Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА

Сличне презентације


Презентација на тему: "УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА"— Транскрипт презентације:

1 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА Уређаји за: Основно напајање и 2. Резервно напајање

2 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА 1.Уређаји за основно напајање јединица за напајање из мреже – напони: V АС ± 10% или V АС ± 10%. саставни делови напојне јединице: трансформатор и исправљач

3 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА Карактеристике јединице:     * Даљински надзор и контрола;     * улаз за пренапонска заштиту;     * Заштитита батерије од дубоког пражњења;     * Активна подела струје оптерећења преко исправљача;     * Могућност замене исправљача без искључивања напајања;     * Аутоматска температурна компензација напона батерија;     * Мерење симетрија батерије;     * Способност мерења стварног капацитета батерије;     * Управљање текућом батеријом;     * Активирање аларма када настану кварови опреме или критичне вредности температуре и пренос на командну јединицу;     * Меморисање претходних догађања; Модуларне архитектуре - проширење једноставно (додавањем plug-in јединица).

4 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА 2.Уређаји за резервно напајање батерија уграђена у бизнис централу: напон: 48V DC +8V/-5V, струје реда величине 500 mA, Може се допуњавати у току напајања из мреже или помоћу одговарајућих пуњача Предвиђене за напајање централе у приправности око 10 часова, а при коришћењу око 2-5 часова; акумулаторска батерија - код бизнис централа већег капацитета; - UPS (uninterruptible power supply) уређаја - предвиђени за напајање централе око пола сата.

5 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА

6 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА

7 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ * Разводни ормани (спратни разводи) се монтирају у засебним просторијама     * Уколико се разводни ормани не монтирају у засебним простори-јама, потребно је да се обезбеде кабинети одговарајуће величине за инсталацију пасивне и активне мрежне опреме     * Сваки разводни орман треба да има шему кабловске инсталације     * Сви конектори у оквиру преспојних поља требају да буду обеле-жени по стандарду     * Прикључнице се монтирају на видним и приступачним местима на висини од cm од пода     * UTP каблови по целој дужини морају бити положени у заштитним пластичним каналима са поклопцем, тако да у свако време могу бити приступачни ради надзора и евентуалних интервенција   

8 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА * Каблови који пролазе кроз отворе у етажама, зидовима и слично морају бити заштићени од механичких и других оштећења заштит-ним елементима (пластична цев, пластично црево или сам канал)     * Каблови се не причвршћују за елементе опреме који су изложени потресима или се често померају * Ако каблови пролазе испод транспортних средстава морају се предузети допунске мере заштите против падања каблова     * Крајеви UTP каблова у разводном орману требају да буду обеле-жени идентичним бројем као на разводној кутији     * Конектор (прикључно место кабла) мора да има исту проводност и изолацију као и сам кабл. Кабл на спојном месту (конектор) не сме да буде оштећен нити му се пресек сме смањити     * Пројектом је предвиђена монтажа пластичних заштитних канала дуж трасе полагања UTP каблова

9 УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА
БИЗНИС ЦЕНТРАЛЕ УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА     * Димензије канала се одређују у зависности од броја UTP каблова који се инсталирају     * Све заштитне канале монтирати поцинкованим вијцима     * Напајање кабинета обезбедити из најближег разводног ормана које са главним разводним орманом треба да нуде заједнички уземљен     * За напајање активних компоненти мреже у кабинету је потребно обезбедити по 3 шуко утичнице     * У случају могућности нестанка или пада напона енергетског напајања потребно је обезбедити јединицу непрекидног напајања (UPS) за сваки развод која треба да одржава напон у прописаним границама     * За нормалан рад опреме потребно је обезбедити одговарајуће климатске услове које је прописао произвођач опреме.


Скинути ppt "УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ БИЗНИС ЦЕНТРАЛА"

Сличне презентације


Реклама од Google