Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Режим рада при кратком споју

Сличне презентације


Презентација на тему: "Режим рада при кратком споју"— Транскрипт презентације:

1 Режим рада при кратком споју

2 Основни циљеви спровођења огледа кратког су одређивање:
• губитака услед оптерећења, • напона кратког споја, • параметара еквивалентне шеме.

3 Оглед се проводи тако да један од намотаја (обично вишег напона), код кратко спојених прикључака другог намотаја, прикључимо на напон који постепено повећавамо од нуле до вредности при којој се успоставља назначена (или њој блиска) вредност струје, и ту вредност напона називамо напоном кратког споја.

4 Током огледа мери се: • напон напајања, који се назива напон кратког споја Uk , • струја напајања Ik (приближно или тачно In) • снага узета из мреже Pk (снага кратког споја).

5 Измерена снага губитака, сведена на назначену струју, представља приближно назначене губитке услед оптерећења трансформатора Ptn.

6 Напон кратког споја служи за одређивање промене (пада) напона у трансформатору услед оптерећења, величине стварне устаљене струје кратког споја и могућности паралелног рада двају или више трансформатора.

7 Под назначеним напоном кратком споја сматрамо ону вредност напона напајања која тачно одговара назначеној струји, односно ону која се, у општем случају, одређује према:

8 Приликом одређивања параметара еквивалентне шеме обично се занемарује попречна грана шеме, будући да је струја празног хода пуно мања од назначене струје.

9 Параметре уздужне гране еквивалентне шеме једнофазног трансформатора тада одређујумо на следећи начин:

10 - импеданса кратког споја: - активна отпорност кратког споја: - реактанса кратког споја:

11 Релативна вредност напона кратког споја износи:
Релативна вредност напона кратког споја се код дистрибутивних трансформатора креће од 4-6%.


Скинути ppt "Режим рада при кратком споју"

Сличне презентације


Реклама од Google