Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ОСНОВНИ ФИЗИЧКИ ПОЈМОВИ У КВАНТНОЈ МЕДИЦИНИ ( први део)

Сличне презентације


Презентација на тему: "ОСНОВНИ ФИЗИЧКИ ПОЈМОВИ У КВАНТНОЈ МЕДИЦИНИ ( први део)"— Транскрипт презентације:

1 ОСНОВНИ ФИЗИЧКИ ПОЈМОВИ У КВАНТНОЈ МЕДИЦИНИ ( први део)
Дипл.физичар Маринковић Јасмина

2 ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ ПЕРИОДИЧНО КРЕТАЊЕ
КРЕТАЊЕ КОЈЕ СЕ ПОНАВЉА У ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ИНТЕРВАЛИМА

3 Један од облика периодичног кретања је осцилаторно кретање
Под осцилацијом се подразумева један затворен циклус осцилаторног кретања, после кога се кретање понавља на исти или приближно исти начин.

4 ПЕРИОД (Т) је време за које тело изврши једну пуну осцилацију
АМПЛИТУДА је максимално удаљење тела од равнотежног положаја ЕЛОНГАЦИЈА је било које удаљење тела од равнотежног положаја, осим амплитудног ФРЕКВЕНЦИЈА је број осцилација у јединици времена, јединица мерења је херц f=1/T (Hz). Свако тело или систем тела који може да осцилује зове се осцилатор. Сваки осцилатор има сопствену фреквенцију којом осцилује, ако није изложен дејству спољашњих сила.

5 ЕНЕРГИЈА ОСЦИЛОВАЊА Укупна енергија једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије Кинетичка енергија своју максималну вредност има у тренутку када тело пролази кроз равнотежни положај Потенцијала енергија свој максимум достиже када се тело налази у амплитудном положају

6 НЕПРИГУШЕНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ су оне код којих се амплитуда у току времена не мења
ПРИГУШЕНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ су оне код којих амплитуда током времена опада, јер се део енергије троши на савлађивање силе трења ( отпор средине)

7 ПРИНУДНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ Врши осцилатор под утицајем спољашње периодичне силе и на тај начин се обезбеђује непригушено осциловање РЕЗОНАНЦИЈА настаје када је фреквенција спољашње силе једнака сопственој фреквенцији осцилатора Резонанцију прати појава наглог повећања амплитуде принудних осцилација, када је фреквенција принудне силе једнака сопственој фреквенцији осцилатора Јавља се код : звучних, електромагнетних, електричних и механичких осцилација Корисни ефекти у случајевима када са малим спољашњим деловањем, се узрокују осцилације изузетно великих амплитуда ( радио и телевизијски пријемници, избор станица, програма, променом сопствене фреквенције осцилаторног кола) Штетне последице, мора се водити рачуна приликом конструкције мостова, машина да фреквенција принудних сила буде мања од фреквенције осциловања моста, односно машина, да не би дошло до рушења објеката( чете војника не марширају приликом преласка моста)

8 ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ Када осциловање појединих честица или тела узрокује осциловање суседних честица, последица таквог кретања назива се талас

9 При простирању таласа честице тела само осцилују око равнотежног положаја, остају на својим местима, само се преноси енергија осциловања таласног извора Таласи се простиру: Линијски (простирање се врши само у једном правцу) Површински ( таласи који се шире по површини) Просторно ( простиру се подједнако у свим правцима)

10 Према правцу кретања делића еластичне средине у односу на правац простирања, таласе делимо на:
ЛОНГИТУДИНАЛНЕ ( УЗДУЖНЕ ) ТРАНСВЕРЗАЛНЕ ( ПОПРЕЧНЕ) ЛОНГИТУДИНАЛНИ ТАЛАСИ Јављају се у сва три агрегатна стања Честице средине осцилују лево, десно око равнотежног положаја, услед чега се јављају области згушњавања и разређења

11 ТРАНСВЕРЗАЛНИ ТАЛАСИ Осцилације се врше у једној равни, нормално на правац пружања таласа Карактеристика, појава трбуха ( амплитуда) и чвора таласа Трансверзални талас је и ПОЛАРИЗОВАНИ ТАЛАС, јер осцилује само у једној равни НЕПОЛАРИЗОВАНИ ТАЛАС осцилује у више равни ( бела светлост)

12 ТАЛАСНА ДУЖИНА Је најкраће растојање у правцу кретања таласа између две честице које се налазе у истој фази осциловања

13 Зависи од физичких својства средине и врсте таласа
БРЗИНА ТАЛАСА Зависи од физичких својства средине и врсте таласа C= λ/T или C= λf

14 ИНТЕЗИТЕТ ТАЛАСА представља енергију која се пренесе таласним кретањем у јединици времена кроз јединичну површину, нормално на правац простирања таласа ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ Преносе специјални облик енергије који се назива електромагнетно зрачење Примери овог специјалног облика енергије су : светлосни, радио, микро таласи, x-зраци Могу да се простиру кроз вакум

15 УТИЦАЈ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА НА ОКОЛИНУ

16 КАРАКТЕРИСТИКЕ ТАЛАСА
ОДБИЈАЊЕ И ПРЕЛАМАЊЕ ТАЛАСА Када талас наиђе на граничну средину део зрака може да се одбије од те средине, а део зрака пролази кроз другу средину ,то се назива преламање таласа

17 СУПЕРПОЗИЦИЈА ТАЛАСА У свакој еластичној средини може се истовремено простирати неограничени број таласа исте или различите таласне дужине Када се сусретну они пролазе једни кроз друге без међусобног мешања и сметњи На месту сусрета долази до сабирања амплитуда тих таласа, а то називамо СУПЕРПОЗИЦИЈОМ таласа Експерименти су показали да овај принцип важи за све таласе без обзира на њихову природу под условом да су им амплитуде мале За ударне таласе( светлост ласера) то не важи Последица овог принципа значи да након сусрета они настављају даље кретање у првобитном правцу не мењајући облик ни интезитет, задржавају индивидуалне карактеристике

18 СТОЈЕЋИ ТАЛАСИ јављају се у ограниченој средини
Могу да имају бесконачно много сопствених фреквенција, од којих је свака целобројни умножак најниже сопствене фреквенције Не преносе енергију кроз средину у којој се јављају Могу да имају само неке карактеристичне вредности фреквенције и таласне дужине Пример,музички жичани и дувачки инструменти

19

20 ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА ТАЛАСА
Представља суперпозицију таласа при којој долази до временски непроменљиве прерасподеле интезитета резултујећег таласа Последица, у простору се јављају места појачања и слабљења таласа

21 ДИФРАКЦИЈА ТАЛАСА Појава скретања таласа од првобитног правца простирања при проласку поред препреке или кроз отворе Битан је однос таласне дужине и димензија препреке Ако је таласна дужина много мања од димензија препреке, јавиће се област сенке

22 ХВАЛА НА ПАЖЊИ


Скинути ppt "ОСНОВНИ ФИЗИЧКИ ПОЈМОВИ У КВАНТНОЈ МЕДИЦИНИ ( први део)"

Сличне презентације


Реклама од Google