Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Обука: Раководење со проекти

Сличне презентације


Презентација на тему: "Обука: Раководење со проекти"— Транскрипт презентације:

1 Обука: Раководење со проекти
Обука: Раководење со проекти Проектот е финансиски поддржан од Европска Унијa

2 Добредојде! Запознавање

3 Цели на обуката Подобро разбирање и зголемено знаење и вештини за раководење со проекти Разбирање на циклусот на раководење со проекти Знаење и вештини за проектно планирање насочено кон цели Знаење за подготовка на проектен буџет и проектна апликација

4 Цели на обуката Знаење за клучните елементи на раководењето со луѓето
Знаење за клучните елементи на раководењето со луѓето Клучни информации за мобилизација на фондови за рурални граѓански организации Преглед на можности на финансирање преку подготовка на проекти Основни совети за подготовка на концепти ноти и целосни апликации

5 Програма на обуката ДЕН 1 - 11:00 – 17:30
ДЕН :00 – 17:30 Раководење со проектен циклус, анализа на проблеми, анализа на цели ДЕН 2 - 9:00 – 17:00 Логичка рамка и логика на интервенција, предуслови и претпоставки, индикатори и извори за верификација, ДЕН 3 - 9:00 – 17:00 Алокација на ресурси, подготовка на буџет, раководење со човечки ресурси

6 Програма на обуката ДЕН 4 - 09:00 – 17:00
ДЕН :00 – 17:00 Мобилизација на фондови, преглед на повици и начин на идентификација на можности за аплицирање ДЕН 5 - 9:00 – 12:30 Основно знаење за подготовка на проектни апликации / концепт ноти

7 Правила на обуката Сесиите почнуваат на време
Мобилни телефони на тивко Прашања Дискусии – на темата Се почитува мислењето на сите

8 Инфо за обучувачите Обучувачи: Сунчица Саздовска Глигор Михаиловски Софија Дацева


Скинути ppt "Обука: Раководење со проекти"

Сличне презентације


Реклама од Google