Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Хемија.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Хемија."— Транскрипт презентације:

1 хемија

2 Кисеоник

3 Атом кисеоника

4 Кисеоник 16. група Периодног система елемената Симбол кисеоника О
Симбол кисеоника О Атомски број (Z=8) Масени број (A=16) Број протона N(p+)= 8 Број електрона N(е¯)= 8 Број неутрона N (n°)= 8

5 Кисеоник у природи Најраспростарњенији хемијски елемент на Земљи
47% Земљине коре чини кисеоник 21% запремине атмосфере Улази у састав: воде, стена и минерала, биљака и животиња БИОГЕНИ ЕЛЕМЕНТ

6 Изотопи кисеоника

7 Kсеоник У слободном стању двоатомни молекул (неполарна ковалентна веза)

8 Извори кисеоника 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
У природи га ставарају зелене биљке у процесу фотосинтезе 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

9 Добијање кисеоника 2H2O → 2H2 + O2 2HgO→ 2Hg + O2 ЕЛЕКТРОЛИЗОМ воде
Лабораторијско добијање kсеоника загревањем жива(II)-оксида 2HgO→ 2Hg + O2

10 Добијање кисеоника https://www.youtube.com/watch?v=dQEU91LeHo0

11 Физичка својства kисеоника
Гас без боје, мириса, укуса Да ли се кисеоник раствара у води?

12 Растворљивост кисеоника у води?
Слабо се раствара у води, али довољно за опстанак живих бића у њој

13 Хемијска својства кисеоника
Гас који не гори, али потпомаже горење

14 О2 кисеоник О3 озон Алотропија
Је појава да се неки елемнт налази у више различитих облика Облици тог елемента називају се алотропске модификације О2 кисеоник О3 озон

15 ОЗОН Озон је алотропска модификација кисеоника
То је троатомни молекул кисеоника чија је формула О3 Озона има у вишим слојевима атмосфере, он штити живисвет на Земљи од зрачења високе енергије (UV) Слој озона у атмосфери одбија топлотне зраке са Земље и тиме спречава њено хлађење

16 Примена озона Веома је реактиван, реактивнији је од кисеоника
Може да разори све метале осим платине и злата За дезинфекцију воде за пиће, стерилизацију медицинске опреме

17 Озон

18 Једињења кисеоника Мg + O2→ MgO C + O2→ CO2
Оксиди једињења неког елемента са кисеоником Мg + O2→ MgO C + O2→ CO2 Хемијска реакција сједињавања кисеоника са другим супстанцама назива се оксидација Оксидација може бити бурна (сагоревање дрвета)

19 Оксидација може бити: Бурна(сагоревање дрвета)- праћена ослобађањем топлоте и појавом светлости

20 Оксидација Тиха (спора) оксидација- Корозија
Може се ослободити велика количина топлоте, али се пораст температуре супстанце не може приметити јер се ослобођена топлота размени са околином

21 Тиха оксидација је Корозија Дисање Труљење воћа

22 За крај Шта је оксидација? Шта су оксиди?
Наведите битне разлике у физичким својствима између кисеоника и водоника. Шта знаш о озону и проблему озонске рупе? Распитај се и одговори, зашто се лети не препоручује интензивније излагање сунчевим зрацима између 10 и 16 часова?


Скинути ppt "Хемија."

Сличне презентације


Реклама од Google