Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Преиспитување и правна заштита во земјите членки на ЕУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "Преиспитување и правна заштита во земјите членки на ЕУ"— Транскрипт презентације:

1 Преиспитување и правна заштита во земјите членки на ЕУ
Мартин Трибус Универзитет на Шефилд (Од 1 јуни 2007: Универзитет на Бирмингем) МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРАВНА ЗАШТИТА КАЈ ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ Дубровник, мај 2007

2 Што? + Зошто? Што: Истражување
Системи за преиспитување и правна заштита 27 земји членки (24 одговора) Органи за преиспитување, достапни правна заштита, култура на преиспитување Зошто: подобро разбирање + знаење може да помогне + инспирира Сигма-земји партнери во реформирање или воведување.

3 Преиспитување + правна заштита
Како земјите членки ги организирале своите системи за преиспитување и правна заштита?

4 Услови на ЕК Директиви за правна заштита на ЕК:
Брзи и делотворни правна заштита. Независни органи за преиспитување. Судско преиспитување во последна инстанца. Времени мерки. Судска практика на Европскиот суд на правдата. Alcatel Stadt Halle

5 Го нема во правото на ЕУ:
Административно или граѓанско-судско преиспитување? Состав на органите за преиспитување? Арбитража? Број и големина на органите за преиспитување? Калкулација на штетите? Процедурално право?

6 Што сакавме да дознаеме?
Институционална рамка. Судови и органи за ревизија… Правна рамка. Процедурални закони, правна заштита… Култура на преиспитување и правна заштита. Правно образование, ставови… Функционирање на системот. Број на предмети, времетраење, исходи…

7 Наоди?

8 Системи за преиспитување
Единствен систем за преиспитување. 1 тип на орган за преиспитување (1-3 случаи) Двоен систем за преиспитување. Поделено според склучување на договорот. Поделено според јавно-приватната природа на тужениот. По 1-3 случаи од обете. Специјализирани/општи органи за преиспитување. Специјализирани совети во обични судови.

9 Достапни правна заштита
Поништување на одлуки за набавка. Поништување на одлуки за доделување. Alcatel! Укинување на склучени договори. Времени мерки. Отштета.

10 Опфат Исти системи за над и под праговите на ЕК?
Исти системи за јавни органи и јавни претпријатија?

11 Култура на преиспитување
Правна обученост. Истражување. Ставови. Резултати од постапките. 1ва инстанца: се разликува помеѓу ЗЧ. 2ра инстанца: вообичаено не успева.

12 Благодарам! Martin Trybus University of Birmingham School of Law Edgbaston Birmingham B15 2TT United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)


Скинути ppt "Преиспитување и правна заштита во земјите членки на ЕУ"

Сличне презентације


Реклама од Google