Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ"— Транскрипт презентације:

1 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
Биљана Блажин

2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
ПОДЕЛА: 1. електропроводни, 2. електроизолациони и 3. магнетни материјали

3 1. ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ
Електропроводни материјали имају способност да проводе електричну струју. Делимо их на: а) материјале за проводнике, б) материјале за електричне отпорнике, в) материјале за контакте, г) материјале за нити осигурача, д) материјале за лемљење.

4 а) материјали за проводнике : - материјали који лако проводе струју - бакар, алуминијум, гвожђе, (сребро је најбољи проводник)...; - осим кроз метале електрична струја се може кретати и кроз електролите (растворе), неке неметале (графит) и јонизоване гасове;

5 Полупроводници – материјали који се по својој електричној проводљивости налазе између проводника и изолатора. * користе се за израду електронских елеме ната (силицијум, германијум)

6 Суперпроводници – материјали код којих се на ниским температурама електрични отпор знатно смањује или пада на нулу * хлађењем бакра и алуминијума на -270ᴼ, њихова отпорност нестаје и постају суперпроводници; * суперпроводник се не загрева док електри чна струја тече кроз њега; * злато, сребро и гвожђе немају особину су перпроводности на ниским температурама; * научници раде на стварању материјала који би имао особину суперпроводности на со бној температури;

7 б) материјали за електричне отпорнике : - материјали мале проводности и велике отпо-рности: метали-волфрам, платина, молибден, а најпознатије легуре су цекас и кантал; - од њих се праве отпорници, грејачи, сијаличне нити и сл.

8 в) материјали за контакте (племенити метали-злато, платина, легуре тих метала, бакар или сребро превучено племенитим металом,...) * контакти су елементи електричног преки- дача преко којих се успоставља или преки- да струјно коло; * на месту контакта се појављује повишена температура и електрични лук;

9 г) материјали за нити осигурача (сребро и његове легуре, легуре олова и калаја, алуминијум,...)
д) материјали за лемљење (легуре калаја и бакра).

10 2. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ (ИЗОЛАТОРИ)
Изолатор или диелектрик је материјал који пружа врло велики електрични отпор пролазу слободних електрона. Према агрегатном стању могу бити: - чврсти изолациони материјали гума, текстилна влакна, битумен, стакло, пласти- ка, порцелан, керамика,...

11 - Течни изолациони материјали минерална уља (трафо, кабловско), и синтетичка уља (силиконска) - ГАСОВИТИ изолациони материјали ваздух

12 3. МАГНЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ Магнетни материјали имају особину да и сами постану магнети када се нађу у близини другог магнетног поља. * гвожђе, никл и кобалт ( израда језгра трансфо рматора, статора и ротора електромотора,…)


Скинути ppt "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ"

Сличне презентације


Реклама од Google