Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ENZIMI.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ENZIMI."— Транскрипт презентације:

1 ENZIMI

2 KLASIFIKACIJA ENZIMA

3 Hemijska priroda enzima Enzimi su proteini koji mogu sadržavati i dodatne supstance
Enzimi se dele na: Proste proteinske monomerni oligomerni Metalo-proteinske Sadrže metalni jon Složene proteinske Sadrže prostetičnu grupu

4 SLOŽENI ENZIMI

5 TERMINOLOGIJA U ENZIMOLOGIJI
Proteinski molekul koji ubrzava reakciju SUPSTRAT Supstanca koja se vezuje za enzim i podleže reakciji PROIZVOD Supstanca koja nastaje kao proizvod enzimske reakcije AKTIVNO MESTO Mesto na enzimu gde se odvija reakcija

6 MEHANIZAM DELOVANJA ENZIMA

7 Enzimski katalizovana reakcija pokazuje kinetiku zasićenja
Pri visokim koncentracijama S dolazi do zasićenja enzima supstratom.

8 KARAKTERISTIKE DELOVANJA SPECIFIČNOST
SPECIFIČNOST PREMA SUPSTRATU APSOLUTNA SPECIFIČNOST GRUPNA SPECIFIČNOST STEREOHEMIJSKA SPECIFIČNOST SPECIFIČNOST DELOVANJA KATALIZA SAMO JEDNE REAKCIJE

9 VEZIVANJE SUPSTRATA Model ključa i brave

10 TEMPERATURA Optimalna temperatura Najveći broj molekulskih sudara
Iznad optimalne temperature Povećana energija molekula dovodi do raskidanja veza u enzimu i između enzima i supstrata (slabe veze…) Denaturacija – gubitak 3D strukture Ispod optimalne temperature Molekuli se kreću sporije, smanjuje se broj sudara između enzima i supstrata

11 Različiti enzimi kod različitih organizama funkcionišu u različitim uslovima

12 pH Promena pH Dodaje ili oduzima H+ (protonacija i deprotonacija)
Raskida veze, narušava 3D strukturu Raskida veze između naelektrisanih aminokiselina Utiče na 2o i 3o strukturu Denaturiše proteine

13 JEDINJENJA KOJA POMAŽU ENZIMIMA AKTIVATORI - KOFAKTORI
Mali neorganski molekuli ili joni Neproteinske prirode Mg2+, K+, Ca2+, Zn2+, Fe2+, Cu2+, Cl-… Vezani u molekulu enzima

14

15

16

17 REGULACIJA ENZIMSKE AKTIVNOSTI
Povratna sprega Delovanje hormona Genetska regulacija Prevođenje proenzima (zimogena) u aktivne enzime


Скинути ppt "ENZIMI."

Сличне презентације


Реклама од Google