Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ELEKTRIČNO POLJE Teorija atoma o naelektrisavanju tela

Сличне презентације


Презентација на тему: "ELEKTRIČNO POLJE Teorija atoma o naelektrisavanju tela"— Транскрипт презентације:

1 ELEKTRIČNO POLJE Teorija atoma o naelektrisavanju tela
Naelektrisavanje tela Provodnici i izolatori

2 У 6. и 7. разреду смо се упознали са гравитационом и електричном силом
УВОД У 6. и 7. разреду смо се упознали са гравитационом и електричном силом Њихове особине могу упоредо анализирати. Особина Гравитациона сила Електрична сила Природа (порекло) Маса тела Наелектрисање тела Карактер Привлачна Привлачна и одбојна Интензитет 1 Опада са квадратом растојања Интензитет 2 Многослабија од ЕС Много јача од ГС Питања

3 Област физике у којој се проучавају електрична својства, начини наелектрисавања и узајамно деловање наелектрисаних тела у СТАЊУ МИРОВАЊА, назива се електростатика. Питања

4 Теорија атома о наелектрисавању тела
Од чега се састоје сва тела? Питања

5 Ако тело садржи мањак електрона, оно је наелектрисано ПОЗИТИВНО.
Атоми садрже једнак број електрона и протона, па су ЕЛЕКТРИЧНО НЕУТРАЛНИ. Ако атом изгуби један или више електрона из аомотача, постаје ПОЗИТИВАН ЈОН. Ако атом прими један или више електрона у свој електронски омотч, постаје НЕГАТИВАН ЈОН. Сходно томе, електрично неутрално тело се састоји из неутралних атома. број протона и електрона е једнак, па се њихова наелектрисања поништавају и тело је електрично неутрално.Овакво тело НЕ ИСПОЉАВА ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА. Ако тело садржи мањак електрона, оно је наелектрисано ПОЗИТИВНО. Ако тело садржи вишак електрона, оно је наелектрисано НЕГАТИВНО. Питања

6 НАЕЛЕКТРИСАВАЊЕ ТЕЛА Процес преласка електрона са једног на друго тело или прерасподела тих електрона између делова тела, назива се НАЕЛЕКТРИСАВАЊЕ. Питања

7 Трењем Додиром стаклена шипка(+)-свила(-); коса(+)-чешаљ(-)
у додиру позитивног и неутралног тела, електрони са неутралног тела прелазе на позотивно, па неутрално тело постаје потизивно наелектрисано; у додиру негативног и неутралног тела, електрони се крећу са негативног на неутрално тело, па неутрално тело постаје негативно наелектрисано Електростатичком индукцијом (инфлуенцијом) неутрално тело се може наелектрисати и без непосредног додира, ако је у околини наелектрисаног тела Питања

8 ШТА ЈЕ ТО СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ?
Питања

9 СЛОБОДНИ ЕЛЕКТРОНИ ОМОГУЋАВАЈУ ПРОВОДЉИВОСТ ЧВРСТИХ ТЕЛА
ПРОВОДНИЦИ И ИЗОЛАТОРИ Наелектрисање, тј. електрицитет може се слободним електронима преносити са једног тела на његов други крај или са једног на друго тело. СЛОБОДНИ ЕЛЕКТРОНИ ОМОГУЋАВАЈУ ПРОВОДЉИВОСТ ЧВРСТИХ ТЕЛА Зависно од електричне проводљивости, тела се деле на Проводнике Изолаторе Питања

10 ПИТАЊА Да ли се електрична и гравитациона сила могу упоредо анализирати, без обзира на различиту природу? Како се назива област физике у којој се проучавају електрична својства, начини наелектрисавања и узајамно деловање наелектрисаних тела у стању мировања? Од чега се састоје сва тела? Када су атоми електрично неутрални? Када атом постаје позитиван јон? Када атом постаје негативан јон? Када тело не испољава електрична својства? Када је тело наелектрисано позитивно? Када је тело наелектрисано негативно? Шта је наелектрисавање тела? На које начине тело може да се наелектрише? Наведи промере. Од чега зависи да ли ће једно тело бити проводник или изолатор? Наведи промере проводника и изолатора?

11 ОШ ‘’Јован Миодраговић’’
Београд Јелена Калдерон, професор физике


Скинути ppt "ELEKTRIČNO POLJE Teorija atoma o naelektrisavanju tela"

Сличне презентације


Реклама од Google