Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Поремећаји у електричним мрежама

Сличне презентације


Презентација на тему: "Поремећаји у електричним мрежама"— Транскрипт презентације:

1 Поремећаји у електричним мрежама

2 У току експлоатације електроенергетских водова долази до кварова на деловима вода,што гизазива пормећаје ел.мреже.Најчешћи узроци кварова на надземним електроенергетским водовимма су ветар,олуја,снег,атмосферска пражњења,струјна преоптерећења итд... Најчешћи кварови на кабловским водовима наступају услед пренапона струјних преоптерећења,лоше монтаже опреме.Поремећаји у ел. мрежама могу бити краткотрајни и трајни.Најчешћи поремећаји у ел.мрежама причињавају прекиди проводника,кратки спојеви,земљоспојеви и пренапони.

3

4 Прекиди проводника-могу изазвати велике силе затезања услед додадтног терета од снега,леда итд...
Кратки спојеви-настају услед пренапона или услед ослабљења изолације.Могу бити: једнополни,двополни и трополни.Услед великих струја које тада настају,долази до дијамичких и термичких напрезања постројења.Да би последице биле што мање одабрана заштита мора бити врло осетљива и мора искључити из погона само онај део вода који је у квару. Земљоспој-настаје када у систему се изолује звездиште један од проводника добије спој са земљом.Земљоспојеви могу бити пролазни и стални.Најчешће настају услед прескока на изолаторима. Унадземним водовима трајни земљоспојеви су ређи и настају услед пробоја изолације или прекида фазног проводника.У кабловским водовима настају трајни земљоспојеви.Последица земљоспоја је термичко оптерећење вода и изолатора услед ел. лука на месту квара,лук се може проширити и на остале фазе и претворити се у кратак спој..Струја земљоспоја није велика,али на месту где улази у земљу ствара велике,опасне,потенцијалне разлике. Пренапони-су краткотрајна повишења напона изнад дозвољене вредности радног напона .Могу се јавити између фазних проводника и између фазних проводника и земље.Они стварају врло велика ел.поља.Постоје унутрашњи и средњи.Спољашњи пренапони су много опаснији јер су знатно виши од називног напона мреже.

5

6 Кратки спојеви

7 Дон’т тач прекидач!

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Проналажење места квара
Кварови на надземним електроенергетским водовима се утврђују помоћу локатора квара.Они се постављају у постројења виших напона.Локатори региструју све пролазне и трајне кварове.Региструју време настанка квара и помоћу измерене импедансе могу утврдити удаљеност од места квара.За откривање квара на искљученим електро енергетским водовима користе се радари.Радар шаље периодично електричне импулсе који путују фазним проводником брзине светлости.На екрану се виде рефлектовани импулси од појединих не хомогених места (кварова нпр.).Радаром се мери време које је протекло од слања импулса .

19 Радови у безнапонском стању
Пре почетка радова на електроенергетским водовима потребно је спровести техничке мере безбедности:искључити вод,утврдити безнапонско стање и обезбедити радно место.

20 АУТОР : Крстић Милош


Скинути ppt "Поремећаји у електричним мрежама"

Сличне презентације


Реклама од Google