Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

1. Porterove generičke konkurentske strategije 2.

Сличне презентације


Презентација на тему: "1. Porterove generičke konkurentske strategije 2."— Транскрипт презентације:

1 1. Porterove generičke konkurentske strategije 2. Savremena gledišta o konkurentskoj strategiji 3. Implementacija konkurentske strategije 4. Evaluacija strategije konkurentnosti

2 Konkurentske strategije (M. Porter)
Izvori konkurentske prednosti: Najniži troškovi u delatnosti Različitost u odnosu na konkurente Generičke strategije konkurentnosti: Vođstvo u troškovima Diferencijacija Fokus (fokus na osnovu troškova/fokus na osnovu diferencijacije)

3 Porterove generičke konkurentske strategije
Konkurentska prednost Vođstvo u troškovima Diferencijacija Fokus na osnovu troškova na osnovu diferencijacije Niski troškovi Diferencijacija Široko Konkurentsko polje Usko

4 Strategija opšteg vođstva u troškovima
Cilj – Dostizanje najnižih troškova u grani na osnovu jednostavnog proizvoda/usluge, koji se nudi široko ciljanom tržištu, koristeći standardizaciju kako bi se steklo najviše dobiti po osnovu ekonomije obima i iskustva Karakteristike strategije: Proizvodi namenjeni “prosečenom” potrošaču Izlazak na tržište sa proizvodom/uslugom bez “ukrasne mašne” koji se nudi širokom ciljnom tržištu Visoka produktivnost po zaposlenom Visoka efikasnost i efekti krive iskustva Inovacija procesa

5

6 Strategija opšteg vođstva u troškovima
Strateško rešenje u situacijama kada: Uporedo sa smanjenjem cene raste tražnja za proizvodom Preduzeća u grani proizvode relativno homogene (standardne) proizvode Nema više nаčinа dа se ostvari diferenciranje proizvoda Najveći broј kuраса koristi proizvod nа isti način Kupci imaju niske troškove ukoliko promene prodavca

7 Strategija opšteg vođstva u troškovima
Potencijalne zamke opšteg vođstva u troškovima: Prevelika usmerenost na jednu ili nekoliko aktivnosti lanca vrednosti Strategija se može lako imitirati Osetljivost na rast cena faktora proizvodnje...

8 Strategija diferencijacije
Cilj – Postizanje natprosečnog profita na osnovu jedinstvenosti proizvoda (usluga) Karakteristike strategije diferencijacije Jedinstven proizvod i premijska cena Široka paleta proizvodnih linija – mnoštvo različitih modela, karakteristika, cenovnih rangova Česte inovacije (fokusiranost na oblast I&R i marketing ) Težnja da se ostvari lojalnost brendu Intenzivna propaganda i prodajna promocija...

9 Strategija diferencijacije
Prednosti Nedostaci Efikasna odbrana od konkurenata Troškovi diferencijacije Lojalnost kupaca koji nisu osetljivi na cene Kreiranje jedinstvenosti koja nema vrednost Barijera za ulazak rivala na tržište Suviše diferencijacije ili suviše visoke cene proizvoda Veće marže Slabljenje brendovske identifikacije na osnovu proširenja proizvodne linije supstituta Teže postizanje efekata ekonomije obima

10 Strategija fokusa Cilj:
Postizanje konkurentske prednosti u okviru ograničenog segmenta potrošačkog tela ili u određenom tržišnom segmentu Segmentacija prema: Geografskom području Tipu kupaca Proizvodnoj liniji Varijante strategije fokusa: Troškovni fokus Fokus na diferencijaciji

11 Potencijalne opasnosti
Strategija fokusa Prednosti Potencijalne opasnosti Dobro poznavanje tržišnog prostora Poslovanje u malom obimu otežava smanjenje troškova Efikasno izlaženje u susret potrebama kupaca na izabranim segmentima Opasnost od potencijalne konkurencije i mogućih imitacija Mogućnost da se izgradi snažna lojalnost brendu… Opasnost od preteranog fokusiranja

12 Savremeno gledište o konkurentskoj strategiji
Integrisana strategija niskih troškova i diferencijacije Mincbergove generičke konkurentske strategije

13 Integrisana strategija niskih troškova i diferencijacije
Istovremeno postizanje niskih troškova i visokog nivoa diferencijacije Potencijalna zamka – organizacije rizikuju da budu “zaglavljene u sredini” Uslovi za postizanje uspeha primenom integrisane strategije: - Fleksibilan sistem proizvodnje - Vertikalna integracija - Just in time sistem planiranja i korišćenja zaliha - Informaciona tehnologija ... Strategija koju uspešno implementira kompanija McDonald’s, Google, Toyota

14 Mincbergove generičke strategije
1. DIFERENCIJACIJA Diferencijacija na osnovu cena Diferencijacija na osnovu marketing imidža Diferencijacija na osnovu dizajna proizvoda Diferencijacija na osnovu kvaliteta proizvoda Diferencijacija na osnovu podrške proizvoda 2. NEDIFERENCIRANA STRATEGIJA

15 Implementacija konkurentskih strategija
Konkurentske strategije se implementiraju na osnovu: Funkcionalnih strategija Primenom određenih konkurentskih akcija - Ofanzivni potezi - Defanzivni potezi

16 Konkurentske akcije Ofanzivne akcije - pokušaji organizacije da iskoristi i ojača svoju konkurentsku poziciju napadanjem pozicije konkurenata - Frontalni napad - Bezrezervni napadi (“opkoljavanje”) - Napadi na “slabe tačke” protivnika (“bočni napad” ) - “Gerilski” napadi - Izbegavanje direktnih konkurentskih izazova

17 Konkurentske akcije Defanzivne akcije - pokušaji organizacije da zaštiti svoju konkurentsku prednost i teritoriju - Razvoj široke linije proizvoda - Niske cene - Ekskluzivni sporazumi sa dilerima - “Pretnja” da će se osvetiti...

18 Evaluacija i izmena konkurentske strategije
Evaluacija strategija: Analiza i ocena performansi (rast prihoda, profitabilnosti, tržišnog učešća) Analiza i ocena faktora koji su doveli do trenutne pozicije Ukoliko je potrebno: Promena strategija (ređe primenjiva opcija) Promena konkurentske akcije (češće primenjiva opcija)


Скинути ppt "1. Porterove generičke konkurentske strategije 2."

Сличне презентације


Реклама од Google