Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Merenje koeficijenta indukcije

Сличне презентације


Презентација на тему: "Merenje koeficijenta indukcije"— Транскрипт презентације:

1 Merenje koeficijenta indukcije
- Maksvel godine

2 Teško je napraviti kvalitetnu zavojnicu sa promenljivim koeficijentom indukcije (L). Iz tog razloga se za merenja češće koristi ovo kolo.

3 Vinov most za merenje učestanosti

4 - ako se ostvari da je: Tada je:

5 Mostovi na principu rezonanse
Neophodno je znati učestanost generatora. Može se meriti: 1) koeficijent indukcije 2) kapacitivnost (Ako je poznato L, a menja se učestanost) 3) učestanost Merenje ne zavisi od upotrebljenih otpornosti

6 Merenje neelektričnih veličina električnim putem
Šta merimo? Temperatura Vlažnost Pritisak ... Šta zapravo merimo? Napon Struja

7 Merenje neelektričnih veličina električnim putem
Kako merimo? Neelektrična veličina preslikava se u električnu Senzor vrši preslikavanje Senzor ima odgovarajuću, poznatu karakteristiku

8 Senzori za merenje temperature
Temperatura se može meriti kontaktnim i bezkontaktnim senzorima U praksi se najčešće koriste termoparovi i senzori na bazi otpornika

9 Neuravnoteženi Vitstonov most
- služi za merenje promena otpornosti R2 - može da bude napajan jednosmernom ili naizmeničnom strujom - često se upotrebljava pri merenju neelektričnih veličina

10

11

12 1) merenje temperature Gde α predstavlja temperaturni koeficijent, T temperaturu, a T0 referentnu temperaturu 2) merenje istezanja - merna traka radi na principu povećanja njene toplotvorne otpornosti R = ρl/S ako se traka izdužuje, odnosno smanjenja otpornosti ako se sabija

13 - Kompenzacija uticaja temperature (npr. pri merenju istezanja)
- Promenljive otpornosti se nalaze u susednim granama

14

15 Termopar (termospreg)
Termoparovi predstavljaju spojeve dva različita metala, između kojih se pojavljuje potencijalna razlika u zavisnosti od temperature na kojoj se senzor nalazi U suštini se meri temperaturna razlika između zagrevanog kraja termopara i hladnog kraja (koji se priključuje na instrument za merenje napona) Termoparovi se koriste za merenja temperature od -250 do 3000 °C Temperaturni opseg zavisi od upotrebljenih metala

16 Neke vrste termospregova
Bakar - konstantan(55% bakar, 45% nikl) se koristi za merenja od -200 do 350 °C, maksimalno 600 °C Gvožđe - konstantan se koristi za opseg -200 do °C, maksimalno 600 °C Platina – platina-rodijum 10% se koristi za opseg od 0 do 1450 °C, maksimalno 1700 °C Veoma visoke temperature se mogu meriti termoparovima od volframa i legura volframa (npr. sa molibdenom). Omogućavaju merenje temperature od čak 3000 °C

17 Termistori Termistori su poluprovodnici kod kojih se otpornost menja sa promenom temperature Temperaturni koeficijent je značajno veći nego kod metala, ali zavisnost nije linearna (što predstavlja glavnu manu termistora) Prednost termistora je njihova mala zapremina, kao i mala specifična toplota (toplota se ne troši na njihovo zagrevanje) Prednosti su i čvrstoća i otpornost na potrese, kao i velika unutrašnja otpornost

18 Standardni opsezi merenja u sistemima za akviziciju podataka
4 mA do 20 mA - 5 V do + 5V -10 V do 10 V 0 V do 10 V Naponski signali su veoma osetljivi na smetnje i zbog toga se u industriji izlazi senzora uglavnom konvertuju na opseg od 4-20 mA


Скинути ppt "Merenje koeficijenta indukcije"

Сличне презентације


Реклама од Google