Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

OSNOVNI ELEMENTI PLC KONTROLERA

Сличне презентације


Презентација на тему: "OSNOVNI ELEMENTI PLC KONTROLERA"— Транскрипт презентације:

1 OSNOVNI ELEMENTI PLC KONTROLERA

2 SIEMENS S7-300

3 S7- 300 CPU 314C jedinica ima tri memorijska prostora
SIEMENS S7-300 memorija S CPU 314C jedinica ima tri memorijska prostora

4 SIEMENS S7-300 mikro memorijska kartica
Koristi se za čuvanje: Blokova koda Blokova korisničkih podataka Sistemskih podataka (configuracija, veze, parametri modula, itd..)

5 SIEMENS S7-300 sistemska memorija
Sistemska memorija je sastavni dio CPU i ne može se dalje proširivati Sadrži adrese: Polja memorijskih bitova Tajmera Brojača Memorijske slike I/O modula Lokalne podatke Specificira flag bitove, tajmere i brojače čiji sadržaj treba biti sačuvan (retenetive) a koji inicijalno treba posatavljen na "0" prilikom reseta (warm restart).

6 SIEMENS S7-300 glavna memorija
Integrisana CPU memorija koja nije proširiva U njoj se izvršava dio korisničkog programa zajedno sa neophodnim korisničkim podacima Može biti postojana samo ako je MMC memorija postavljena u slot

7 SIEMENS S7-300 specifikacija memorije

8 SIEMENS S7-300 postojanost podataka
Sve CPU imaju mogućnost čuvanja korisničkih programa i podataka bez baterije Postojanost podataka u load memoriji Programi i podaci u load memoriji (MMC) su uvijek postojani Postojanost podataka u sistemskoj memoriji Specificira se koji memorijski bitovi, tajmeri i brojači trebaju ostati zapamćeni a koji od njih trebaju biti inicijalizirani na "0” pri pokretanju sistema ili resetu Postojanost podataka u radnoj memoriji Pri ON/OFF fazama ili resetu CPU-a sadržaj radne memorije se kopira u MMC memoriju

9 SIEMENS S7-300 memorijske funkcije
Učitavanje korisničkog programa i podataka iz SIMATIC Micro Memory Card to the CPU

10 SIEMENS S7-300 Ciklično vrijeme izvršenja
Pojam: cycle time- ciklično vrijeme izvršenja Ciklično vrijeme izvršenja je vrijeme koje je potrebno operativnom sistemu da izvrši korisnički program Pojam: time slice model – model dijeljenja vremena Izvršavanje korisničkog programa koje je bazirano na dodleli fiksnog vremenskog intervala (1ms) za izvršavanje pojedinih zadataka (aktivnosti) u programu Slika ulaza i izlaza U toku cikličnog izvršenja programa CPU permanentno pravi sliku signala u procesu CPU ne adresira direktno ulazne (I) i izlazne (O) adrese na I/O modulima već u sistemskoj memoriji pravi I/O memorijsku sliku procesnih signala

11 SIEMENS S7-300 sekvence cikličnog izvršenja
Mogu se uočiti šest faza pri cikličnom izvršavanjuprograma

12 SIEMENS S7-300 sekvence cikličnog izvršenja

13 SIEMENS S7-300 različite dužine cikličnog izvršenje programa
Ciklično vrijeme (Tcyc) izvršenja korisničkog programa nije jednako Ciklično vrijeme Tcyc2 je duže od Tcyc1, jer je izvršenje organizacionog blok OB 1 prekinuto interaptom višeg nivoa OB10

14 SIEMENS S7-300 vrijeme odziva
Vrijeme koje prođe od trenutka detekcije ulaznog signala na ulaznom modulu do promjene izlaznog signala na izlaznom modulu Zavisi od: Kašnjenja u I/O modulima Premena potrebnog za osvježavanje PROFINET IO komunikacije Vremena potrebnog za PROFIBUS DP komunikaciju Vremena izvršenja korisničkog programa

15 SIEMENS S7-300 minimalno vrijeme odziva

16 SIEMENS S7-300 maksimalno vrijeme odziva

17 SIEMENS S7-300 vrijeme odziva
Vrijeme koje prođe od trenutka detekcije ulaznog signala na ulaznom modulu do promjene izlaznog signala na izlaznom modulu Zavisi od: Kašnjenja u I/O modulima Premena potrebnog za osvježavanje PROFINET IO komunikacije Vremena potrebnog za PROFIBUS DP komunikaciju Vremena izvršenja korisničkog programa

18 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi

19 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
PG komunikacija Koristi se za razmjenu podataka između (PG/PC) terminala i SIMATIC komunikacionih modula Ovaj tip sevisa ostvaruje se preko MPI / PROFIBUS / Industrial Ethernet mreža Preko ovog servisa vrši se učitavanje korisničkog programa u CPU, konfiguracionih podataka, testiranje i analiza dijagnostičkih informacija CPU može da istovremeno održava više online veza sa više PG uređaja

20 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
OP komunikacija Koristi se za razmjenu podataka između operatorskih stanica (OP, TP) i SIMATIC komunikacionih modula Ovaj tip servisa je moguć preko MPI / PROFIBUS / Industrial Ethernet mreža OP komunikacija obezbijeđuje funkcije za upravljanje i nadzor sa operatorskih stanica CPU može da istovremeno održava više online veza sa više operatorskih stanica

21 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
S7 – bazirana komunikacija Koristi se za razmjenu podataka između S7 CPU i SIMATIC komunikacionih modula unutar S7 stanice Servis se može koristiti na MPI mreži ili za internu komunikaciju između S7 stanice i funkcionalnih modula (FM) S7 osnovna komunikacija koristi se isključivo za raznjenu podataka Ovaj servis za razmjenu podataka se koristi preko "Sistemskih funkcija" (SFC) korisničkog interfejsa.

22 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
S7 komunikacija CPUs ima ulogu servera kod ovog komunikacionog servisa Veza sa uvijek uspostavlja sa komunikacionim partnerom Ovaj servis je moguć preko MPI / PROFIBUS / industrial Ethernet mreža. Operativni sistem opslužuje ovaj servis bez eksplicitnog korisničkog interfejsa

23 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
Globalna razmjena podataka Ovaj tip komunikacije koristi se za cikličnu razmjenu podataka ( I, Q, M) između više SIMATIC S7 CPU jedinica Jedna CPU šalje podatke svim ostalim CPU na MPI mreži Ovaj servis je integrisan u CPU operativni sistem

24 SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
Tačka u tačku komunikacija (PtP) Ovaj tip komunikacije omogućava razmjenu podataka preko serijskog interfejsa Koristi se za vezu između CPU, računara i ostalih uređaja koji nisu kompatibilni sa ostalim SIEMENS-ovim komunikacionim servisima Prilagođenje na komunikacione protokole je moguće

25 SIEMENS S7-300 memorijski adresni prostor

26 SIEMENS S7-300 memorijski adresni prostor

27 SIEMENS S7-300 konstante

28 SIEMENS S7-300 registri ACCU1 i ACCU2 (32 bit)
Služe za manipulaciju sa bajtovima i riječima Rezultat logičke operacije je u ACCU1 Adresni registristers AR1i AR2 Adresni registri sadrže odredišnu adresu instrukcije kod indirektnog adresiranja Ovi registri imaju 32 bit dužinu

29 SIEMENS S7-300 status riječ

30 SIEMENS S7-300 načini adresiranja

31 SIEMENS S7-300 načini adresiranja

32 SIEMENS S7-300 primjeri adresiranja
Neposredno

33 SIEMENS S7-300 primjeri adresiranja
Direktno, indirektno (tajmera i brojača), memorijski interno indirektno

34 SIEMENS S7-300 primjeri adresiranja
Memorijski interno registarski indirektno, međumemorijski registarski indirektno, parametarski


Скинути ppt "OSNOVNI ELEMENTI PLC KONTROLERA"

Сличне презентације


Реклама од Google