Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Показивачи.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Показивачи."— Транскрипт презентације:

1 Показивачи

2 Показивачи До сада смо користили статички декларисане променљиве.
Оне су биле декларисане на почетку блока и постојале су током читавог извршења, при чему је свакој промељивој додељено јединствено име и одговарајући меморијски простор у складу са њеним декларисаним типом.

3 Показивачи При томе, адреса тог меморијског простора као и његова величина нису могли да се промене.

4 Показивачи За разлику од тога, променљиве могу да буду и динамичке.
Такве променљиве се по потреби стварају и бришу у току рада програма.

5 Показивачи Оне се неће појављивати у декларацији var и неће имати неко одређено име. До таквих променљивих се приступа на основу адресе њихових локација која се налази у променљивој показивачког типа.

6 Показивачи Тип показивача на неку променљиву одређеног типа треба да буде декларисан као type ime_tipa=^T;

7 Показивачи Овим смо декларисали показивачки тип који се зове ime_tipa.
Променљиве овог типа показују на променљива типа Т што значи да садрже адресу меморијске локације у којој је смештена променљива типа Т.

8 Показивачи Ако сада декларишемо променљиву var p: ime_tipa;

9 Показивачи Када употребимо стандардну процедуру new(p), онда се креира динамичка променљива p^ чија почетна вредност није дефинисана док се њена адреса уписује у променљиву p. Овако додељен меморијски простор може се ослободити позивом стандардне процедуре dispose(p).


Скинути ppt "Показивачи."

Сличне презентације


Реклама од Google