Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

PRIMJENA RAČUNARA U UPRAVLJANJU PROCESIMA

Сличне презентације


Презентација на тему: "PRIMJENA RAČUNARA U UPRAVLJANJU PROCESIMA"— Транскрипт презентације:

1 PRIMJENA RAČUNARA U UPRAVLJANJU PROCESIMA
Tematske cjeline UPRAVLJANJE PROCESIMA ISTORIJAT RAZVOJA PROCESNIH RAČUNARA RAČUNARSKI SISTEMI ZA RAD U REALNOM VREMENU OSNOVNE FUNKCIJE RAČUNARA U UPRAVLJANJU PROCESOM HIJERARHIJSKO UPRAVLJANJE POMOĆU RAČUNARA CENTRALIZOVANO I DISTRIBUIRANO RAČUNARSKO UPRAVLJANJE

2 PRIMJENA RAČUNARA U UPRAVLJANJU PROCESIMA
Upravljanje procesima Proces je prirodna operacija koja se progresivno odvija kroz niz postepenih promjena koje slijede jedna drugu na relativno utvrđen način i vode ka određenom rezultatu ili ishodu ili vještačka ili voljno izazvana progresivna operacija koja se sastoji od niza upravljanih akcija ili pokreta koji su sistematično usmjereni ka određenom rezultatu ili cilju Ukoliko se, na neki način, utiče na vrstu i redosljed odvijanja promjena i krajnji ishod će biti drugačiji Određujući vrstu spoljnog uticaja - upravljanja – čovjek zapravo,od mogućih ishoda, odabira onaj koji mu, iz nekog razloga, najviše odgovara.

3 Upravljanje procesima kao intuitivna aktivnost
Subjektivna procjena ishoda – upravljanje individualna vještina koja je počivala na sposobnosti operatera da prepozna uslove pod kojima proces radi i da intuitivno odabere odgovarajuću upravljačku akciju Mjerenje relevantnih parame-tara upravljanje je i dalje intuitivno, ali se odluka donosi na osnovu objektivnih pokazatelja njenih posljedica

4 Upravljanje procesima: operator → regulator
Standardizovanje procedura izbora omogućava isključivanje čovjeka kao faktora za odlučivanje Regulatori – održavanje referentnih vrijednosti, određivanje reference intuitivno Sistemi automatskog upravljanja – projektovanje kontrolera, oponašanje čoveka ulazni signali - izvršni organi, kontinualni ili diskretni poremećaji – merljivi ili nemerljivi, deterministički ili stohastički izlazne veličine (merna oprema) unutrašnje interakcije – stanje sistema

5 Upravljanje procesima- Vrste procesa kojima se upravlja
Laboratorijski procesi – održavanje uslova za obavljanje eksperimenata Šaržni procesi (batch) – karakterisani vremenom pripreme (neproduktivno vreme) i vremenom obrade (operacije) – obezbjeđivanje redosljeda i smanjivanje vremena pripreme Kontinualni procesi – traju duži vremenski period – održavanje (ili praćenje) zadanih referentninh vrednosti

6 Upravljanje procesima

7 Upravljanje procesima- Istorijat
Prve ideje upravljanja – početak pedesetih Tržište – vojna industrija - autopiloti & automatsko upravljanje oružjem 1958 Elektrana, Louisiana (USA) – Nadzor & supervajzorsko upravljanje 1959 (15. mart) Texaco comp. Port Arthur (USA) – Zatvorena prva povratna sprega Šezdesete – projektovanje odgovarajućih računarskih sistema i softvera - mini (industrijski) računari Sedamdesete i nadalje – rađanje Upravljanja u realnom vremenu Savremen pristup– Programabilni logički kontroleri, SCADA, industrijske mreže, integrisana arhitektura

8 Računarski sistem za rad u realnom vremenu
računar kao sredstvo za obradu podataka računar koji radi u realnom vremenu: ista vremenska skala, rad iniciran događajem

9 Računarski sistem za rad u realnom vremenu- podude (interapti) iz okruženja
Neki vremenski događaj Događaj na procesu Operatorski događaj (interaktivni rad) Sistemski i programski događaji

10 Računarski sistem za rad u realnom vremenu-dva tipa sistema
sistemi kod kojih se svaka grupa operacija mora završiti u okviru specificiranog maksimalnog vremena sistemi kod kojih je srednje vrijeme izvršavanja operacija, mjereno na nekom definisanom obimu posla, manje od zadanog maksimalnog vremena

11 Funkcije računara u upravljanju procesima

12 Funkcije računara u upravljanju procesima Informaciona funkcija
Prikupljanje i pamćenje podataka Obrada podataka Analiza Prikazivanje Informaciona funkcija ne mjenja stanje na procesu, niti utiče na na njegovo odvijanje. Blagovremene informacije o procesu koje pomažu pri donošenju odluka Nadgledanje procesa (monitoring)

13 Funkcije računara u upravljanju procesima Akvizicija podataka
Stanje mjerne opreme provjera tačnosti konverzija filtrijanje Stanje opreme provjera zabranjenih kombinacija (sprječavanje havarija) detekcija otkaza Stanje proizvoda praćenje procesa proizvodnje provjera receptura kontrola kvaliteta

14 Funkcije računara u upravljanju procesima Upravljačke funkcije
Upravljanje u zatvorenoj petlji Plansko upravljanje: programsko, sekvencijalno i numeričko upravljanje Nadzor nad radom procesa (supervizija)

15 Funkcije računara u upravljanju procesima Upravljačke funkcije
upravljanje u zatvorenoj sprezi- računar u otvorenoj sprezi izra-čunava upravljanje i saopštava ga operateru (operatorski vođen upravljački sistem) upravljanje u zatvorenoj sprezi- računar u zatvorenoj sprezi gene-riše upravljačkesignale koji se prenose na izvršne organe

16 Funkcije računara u upravljanju procesima Hijerarhijsko upravljanje

17 Funkcije računara u upravljanju procesima Upravljanje u zatvorenoj petlji

18 Funkcije računara u upravljanju procesima Programsko upravljanje
Puštanje sistema u rad • ispitivanje stanja svih pogona, priprema pojedini elemenata (zagrijavanje, podizanje pritiska, dovođenje u početni položaj, itd ...) • vođenje sistema u radnu tačku Zaustavljanje sistema • prevođenje sistema u bezbjedan rad • potpuno (plansko) zaustavljanje • havarijsko zaustavljanje

19 Funkcije računara u upravljanju procesima Sekvencijalno upravljanje

20 Funkcije računara u upravljanju procesima Sekvencijalno upravljanje
Ako (uslov) tada (akcija) Ako je pritisnut taster START tada otvori ventila A Ako je pritisak veći ili jednak od p1 tada zatvori ventila A i otvori ventil B Ako je pritisak veći ili jednak od p2 tada zatvori ventil B Ako su ventili A i B zatvoreni tada pusti mješalicu u rad Ako mikser radi tada pusti kontroler temperature u rad Ako je temperatura veća ili jednaka od q tada startuj mjerač vremena Ako je izmjereno vrijeme veće ili jednako od 30 minuta tada isključi kontroler (zatvori dovod tople vode), zaustavi mješalicu i otvori ventil C

21 Funkcije računara u upravljanju procesima Numeričko upravljanje

22 Funkcije računara u upravljanju procesima Supervizorsko upravljanje
Referentne vrijednosti Predhvarijska stanja Recepture Izveštaji ...

23 Funkcije računara u upravljanju procesima Hijerahijski nivoi
Teorija odlučuvanja Off line Mini računari Mikro računari

24 Funkcije računara u upravljanju procesima Centralizovano računarsko upravljanje

25 Funkcije računara u upravljanju procesima Distribuirano računarsko upravljanje

26 Funkcije računara u upravljanju procesima Komunikacione mreže
Veliki paketi, mala učestanost, bez striktnih Vremenskih ograničenja Mali paketi, velika učestanost, vremenski kritične aplikacije

27 Funkcije računara u upravljanju procesima Integrisana arhitektura

28 Funkcije računara u upravljanju procesima SCADA - Nadzor i supervizija
Prikupljanje podataka Vizuelizacija Raspodjela informacija Optimizacija uređaja i performanse Prava odluka u pravo vreme Omogućava sprovođenje odluka

29 Funkcije računara u upravljanju procesima Računarska oprema i mreža u pogonu


Скинути ppt "PRIMJENA RAČUNARA U UPRAVLJANJU PROCESIMA"

Сличне презентације


Реклама од Google