Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Обезбедување ЈПП проекти со добар квалитет Мартин Дарси

Сличне презентације


Презентација на тему: "Обезбедување ЈПП проекти со добар квалитет Мартин Дарси"— Транскрипт презентације:

1 Обезбедување ЈПП проекти со добар квалитет Мартин Дарси
Обезбедување ЈПП проекти со добар квалитет Мартин Дарси Регионална работилница за концесии / Јавно-приватни партнерства Тирана, декември 2007

2 Потребни услови за привлекување на интересот кај приватниот сектор
На национално ниво Силна политичка воља и лидерство Јасна и отворена законска рамка Способно координативно тело во центарот на владата, кое ќе дава поддршка Јасност за вкупните цели за вклученоста на приватниот сектор Поставување приоритети Свесност, едукација и обука

3 Потребни услови за привлекување на интересот кај приватниот сектор
На секторско ниво (Министерство) Министерска посветеност Реални очекувања Идентификација и поддршка на приоритетните проекти Концентрирање на напорите кон приоритетите Регулирање онаму кај што е неопходно

4 Потребни услови за привлекување на интересот кај приватниот сектор
На ниво на проект Јасност за целите на проектот Реален временски план Реален развоен буџет Постоење на добро владеење и раководење Искусни и високо квалитетни советници Јасна поддршка од засегнатите страни Јасно дефиниран, неопходен проект што може да си го дозволиме Големина на проектот

5 Како се создава ЈПП проект
Три главни фази Подготовка и развивање на проектот Фаза на понуди Фаза на спроведување и функционирање

6 Подготовка и развивање на проектот
Дефинирање на потребите, целите на проектот, анализа на опциите и деловни аргументи Создавање на структура за раководење и управување со проектот Создавање на тим (вклучително и надворешни советници) Оценка дали можеме да си го дозволиме проекткт преку споредбен проект Проценка на ризикот и стратегија Стратегија за јавна набавка и реален временски план Развивање на критериуми за оценка на понудите Подготовка на проектната документација Одобренија и маркетинг Без соодветни подготовки, проектот веројатно ќе пропадне (пред или по доделувањето на договорот)

7 Процес на понуди Огласи и повици за изразување интерес
Предквалификација и избор на понудувачи Во ЕУ често се користи постапка на конкурентен дијалог Нацрт понуди Издавање на тендерска документација Прием на понудите Оценка на понудите Избор на најповолен понудувач Појаснување на договорите Комерцијално / финансиско затворање Најмалку месеци

8 Функционирање и управување со договорот
Важен дел ! Создавање на работно партнерство Управување со договорните обврски Извлекување ефикасност Испорака / подобрување на услугите Управување со промените


Скинути ppt "Обезбедување ЈПП проекти со добар квалитет Мартин Дарси"

Сличне презентације


Реклама од Google