Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Matična ploča,dodatne kartice,kućište

Сличне презентације


Презентација на тему: "Matična ploča,dodatne kartice,kućište"— Транскрипт презентације:

1 Matična ploča,dodatne kartice,kućište

2 Kućište Kućišta se prave u različitim dimenzijama i oblicima.
U njemu je ugradjeno napajanje, a u njemu je matična ploča sa procesorom, RAM memorijom, dodatnim karticama, hard diskom... Postoje dva osnovna tipa kućišta: Desktop (horizontalno) Tower (vertikalno)

3 Kućište-struktura CD/DVD drive napajanje Hard disk Floppy drive
Matična ploča RAM memorija (memorijski moduli) Dodatne kartice procesor

4 Matična ploča-motherboard
Sinonimi: osnovna, sistemska,štampana ploča Najveći deo komponenata u računaru je montiran na nju. Matična ploča je najveća štampana ploča sa metalnim stazama koje povezuju različite komponente. To su MAGISTRALE.

5 Matična ploča-struktura
Dzamper-kratkospojnik baterija Kontrolni set čipova BIOS PCI slot AGP slot kondenzator Portovi za periferne uređaje otpornik Podnožje za procesor Podnožja za memorijske kartice Priključak za hard disk Priključak za disketnu jedinicu

6 Portovi-priljučci za periferne uređaje
PS/2 priljučak za miš PS/2 priključak za tastaturu USB portovi LAN port Serijski( COM) portovi Paralelni port Game port, za joystick Audio portovi

7 Matična ploča, magistrale
MP za slanje struje, podataka i naredbi između komponenata računara koristi od 50 do 100 štampanih električnih staza koje se zovu magistrale ili sabirnice. Sve magistrale dele se u dve grupe: Sistemska-(procesor--RAM memorija) Ulazno-izlazna(procesor,RAM--spoljašnje komponente)

8 Magistrale Svaka magistrala sastoji se od 3 podmagistrale:
Adresna –za prenos adresa memorijskih lokacija(address bus) Magistrala podataka (data bus) Kontrolna magistrala( control bus)-za prenos kontrolnih i upravljačkih signala između procesora i drugih uređaja Vrste: ISA(spora , ne koristi se više), PCI (najčešće se koristi), AGP(brza, za prenos grafičkih podataka).

9 Magistrala-karakteristike
Širina magistrale( 32-bitna, 64-bitna)-broj paralelnih linija na magistrali koji određuje koliko bita može da se prenese istovremeno za jedan radni takt. Brzina( radna frekvenca) magistrale (npr. 133MHz)-u toku jedne sek. duž 1 linije magistrale prenese se 133 miliona bita podataka.Nemaju sve magistrale istu brzinu i širinu.

10 Dodatne kartice-adpteri
Dodatne kartice su male štampane ploče, koje se ubadaju u slotove na matičnu ploču. Predstavljaju vezu između centralne jedinice(procesora i RAM memorije) sa spoljašnjim jedinicama. Omogućavaju otvorenu arhitekturu PC računara, jer se mogu menjati radi poboljšanja performansi računara. Lap-topovi imaju zatvorenu arhitekturu računara, jer su sve kartice ugrađene na matičnu ploču u vidu čipova.

11 Dodatne kartice-vrste
Grafička k.( Video adapter) Zvučna k. (Audio adapter) Modem-veza sa Internetom LAN kartica (mrežna kartica) TV kartica

12 Grafička kartica-VGA (video graphic adapter)
Video čip je veza između matične ploče i monitora. omogućava da vidimo sliku na monitoru. Na njoj se nalaze 3 važne komponente: Video čip- kreira sliku Video RAM memorija- privremeno čuva sliku DAC konvertor-digitalno-analogni konvertor-pretvara digitalne vrednosti u odgovarajuće analogne vrednosti koje određuju jačinu električne struje koja se propušta ka monitoru. Video RAM memorija Konektor za AGP slot na MP Portovi za periferne uređaje(monitor)

13 Zvučna (audio) kartica
Omočućava reprodukciju i snimanje zvučnih zapisa( datoteka). To je PCI kartica-priključuje se na PCI slot na matičnoj ploči. Na njoj se nalaze: ADC konvertor -pretvara analogne signale u digitalne DAC konvertor -pretvara digitalne signale u analogne DSP procesor -obrađuje zvučne zapise( vrši kompresiju i dekompresiju zvučnih datoteka) ROM čip zvučne kartice.(sadrži programe na osnovu kojih DSP procesor radi). Priključak za PCI slot Priključci za zvučnike, mikrofon,slušalice...

14 Kako radi zvučna kartica?
ROM čip (sa mikrofona) Ulazni signali ADC konvertor DSP-Digital Signal Processor- procesor digitalnih signala CPU Izlazni signali DAC konvertor HARD DISK (na zvučnike ili slušalice) PCI priključak

15 TV kartica Omogućava gledanje TV programa na monitoru računara.
Takođe je PCI kartica.

16 Modem( modulator/demodulator)
Klasičan modem (52kbps) omogućava povezivanje računara sa Internetom preko telefonske linije. Takođe je PCI kartica. Vrši dve funkcije: Modulaciju digitalnog signala u analogni, kada se podaci šalju iz računara na mrežu. Demodulaciju analognog signala u digitalni, kada se podaci primaju u računar preko telefonskih linija. Brzina: kilo bits per second

17 LAN(Local Area Network) kartica
Mrežna kartica(adapter) PCI kartica Omogućava povezivanje računara na lokalnu računarsku mrežu. Maksimalna brzina prenosa podataka je:100kbps-kilo bita u sekundi. LAN mreža sadrži do 10 računara.

18 Pitanja Nabroj dve osnovne vrste kućišta.
Nabroj najvažnije komponente hardvera koje se nalaze u kućištu. Navedi sinonime za matičnu ploču. Objasni funkciju matične ploče. Navedi najvažnije priključke na matičnoj ploči. Navedi najvažnije portove na zadnjoj strani kućišta. Definiši magistrale. Koje komponente povezuje sistemska, a koje ulazno-izlazna magistrala? Navedi osnovne dve karakteristike svake magistrale. Objasni funkciju dodatnih kartica (adaptera) Nabroj najvažnije dodatne kartice.

19 Pitanja Objasni funkciju grafičke kartice.
Nabroj najvažnije komponente grafičke kartice i njihovu funkciju. Objasni funkciju zvučne kartice. Navedi i objasni najvažnije komponente zvučne kartice. Objasni LAN karticu. Objasni procese modulacije i demodulacije klasičnog modema.


Скинути ppt "Matična ploča,dodatne kartice,kućište"

Сличне презентације


Реклама од Google