima nekih procesa koji su suvišni po našem mišljenju. Da bi se skratilo vremena trajanja procesa i cena proizvoda potrebno je korigovati procese proizvodnje u firmi. Potrebno je skratiti neke procese odnosno povezati više procesa u jedan ili pak dodati nove procese koji bi smanjili cenu proizvoda (što se vidi iz novih šema). Sami procesi montaže iziskuju dosta vremena pošto se operacija obavlja manuelno. Uvođenjem savremenije opreme i poluautomatskih linija u montaži može doći do velikih ušteda u vremenu, a samim tim i u ceni proizvoda.

25 Zaključak Takođe je potrebno uvesti i Razvoj u preduzeću, kako bi se pratile savremene promene i osigurao kvalitetan proizvod. Do sada je firma radila na osnovu iskustva radnika i pojedinih inženjera. Potrebno je uvesti i računarsku tehniku čime bi se skratili razni procesi u preduzeću, počev od komercijale, izradi tehničke dokumentacije, itd. Što se tiče finansijskog efekta poboljšavanja procesa, on je evidentan.Naime, time što smo poboljšali proces, tako što smo umesto nabavljanja navrtki počeli sami da ih proizvodimo iz limenih traka, načinili smo sledeću uštedu: U odnosu na cenu navrtke uštedeli smo 15%, odnosno 5% u odnosu na ukupnu cenu nožice.

26 Uvođenjem u proces proizvodnje proces nitovanja umesto procesa zavarivanja, uštedeli smo takođe 5% u odnosu na ukupnu cenu. Sabiranjem ove dve uštede dobijamo uštedu od čitavih deset posto.S’ obzirom da je broj nožica koji se izradi i isporuči u toku godine približno kom., i da je cena jedne nožice 0.15 evra, dolazimo do cifre od evra uštede na godišnjem nivou u procesu proizvodnje.

27 KRAJ


Скинути ppt "PROJEKTNI ZADATAK Proces proizvodnje u firmi D. O. O"

Сличне презентације


Реклама од Google