Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПАРКИРАЊА

Сличне презентације


Презентација на тему: "ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПАРКИРАЊА"— Транскрипт презентације:

1 ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПАРКИРАЊА
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Предмет: Паркирање ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПАРКИРАЊА 8. вежба

2 Место за паркирање (паркинг место)
Део простора намењен, технички опремљен и уређен за паркирање једног возила D F A L c Bv B a/2 a Површина паркинг места се рачуна преко формуле:

3 Српски стандарди за паркирање пут. аутомобила
 () A (m) B (m) D (m) C (m) E (m) 5,50 2,00 3,50 - 30 4,30 2,20 2,80 6,80 10,50 45 5,00 2,30 3,00 8,40 12,20 60 5,30 4,70 9,45 14,73 90 4,80 5,40 9,60 15,00

4 Начин обележавања паркинг места
A D B 2,0 1,0 0,10

5 Организација вануличног паркиралишта
Ванулично паркиралиште (паркинг) је организован простор са већим бројем места за паркирање, дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке. Организација паркиралишта подразумева начин размештаја паркинг места и саобраћајно решење у оквиру задатог простора, локације.

6 Организација вануличног паркиралишта
ПРОЛАЗ C D ПРОЛАЗ КОМУНИКАЦИЈА A B E ПРОЛАЗ

7 Искоришћење паркинг простора
При организацији паркинг простора један од основних услова је да се расположиви простор што боље искористи, односно да се на том простору смести што већи број паркинг места, Искоришћење локације или мера ваљаности решења по критеријуму "што више паркинг места’’ оцењује се преко формуле: где је: s - специфична површина паркиралишта P - укупна површина локације n - укупан број паркинг места Што је s мање (тј. ближе S), то је боље искоришћење локације.

8 Паркирање у виду плочица
Под углом од 90º Најбоље искоришћење паркинг површине Лака организација кретања (једносмерна или чак двосмерна) Паркирање је ходом уназад (само као изричит захтев организује се паркирање ходом унапред)

9 Паркирање у виду плочица

10 Паркирање у виду паркета
За углове мање од 90º Омогућава добру организацију кретања (једносмерно кретање са супротним смеровима у суседним пролазима); брзо се налази слободно паркинг место

11 Паркирање у виду паркета

12 Паркирање у виду рибље кости
За угао од 45º У два суседна (па и у осталим) пролазима постоји исти смер кретања, што повећава дужину путовања при тражењу слободног паркинг места, ИЗБЕГАВАТИ! (радије користити паркирање у виду паркета, јер има исте димензионалне карактеристике)

13 Паркирање у виду рибље кости

14 Технолошки критеријуми за пројектовање
Улаз и излаз из паркиралишта треба, уколико је могуће, обезбедити из секундарног потеза у мрежи, односно из споредне саобраћајнице. Уколико се ради о саобраћајници са интензивним динамичким саобраћајем улаз и излаз обезбедити у десном скретању или обезбедити посебну траку за лево скретање при уласку на паркиралиште. Када се наилази на паркиралиште, за улазак у десном скретању, прво се поставља улаз, па онда излаз. И за улаз и за излаз довољно је обезбедити ширину од 3,00 m. Радијус на улазу не треба да буде мањи од 5,00 m, а на излазу 3,00 m.

15 Раздвојени улаз и излаз

16 Обједињени улаз и излаз

17 Технолошки критеријуми за пројектовање
Уколико је могуће, предвидети исти угао и начин коришћења паркинг места (ходом унапред или уназад). Један пролаз треба да опслужује два реда паркираних возила. Дужина средишњих ламелa не би требало да буде већа од 80,00 m. Изгубљене површине на крајевима ламела треба шрафирати, углове не треба остављати већ треба дефинисати минималне радијусe. Паркинг места обележити према упутству.

18 Дефинисање шеме кретања унутар паркиралишта
Шема кретања унутар паркиралишта треба да буде подржана хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Уколико је могуће треба обезбедити једносмерно кретање са што мање конфликтних тачака. Треба обезбедити кружно кретање (могућност враћања у било који од пролаза). При паркирању (тражењу слободног паркинг места) треба омогућити пролазак поред свих ламела за паркирање. При изласку из паркиралишта од паркинг места до самог излаза треба омогућити што краћу путању кретања.

19 Напомена: Како се предлог решења ради по критеријуму "макс. искоришћење површине локације" дозвољена је: Комбинација угла паркинг места Комбинација начина паркирања (ходом унапред/уназад) Двосмерно кретање у ламелама за α=90º или комуникацијама које обезбеђују “повратну вожњу” Ширина комуникације за једносмерно кретање је 4,5 m, а за двосмерно 5,5 m,

20 Примери:


Скинути ppt "ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРИХОДА ОД ПАРКИРАЊА"

Сличне презентације


Реклама од Google