Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Programiranje - Naredbe za kontrolu toka programa – 4. dio

Сличне презентације


Презентација на тему: "Programiranje - Naredbe za kontrolu toka programa – 4. dio"— Транскрипт презентације:

1 Programiranje - Naredbe za kontrolu toka programa – 4. dio
Kolegij: Programski jezik C++ Ak. god. 2018/19 Izv. Prof. Dr. Sc. Marko Maliković

2 Petlja while Koristi se za ponavljanje dijela kôda kod kojeg broj ponavljanja nije unaprijed poznat Općenita sintaksa: while (uvjet_izvodjenja) { blok_naredbi; } uvjet_izvodjenja je izraz čiji je rezultat tipa bool

3 Način izvođenja petlje while
Izračunava se logički izraz uvjet_izvodjenja Ako je uvjet_izvodjenja jednak true, izvodi se blok_naredbi i program se vraća na točku 1 Ako je rezultat jednak false, preskače se blok_naredbi i program se nastavlja od prve naredbe iza bloka naredbi (dakle iza petlje) while (uvjet_izvodjenja) { blok_naredbi; }

4 Program koji će ispisivati vaše ime sve dok unosite broj 1
#include <iostream> using namespace std; int main() { int broj=1; while (broj==1) cout << "Ivan"; cin >> broj; } return 0;

5 Program koji će ispisati prvih n prostih brojeva
#include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() { int i, j, k, n; bool Prost = true; cout << "Upisi broj: "; cin >> n; // Broj prostih brojeva koje želimo pronaći i = 1; // Broj za kojeg trenutno određujemo da li je prost ili nije k = 0; // Broj pronađenih prostih brojeva while (k < n) { for (j = 2; j <= i/2; ++j) { if (i%j == 0) {Prost = false; break;} } if (Prost) {cout << i << endl; ++k;} ++i; Prost = true; getch(); return 0;

6 Program koji će ispisati prvih n prostih brojeva - dodatak s ponavljanjem i brisanjem ekrana -
#include "stdafx.h" #include <iostream> #include <stdlib.h> using namespace std; int main() { int i,j,k,n; bool Prost = true; char Odgovor = 'd'; while (Odgovor == 'd') { system("CLS"); cout << "Upisi broj: "; cin >> n; i=1; k=0; while (k<n) { for (j=2;j<=i/2;++j) { if (i%j==0) {Prost=false;break;} } if (Prost) {cout << i << endl;++k;} ++i; Prost=true; cout << "Ponoviti? d/n: "; cin >> Odgovor; return 0;

7 Program koji će ispisati prvih n prostih brojeva - dodatak s ponavljanjem i brisanjem ekrana -

8 Program koji će ispisati prvih n prostih brojeva - dodatak s ponavljanjem i brisanjem ekrana -
Ako pritisnemo d:

9 Program koji će ispisati prvih n prostih brojeva - dodatak s ponavljanjem i brisanjem ekrana -
Ako pritisnemo n:

10 Naredbe break, continue, goto i return
Ove naredbe treba izbjegavati Gotovo nikada se ne koriste Ipak postoje ovi izuzetci: break se upotrebljava u switch grananju koji smo već upoznali return smo već upoznali u funkciji main općenito naredba return prekida izvođenje funkcija i obradit ćemo je preciznije kada budemo obrađivali funkcije

11 do-while petlja Ponekad je potrebno da se u nekoj petlji prvo izvede neka operacija i da se onda, ovisno o njenom ishodu, ta operacija eventualno ponavlja Ovo nije slučaj s for i while petljama jer se u slučaju kada uvjet nije zadovoljen petlje ne izvrše nijednom Zato postoji do-while petlja Općenita sintaksa: do {blok_naredbi;} while (uvjet_ponavljanja);

12 Primjer programa s do-while petljom - ispisuje Dobar dan dok se ne pritisne znak ‘0’ -
#include <iostream> using namespace std; int main() { char x; do { cout << "Dobar dan!\n"; cin >> x; } while (x != '0'); return 0; }

13 volatile int i = 100; while (i==100) {
// neki kôd u kojem se ne pojavljuje varijabla i } Prilikom prevođenja, prevoditelj može optimizirati gornji kôd da bi program bio brži Može zaključiti da program neće nikada mijenjati varijablu i Zato gore može staviti while (true) (čini mu se da će uvjet biti uvijek istinit) Međutim, takva optimizacija je ponekad nepoželjna Možda postoje razlozi promjene varijable i Možda će OS napraviti neku promjenu Možda čekamo neki događaj koji će napraviti promjenu Dakle, ponekad je potrebno onemogućiti optimizaciju određenog dijela kôda To nam omogućava naredba volatile: volatile int i = 100;


Скинути ppt "Programiranje - Naredbe za kontrolu toka programa – 4. dio"

Сличне презентације


Реклама од Google