Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

С Т Р У Ј А Милош Прелић.

Сличне презентације


Презентација на тему: "С Т Р У Ј А Милош Прелић."— Транскрипт презентације:

1 С Т Р У Ј А Милош Прелић

2 ДЕФИНИЦИЈА Струја је усмерено кретање наелектрисаних честица од већег ка мањем потенцијалу. Струја највише потсећа на водени ток, нпр. реку чија вода усмерено тече од више коте ка нижој. Виша и нижа кота би биле еквивалентне потенцијалима. U>0 U=0 Нема струје Има струје потенцијали

3 УСЛОВИ ЗА НАСТАНАК СТРУЈЕ
Према дефиницији струје, потребна су три услова за њен настанак: 1. Постојање напона (разлике потенцијала) 2. Постојање слободних, покретљивих наелектрисања (електрони и јони) 3. Постојање затвореног кола (зато што иста наелектрисања морају непрекидно кружити) Напон обезбеђују електрични извори Слободна наелектрисања се налазе у проводницима и полупроводницима, а нема их у изолаторима

4 ПОРЕЂЕЊЕ Струја се може упоредити са воденим током. Па, да видимо:
Да би текла река потребно је: 1) да има воде у течном стању (лако покретљива) 2) да постоји нагиб земљишта (одговара напону) 3) да вода стално кружи, тј да извор извире вечно (одговара затвореном колу) Да би текла вода у неком цевоводу потребно је: 1) да има воде у течном стању 2) да постоји разлика притисака на улазу и излазу из пумпе (одговара напону) 3) да систем буде затворен да би иста вода кружила

5 ВРСТЕ СТРУЈЕ Постоје две врсте струје: једносмерна и наизменична
Код једносменрне струје наелектрисања се крећу увек у истом смеру Код наизменичне струје наелектрисања се крећу час у једном часу другом смеру одређени број пута у секунди. Тај број промена смера кретања у секунди, зове се фреквенција.

6 ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗВОРИ Извори једносмерне струје су: -батерије - акумулатори - исправљачи * Ознака једносмерне струје је : - или DC Шематски знак за извор једносмерне струје је Извори наизменичне струје су: - генератори - агрегати * Ознака наизменичне струје је : ~ или AC Шематски знак за извор наизменичне струје је - + ~

7 ЈАЧИНА СТРУЈЕ Јачина струје је количина наелектрисања које прође кроз попречни пресек проводника за једну секунду I = q/t Јачина струје се може упоредити са бројем литара воде који протеку кроз неку цев водовода за једну секунду Мерна јединица за јачину струје је АМПЕР (А), што значи да је кроз проводник прошло наелектрисање од једног Кулона за једну секунду

8 СНАГА СТРУЈЕ Снага струје је производ напона и јачине струје, тј P = U I Мерна јединица за снагу струје је ВАТ (W), што занчи да струја има снагу од једног Вата ако при напону од једног Волта има јачину од једног Ампера. Често се користе и веће јединице од вата, као што су киловат (1kW =1000 W ) и мегават ( 1 MW = W )

9 ЕЛЕКТРИЧНИ РАД И ЕНЕРГИЈА
ЕЛЕКТРИЧНИ РАД И ЕНЕРГИЈА Према дефиницијама из механике рад је мера промене енергије у неком процесу, што значи да се на рачун енергије врши рад, а на рачун извршеног рада добија се енергија. Зато се може написати: А = ΔE = P t = U I t Мерна јединица и за рад и за енергију је ЏУЛ ( Ј )


Скинути ppt "С Т Р У Ј А Милош Прелић."

Сличне презентације


Реклама од Google