Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

7. Алтернатор – улога.

Сличне презентације


Презентација на тему: "7. Алтернатор – улога."— Транскрипт презентације:

1 7. Алтернатор – улога

2 ШТА ЈЕ АЛТЕРНАТОР? Данас се уместо динамо машина на моторним возилима скоро искључиво користе алтернатори, тј. генератори наизменичне струје. Због изванредних својстава они надмашују динамо машине и потпуно су их истиснули из употребе. У односу на динамо, алтернатори су мањи, лакши и боље подносе режим рада аутомобилског мотора. Осим тога, боље снабдевају возило електричном енергијом и издашније пуне акумулатор.

3

4 Али, имају и мањих недостатака: исправљачке диоде су веома осетљиве
Али, имају и мањих недостатака: исправљачке диоде су веома осетљиве. Тешко их је прилагодити условима рада мотора са унутрашњим сагоревањем где има повишене температуре, влаге и прљавштине. Због тога се диоде веома лако оштећују и брзо сагоревају и при најмањем квару на електричним инсталацијама.

5 Предности алтернатора су:
‒ напајање пријемника и пуњење акумулатора и при празном ходу мотора; ‒ лако подноси и врло велике бројеве обртаја мотора; ‒ лако се одржава и има дужи век трајања; ‒ нема колектора (са великим варничењима), који је највише ограничаво број обртаја динама; ‒ на реглеру нема потребе за релејом повратне струје; ‒ не зависи од смера обртаја (изузев вентилатора за хлађење); ‒ омогућава коришћење мањих акумулатора због ефикаснијег пуњења; ‒ мањих је димензија и масе него динамо исте снаге.

6 Принцип рада алтернатора

7 Рад алтернатора се заснива на основним законима
електромагнетне индукције. Тако се у сваком проводнику који пресеца линије магнетног поља индукује електромоторна сила (ЕМС). (При томе је потпуно све једно да ли се проводник креће а магнет стоји или обрнуто – у оба случаја проводник сече линије магнетног поља и у њему се индукује ЕМС).

8 Код алтернатора магнети се окрећу на ротору а намотаји у којима се индукује ЕМС су непомични на статору. Статор има три намотаја пошто је алтернатор трофазни генератор наизменичне струје (број намотаја одређује број фаза). Ротор је обртни магнет (који за мале називне снаге може да буде стални магнет а за веће снаге електромагнет).

9 Намотај магнета, тј. побудни намотај на ротор напаја се помоћу два глатка прстена и две мале четкице. Намотаји статора су спојени у звезду тако да на излазу имају три фазна проводника и један нулти проводник из звездишта. Фазни проводници се повезују са исправљачким диодама у тзв.’’мостну везу’’. Помоћу њих се наизменична струја претвара у једносмерну и даље користи за напајање свих електричних уређаја, као и за пуњење акумулатора.

10 Када се кроз побудни намотај ( на ротору) пропусти једносмерна струја, око полова магнета се ствара снажно магнетно поље. Обртањем ротора обрће се и магнетно поље. На тај начин непокретни проводници намотаја на статору пресецају линије магнетног поља и у њима се индукује наизменична струја.

11 Струја која се индукује је наизменична због тога што испод сваког намотаја статора пролази час северни час јужни пол магнета. Када испод намотаја пролази северни пол магнета, линије магнетног поља имају смер навише па се у намотају индукује струја у усвојеном позитивном смеру. Када испод намотаја пролази јужни пол, линије магнетног поља имају супротан смер – негативан. Тако се у сваком намотају статора индукује наизменична струја синусоидног облика. Алтернатор има три намотаја који су по обиму круга померени за 120°, и индукована струја ће у појединим фазнимпроводницима бити померена за трећину периоде. На тај начин се добија трофазна струја.

12 Како ради алтернатор Како тестирати алтернатор


Скинути ppt "7. Алтернатор – улога."

Сличне презентације


Реклама од Google