Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ŽUČNE KISELINE.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ŽUČNE KISELINE."— Транскрипт презентације:

1 ŽUČNE KISELINE

2 Žučne kiseline su steroidna jedinjenja koja sadrže jednu ili više OH-grupa
α-orijentisanih(ispod ravni prstena) i bočni niz na C-17 atomu koji se završava sa karboksilnom grupom.

3 Najznačajnije žučne kiseline su holna i deoksiholna kiselina

4 Biosinteza žučnih kiselina
Ova biosinteza se odvija u jetri polazeći od holesterola.Nastale kiseline se vezuju preko karboksilne grupe amidnom vezom sa aminokiselinom glicinom (H2NCH2COOH) i sa 2-aminoetansulfonskom kiselinom taurinom (H2NCH2CH2SO3H) gradeći konjugovane žučne kiseline glikoholnu i tauroholnu kiselinu

5 Glikoholna i tauroholna kiselina

6 Hidrofobne i hidrofilne strane žučnih kiselina

7 Struktura žučnih kiselina pokazuje da imaju dve strane:
hidrofilnu sa hidroksilnim grupama I karboksilnom grupom hidrofobnu stranu sa ugljovodoničnim delom

8 Uloga žučnih kiselina Natrijumove soli žučnih kiselina su površinski aktivna jedinjenja .Svojim deterdžentnim osobinama (hidrofilnim i hidrofobnim delom molekula ) povezuju nepolarne masti i polarnu vodu dajući emulziju koja omogućava bolju razgradnju masti sa enzimom lipaza.


Скинути ppt "ŽUČNE KISELINE."

Сличне презентације


Реклама од Google