Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

БЕЗБЕДАН РАД ПРИ РАДУ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "БЕЗБЕДАН РАД ПРИ РАДУ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ"— Транскрипт презентације:

1 БЕЗБЕДАН РАД ПРИ РАДУ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ
БЕЗБЕДАН РАД ПРИ РАДУ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ Анита Петровић Гегић ВТШСС Нови Сад

2 ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА Упознавање студената са правилима и процедурама за безбедан рад у лабораторији за аналитичку хемију. Начином руковања и начином одлагања хемикалија. Обавезом коришћења личних заштитиних средстава. Начином пружања прве помоћи у случају контакта ових материја са кожом, слузокожом, дигестивним или респираторним трактом.

3 Увод Извођење хемијских реакција и руковање хемикалијама у лабораторији за аналитичку хемију представља велику опасност, нарочито ако њима рукују недовољно искусна или струча лица као што су и студенти.

4 Респираторног тракта Дигестивног тракта Преко коже Преко очију
Путеви уношења хемикалија у организам су преко: Респираторног тракта Дигестивног тракта Преко коже Преко очију

5 ЗАШТИТА ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ
Хемикалије се не смеју удисати, Треба их чувати у добро затвореним посудама, Манипулисати са њима у добро проветреном простору, Са лакоспарљивим и концентрованим хемикалијама обавезно радити у дигестору или носити респираторни заштиту

6 СКЛАДИШТЕЊЕ ХЕМИКАЛИЈА
Xемикалије je неопходно држати у складишту На полицама само количину потребну за рад Све хемикалије морају да поред назива садрже ознак R и S вредности Не складиштити заједно органске и неорганске хемикалије Искоришћене хемикалије се не смеју бацити у корпу за отпатке. Празне кутје од хемикалија треба што боље очистити пре бацања

7 ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ПРИ РАДУ СА ХЕМИКАЛИЈАМА
бели заштитни мантили, заштитне рукавице и заштитне наочари

8 КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РУКАВИЦА
Материјал: латекс, неопрен, памучни фолк Карактеристике: непропусност за широк спектар хемикалија, добре Механичке карактеристике: дужина 31 cm

9 ПРВА ПОМОЋ Прво је потребно дефинисати порекло озледе и што пре елиминисати отров из организма. Код отровних супстанци хитно се упутити лекару Код надражујућих, односно нагризајућих потребно је вршити испирање контактног места са водом или 5 % раствором натријум – бикарбоната. Уколико хемикалија није растворљива у води користити полиетилен –гликол за испирање.

10 ПОДЕЛА ХЕМИКАЛИЈА ПРЕМА СТЕПЕНУ ТОКСИЧНОСТИ

11

12 ЗАПАЉИВЕ И САМОЗАПАЉИВЕ СУПСТАНЦЕ
Од гасовитих супстанци у аналитици се користи водоник – сулфид Од течних супстанци органски растварачи, ацетон, етар, а од чврстих натријум и калијум.

13 СПЕЦИФИЧНИЕ МЕРЕ ОПРЕЗА ЗАПАЉИВЕ И САМОЗАПАЉИВЕ СУПСТАНЦЕ
Увек их индиректно загревати преко воденог, пешчаног купатила. Све манипулације са овим хемикалијама обавити у дигестору и придржавати се устаљене процедуре. Пазити да се рад одвија далеко од потенцијалног извора паљења.

14 ОЗНАКЕ ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ НАДРАЖУЈУЋЕ XI ОКСИДАТИВНЕ О ЗАПАЉИВЕ Ф

15 НАЈЧЕШЋЕ ОПАСНОСТИ У ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ
Напајање плином У циљу избегавања ових опасности пре паљења пламеника проверити да ли се осећа мирис плина,а по завршеном послу проверити да ли су вентили затворени.

16 Озледе са оштећеним стаклом
Оштећено стакло се не сме користити Користити искључиво стакло препоручено у вежби, пазити при стезању и скидању хватаљки

17 Опекотине У аналитичкој хемији веома је честа употреба Бунзеновог пламеника Рад са врућим стаклом, лончићима за жарење Мора се бити веома опрезан при раду, користити машице и крпе,а грејати само суво стакло Уколико дође до опекотине хладити је водом и ставити маст против опекотина.

18 Нагризање Користити обавезно заштитне рукавице
Све операције обављати у дигестору. Водити рачуна да се при разређивању хемикалија искључиво киселина додаје у воду.

19 Удисање испарљивих супстанци
При раду са испарљивим хемикалијама обавезно радити у дигестору, у ком не сме бити упаљен пламеник. Складиштити их у посебним складиштима са вентилацијом, Отпадни материјал складиштити посебно

20 Закључак Рад у лабораторији за аналитичку хемију захтева стриктно придржавање процедура, прописа и правила понашања у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим адекватним Правилницима како би се обезбедио сигуран и здрав рад запослених и студената и како би се обезбедило спречавање уништавања и оштећење опреме.


Скинути ppt "БЕЗБЕДАН РАД ПРИ РАДУ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ"

Сличне презентације


Реклама од Google