Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE

Сличне презентације


Презентација на тему: "ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE"— Транскрипт презентације:

1 ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE
plouvodička tehnika četverovalentni elementi krenulo s germanijem (Ge) a danas uglavnom silicij (Si) otpor Wcm izolatori >> 108 Ωcm pri normalnoj temperaturi i tlaku kristalografska rešetka atoma – (germanij 32 elektrona, silicij 14 elektrona) 4 valentna elektrona nisu čvrsto vezana poluvodiči Ωcm "električki" prikaz atoma (Ge, Si) - jezgra sa 4 pozitivna naboja - 4 kružeća “slobodna” elektrona vodiči << 10-1 Ωcm

2 poluvodiči - niske temperature  valentne veze stabilnije  kristali izolatori
povišene temperature  valantne veze nestabilnije  slobodni elektroni vodiči - niske temperature  kristalne rešetke stabilnije  veća vodljivost povišene temperature  kristalne rešetke nestabilnije  manja vodljivost

3 čisti poluvodič  intrinsična vodljivost
obogaćeni poluvodič  ekstrinsična vodljivost obogaćivanje (dopiranje) = onečišćavanje primjesama (tro i peterovalentim atomima) dopiranjem poluvodič ostaje električki neutralan bor (B) aluminij (Al) galij (Ga) indij (In) dopiranje trovalentnim elementom (akceptorima)  višak šupljina = P tip poluvodiča u vođenju električne struje sudjeluju i šupline i elektoni ali različitim omjerom

4 mijenja se ukupna vodljivost poluvodiča
fosfor (P) arsen (As) antimon (Sb) dopiranje peterovalentnim elementom (donorima)  višak elektrona = N tip poluvodiča u vođenju električne struje sudjeluju i šupline i elektoni ali različitim omjerom veće dopiranje (veći broj akceptora ili donora)  veća koncentracija nosioca naboja  u % manja koncentracija nosioca suprotno polariziranog naboja (elektrona ili šupljina)  mijenja se ukupna vodljivost poluvodiča

5 P-N spoj - poluvodička dioda

6

7 Zener-dioda - stabilizacija napona
klasična dioda - ispravljački ventil

8 Tranzistori

9

10

11

12 Tiristori

13

14

15 Triaci

16

17

18 Više na http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit#Invention
1874 Fredinand Braun – metal oksid / metal sulfid ispravljački efekt 1935 Bediks – Švedska Ge detektor 1941 Davidenko, Morgulius, Davidov - teorija poluvodiča (Akademija SSSR) 1947 Pearson, Moor, Shockley – tranzistorski efekt Bell laloratirij – (NN 1956) istraživanje polja u blizini metalne elektrode točkaste diode (nekoliko desetaka m) 1949 slojni tranzistor 1952 unipolarni tranzistor 1958 Jack Kilby /Texsas Instrimenuts/ i Robert Novace /Fairchild Semiconductors/ monolitni integrirani sklop Više na

19 integrirani sklop - Jack Kilby 1958


Скинути ppt "ELEKTRIČNA STRUJA KROZ POLUVODIČE"

Сличне презентације


Реклама од Google