Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Слике Слике се не кодирају у HTML документ, већ се наводи путања до слике. За приказивање слика користи се елемент IMG. Елемент IMG има само почетни маркер.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Слике Слике се не кодирају у HTML документ, већ се наводи путања до слике. За приказивање слика користи се елемент IMG. Елемент IMG има само почетни маркер."— Транскрипт презентације:

1 Слике Слике се не кодирају у HTML документ, већ се наводи путања до слике. За приказивање слика користи се елемент IMG. Елемент IMG има само почетни маркер. Елемент IMG има следеће атрибуте: SRC ALT WIDTH HEIGHT USEMAP ISMAP 1

2 Вредност атрибута SRC је адреса слике која треба да буде укључена у документ.
Атрибут је обавезан.

3 Вредност атрибута ALT је текст који ће се приказати, ако слика, из било ког разлога, не може бити приказана.

4 Атрибути WIDTH и HEIGHT дефинишу величину слике.
Вредности атрибута могу бити у пикселима или у процентима. Вредности у процентима одређују величину слике у односу на ширину и висину прозора читача. Стилови могу да контролишу висину и ширину слике.

5

6

7

8

9 Постоје две врсте мапа слика:
Атрибути USEMAP и ISMAP се користе за дефинисање мапе слике која треба да се користи са референтном сликом. Мапе слика везују подручја слике са серијом URL адреса тако да притисак на одређени део доводи корисника на одговарајућу страну. Постоје две врсте мапа слика: клијентска серверска. Клијентске мапе слика раде много брже зато што се обрађују у посетиочевом читачу.

10 Атрибут USEMAP омогућава мапирање слика на страни клијента.
Атрибут ISMAP омогућава мапирање слика на страни сервера. Различита подручја слике се описују елементом MAP. Елемент има почетни и завршни маркер. Елемент MAP има један атрибут NAME. Атрибут NAME омогућава да се мапи додели име како би се она касније могла референцирати.

11 Елемент MAP може имати један или више елемената AREA.
Елемент има само почетни маркер. Атрибути елемента AREA су: SHAPE COORDS HREF NOHREF ALT.

12 Атрибут SHAPE дефинише облик подручја у мапи слика.
На располагању су следећа подручја: RECT CIRCLE POLY. Вредност RECT дефинише правоугаоник. Вредност CIRCLE дефинише круг. Вредност POLY дефинише полигон. Атрибут COORDS се користи за давање координата подручја у мапи слика.

13 За правоугаонике се уноси COORDS=“x1,y1, x2,y2”, где x1, y1, x2, y2 представљају горњи леви и доњи десни угао правоугаоника. За круг се уноси COORDS=“x,y,r”, где x и y представљају центар круга, а r његов полупречник. За полигон се уноси COORDS=“x1,y1,x2,y2,итд” где xi и yi представљају координате сваке тачке полигона. Атрибут HREF садржи адресу документа који ће се учитати када се кликне на подручје мапе слике.

14 Атрибут NOHREF указује на то да избор тог подручја неће проузроковати никакву акцију.
Атрибут ALT се користи за давање информација о подручју.

15 Подручја


Скинути ppt "Слике Слике се не кодирају у HTML документ, већ се наводи путања до слике. За приказивање слика користи се елемент IMG. Елемент IMG има само почетни маркер."

Сличне презентације


Реклама од Google