Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац

Сличне презентације


Презентација на тему: "Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац"— Транскрипт презентације:

1 Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац
1. Биографски подаци место и година рођења: Београд, 1988. основне студије: Физички факултет ( ), просек: 9,43. мастер студије: Физички факултет ( ), просек: 9,67. докторске студије: Физички факултет ( ). теза: Израчунавање насељености атомских стања, угаоне расподеле и енергијског спектра фото-електрона код атомских система у јаким ласерским пољима применом временски зависних метода запослен у ИФ-у од новембра године. ангажован на пројекту министарства просвете, науке и технолошког развоја ОИ од 2014.

2 Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац
2. Преглед научне активности кандидата Научно-истраживачки рад кандидата је у области теоријске атомске и молекулске физике, пре свега у области интеракције атома са јаким пољима. Кандидат је релевантне процесе (ексцитација, јонизација) испитивао нумеричким решавањем временски зависне Шредингерове једначине. Најзначајније истраживачке теме којима се кандидат бавио су: Тунел јонизација атома натријума у статичком електричном пољу. Одређене су енергије и ширине најнижег стања атома у функцији јачине поља које се добро слажу са вредностима добијеним другим методима. Мултифотонска јонизација и ексцитација алкалних метала у јаким ласерским пољима. Добијена је зависност резонантног динамичког Штраковог помака атома натријума у функцији јачине поља и угаона расподелу фотоелектрона при јонизацији атома литијума и натријума. Добијени резултати се добро слажу са најновијим експерименталним резултатима.

3 Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац
3. Елементи за квалитативну анализу рада кандидата Предавања по позиву: 7th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems (CEPAS 2017), 3rd – 6th September 2017, Průhonice, Czech Republic. Комитети конференција и других научних активности: Члан организационог комитета конференције ''COST XLIC WG2 Expert meeting on biomolecules, 27th – 30th April 2015, Fruška Gora'‘; Заменик члана менаџмент комитета COST акције CA17126 Педагошки рад: Ангажован у настави математике у међународним средњим школама од године до данас.

4 Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац
4. Елементи за квантитативну анализу рада кандидата Кандидат је објавио 1 рад М21 категорије, 2 рада М23 категорије, има 1 саопштење на конференцији М32 категорије, 2 саопштења М33 категорије и 3 саопштења М34 категорије. Радови кандидата су цитирани 4 пута, од тога 1 пут без аутоцитата. Остварено Потребно Укупно 25 16 М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42 17.5 10 М11+М12+М21+М22 М23+М24 14 5

5 Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац
5. Закључак Имајући у виду квалитет научно-истраживачког рада др Андреја Буњца и достигнути степен истраживачке зрелости и компетентности, задовољство нам је да предложимо Научном већу Института за физику да Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије предложи избор др Андреја Буњца у звање научног сарадника. Комисија: Ненад Симоновић (ИФ), Братислав Маринковић (ИФ), Горан Попарић (ФФ)


Скинути ppt "Избор у звање научни сарадник кандидат: Андреј Буњац"

Сличне презентације


Реклама од Google