Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Тема: Јонизујућа зрачења

Сличне презентације


Презентација на тему: "Тема: Јонизујућа зрачења"— Транскрипт презентације:

1 Тема: Јонизујућа зрачења
Аутори: Бранковић Ивана 6237 Стефановић Ксенија 6257

2 Алфа Бета Гама X-зрачења
Јонизујућа зрачења Алфа Бета Гама X-зрачења

3 Шта је то зрачење? Јонизујућа Нејонизујућа Нуклеарна Радиоактивна

4 Извори зрачења Природни Вештачки Хемијски елементи и њихови изотопи
Способност распадања нестабилних атомских језгара Радиоактивни распад, враме полураспада Активност Радијациони фон, или основна активност Вештачки Способност произвођења сличних и истих реакција у вештачким условима.

5 Алфа зрачење То су делови атома који садрже 2 протона и 2 неутрона
Брзина емитовања износи1/20 брзине светлости Простиру се : На нормалном атмосферском притиску У чврстим телима

6 РА елементи који емитују Алфа зраке
Америцијум 241 Плутонијум 236 Уранијум 238 Торијум 232 Радијум 226 Полонијум 210 Радион 222

7 Енергија везе Алфа честица

8 Примена алфа зрачења Као извор за меко радиоактивно зрачење
Има примену у металургији приликом разлицитих мерења Користи се такоће и код детектора дима

9 Бета зрачења Бета честица је еквивалентна електрону Налази се у језгру
ОДКУДА ЕЛЕКТРОНИ У ЈЕЗГРУ? Како долази до емисије бета честица?

10 Бета Зрачење емитују Елементи Време полураспада Трицијум 12.5 година
Кобалт 60 5.3 година Стронцијум 90 28 година Јод 8.05 дана Цезијум 30 година

11 Како су људи изложени бета зрачењу?
Утицај на човека Примена бета зрачења

12 Гама зрачења Краткоталасни електромагнетни зраци
Јавља се у пратњи алфа и бета честица Емитује га језгро потомак Брзина емитовања достиже брзину светлости Емисија гама кванта

13 ЗАКОН АПСОРПЦИЈЕ I=Io exp{-μd}
Интеракција гама зрачења са материјом одвија сепреко 3 механизма апсорпције: Фотоелектрични ефекат Енергија гама кванта мања од 100 кеV Комптонов ефекат Енергија гама кванта већа од 500 еV Стварање електрон-позитивног рама Енергија гама кванта 1.02 меV

14 Заштита Једини материјал који делимично може да заустави гама зраке је Олово

15 X-зрачења То су електромагнетни таласи таласне дужине простирања од 0.01nm(тврди X-зраци) до 10nm(меки X-зраци) Настанак ренгенских зрака Узајамним дејством брзих електрона са материјом Промена енергетских стања атомских језгара Континуирано ренгенско кочионо зрачење Волфрамови атоми

16 Особине X-зрака Јонизујућа моћ Зацрњују фотографску плочу
Имају могућност одбијања, преламања, поларизовања, интерферирања Јаче и слабије продиру кроз све материјале Не скрећу у електричном и магнетном пољу

17 Примена X-зрака У медицини У индустрији Рентгенска дијагностика
Рентгенска терапија У индустрији Дефектоскопија Рентгенографија

18 Биолошке последице нуклеарног зрачења
Радијациона биологија и генетика су посебне гране својих области које проучавају промене у живим организмима под дејством јонизујућег зрачења ЕФЕКТИ ЗРАЧЕЊА НА ЖИВУ МАТЕРИЈУ МОГУ БИТИ: Директни или индиректни Реверзибилни или иреверзибилни Акутни или хронични

19 Приликом зрачења до оштећења ткива може доћи:
Директном јонизацијом ткива Преношењем енергије са другог молекула (теорија слободних радикала)

20 Утицај изложености ћелија у односу на дозу зрачења
Доза зрачења Утицај 1KGy и више Тренутна инактивација метаболичких процеса, брза молекуларна смрт Око 1KGy ЦНС синдром, смрт наступа за два до три дана Око 100Gy Летална доза, гастроинтестинални синдром До 10Gy Сублетална доза, хематопоетски синдром Више од 0.5Gy Радијациона болест Ниже дозе Хронични ефекти зрачења

21 Дејство јонизујућег зрачења на човека
Долази до мутација гена код озрачених јединки и генетских промена у њиховом потомству Здравствене последице а и психолошки ефекти у случајевима нуклеарних катастрофа

22 Јонизујуће зрачење и канцер
Осетљивост ћелија на зрачење зависи од: Врсте ћелија Старости Степена диференцијације Метаболичких процеса

23 Мерење зрачења Обухвата регистровање и испитивање јонизујућих зрачења
Честице које протичу кроз мерни уређај један део енергије губе јонизацијом и ексцитацијом у мерном простору Специфична густина јона или капацитет јонизације даје број образованих јонских парова (јон + електрон) по дужинској јединици путање честице

24 Електрична мерења јонизације
Гајгеров бројач (алфа и бета честице) Јонизацијоне коморе Пропорционални бројачи Мерење енергије јонизације путем фотографцких плоча Вилсонове коморе Комора са мехурићима Метода сцинтилације Спектрометри за честице Методе времена трајања


Скинути ppt "Тема: Јонизујућа зрачења"

Сличне презентације


Реклама од Google