Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ПРАШИНА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ПРАШИНА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ"— Транскрипт презентације:

1 ПРАШИНА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Борислав Симендић, ВТШСС Нови Сад

2 ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА Циљ предавања је упознавање будућих графичких инжењера и дизајнера са пожарним опасностима које може проузроковати већа количина прашине у графичком процесу

3 Могући узрочници пожара у графичкој индустрији
Формирање експлoзивне концентрације од стране боје и растварача Загревање штампарских машина при механичкој фрикцији, коју могу проузроковати веома брзи ротирајући делови машина или које може настати у процесу сушења Статички електрицитет повезан са запаљивим бојама, растварачима и прашином Таложење ситних честица боје, прашине од папира и полимерних материјала на процесним уређајима и у системима за вентилаци

4 Подела запаљивих прашина
Органске прашине а) Природне прашине б) Хемијско-технолошке прашине Неорганске прашине а) Металне и разне легуре б) Остале неорганске прашине (карбиди, нитрати, оксиди,...) Мешовите прашине

5 Особине прашине Могу бити топиве и нетопиве честице
Могу бити запаљиве и незапаљиве, Могу бити токсичне и нетоксичне.

6 Фактори који утичу на запаљивост и експлозивност прашине
Концентрација прашине Састав атмосфере Састав прашине Величина и облик честица прашине

7 Експлозија у штампарији

8 Врсте и механизми горења прашкастих атмосфера
код температура од ˚С, пале се околне честице око извора паљења, ослобођена енергија је премала за паљење смеше – настаје искра и гашење; код температуре ˚С пали више честица уз премало ослобађање енергије - настали бљесак се гаси; када је извора паљења изнад температуре паљења смеше, долази до паљења толико честица, тако да се ослобођена топлота преноси на смешу и настаје експлозија.

9 Типични критични параметри експлозивне прашине
Величина честице <0,05 mm Концентрација прашине g/m3 Садржај влаге <11% Кисеоник >12% Минимална енергија паљења >10 mJ-100 mJ Минимална температура паљења oC

10 механизам пожара односно експлозије прашине

11 Приказ примарне и секундарне експлозије прашине

12 Опасности од паљења и експлозије прашина у графичкој индустрији
Највише присутне приликом ротационе штампе Услед трења и брзог раздвајања траке од различитих делова машине долази до појаве статичког наелектрисања папира Критична доња граница релативне влажности ваздуха у штампарији се сматра влажност 40 – 45% Наелектрисање може да проузрокује експлозију пара толуола и нагомилане папирне прашине у ваздуху

13 Услови за паљење експлозивне смеше

14 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЖАРА
Снимак стања и обрада података, Предлози санација, Провођење санирања, Снимак стања и елаборирање зона.

15 Контрола и уклањање прашине
Најшира прихваћена класификација свих технологија за контролу прашине у зависности од примењеног прилаза класификује их у три главне групе: задржавање, сузбијање и скупљање.

16 Систем контроле прашине

17 Препоруке за уклањање прашине из радног окружења
вакуум системи (индустријски усисивачи) методе влажења прашине системи цевовода за усисавање прашине центрифугално одвајање са циклонима високог учинка (добар учинак за честице веће од 10 микрометара)

18 УКЛАЊАЊЕ ПРАШИНЕ Постиже се:
деловањем силе инерције дифузијом и директним хватањем честица филтерским одвајачима са аутоматским отресањем филтер врећа Комбинација циклонског и филтерског одвајача даје најоптималније решење са становишта квалитета пречишћавања ваздуха и економичности.

19 ЗАКЉУЧЦИ 1. Експлозија прашине је врло комплексан и непредвидив догађај. Уз материјалну штету, људски животи су ненадокнадиви и упозоравају на повећану пажњу и налажу максималну бригу и опрез у раду и одржавању једног производног погона у графичкој индстрији 2. У производним погонима где су вршена мерења концентрација прашине, углавном није измерена количина у опасним за појаву пожара концентрацијама, али је констатована велика количина прашине исталожене на подовима и уређајима.

20 ЗАКЉУЧЦИ 3. Ова исталожена количина прашине је потенцијални узрочник експлозија и зато се мора водити посебна пажња да не дође до таложења прашине у производном погону. 4. Препорука за уклањање прашине из радног окружења су вакум системи, методе влажења прашине, системи цевовода за усисавање прашине, циклони и др.


Скинути ppt "ПРАШИНА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ"

Сличне презентације


Реклама од Google