Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

3. Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција

Сличне презентације


Презентација на тему: "3. Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција"— Транскрипт презентације:

1 3. Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција
3. Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција

2 Наелектрисање или електрични набој је једна од основних особина неких субатомских честица (елементарних честица).

3 Неке субатомске честице граде атоме; атоми граде молекуле а молекули и атоми граде сву суптанцу која је око нас и која гради сва тела у природи. Због тога је наелектрисање једна од основних особина супстанце.

4 Постоје две врсте наелектрисања: позитивно (+) и негативно (-) Количина наелектрисања се обележава са Q.

5 Јединица за количину наелектрисања је kулон C (у част француског физичара Шарла Кулона).

6 Протони, неутрони и електрони граде атом.

7 Како се тела могу наелектрисати
Како се тела могу наелектрисати? Тело је наелектрисано када нема исте количине позитивног и негативног наелектрисања или када има исте количине позитивног и негативног наелектрисања, али су неравномерно распоређена на телу.

8 Тела се могу наелектрисати на три начина:
Тела се могу наелектрисати на три начина:

9 1. Трењем Трљањем једног тела о друго(свиленом тканином трљамо стаклену шипку) електрони прелазе са јеног тела на друго(са шипке на тканину) те на тај начин добијамо наелектрисана тела. Конвенционално је усвојено да електрицитет који се добије кад се стаклена шипка протрља свиленом тканином назове позитиван електрицитет , а негативним електрицитетом супротна врста која се добије кад се штап од ебонита протрља крзном.

10 2. Додиром Наелектрисаним телом додирнемо неутрално тело те са наелектрисаног тела прелази наелектрисање на неутрално и оно постаје наелектрисано истом врстом наелектрисања.

11 3. Електростатичком индукцијом
Наелектрисано тело се принесе близу неутралног тела (не додирну се) те се на неутралном телу врши раздвајање наелектрисања и то тако што се ближи крај неутралног тела наелектрише супротном врстом наелектрисања које има наелектрисано тело, а даљи крај исом врсом. Овим се објашњава привлачење ситних папирића ћешљем којим смо ћешљали суву косу.

12 Под дејством електричног поља у проводницима настаје раздвајање наелектрисања. Процес прерасподеле наелектрисања у проводнику изврши се за врло кратко врема (реда микросекунде). После чега се успостави равнотежа наелектрисања на проводнику. Када се проводнику преда наелектрисање, између делића тог наелектрисања делују одбојне силе, тако да они заузимају најудаљеније положаје – распоређују се по површини проводника.

13


Скинути ppt "3. Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција"

Сличне презентације


Реклама од Google