Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Наставна целина 1 Рад са табелама MS Excel

Сличне презентације


Презентација на тему: "Наставна целина 1 Рад са табелама MS Excel"— Транскрипт презентације:

1 Наставна целина 1 Рад са табелама MS Excel
Наставна јединица 12 Графички начин приказивања података

2 Уводни део Графикони се користе за приказ нумеричкох вредности у графичком облику. Графикон се креира тако што се: 1. Означи опсег ћелија са насловима колона и подацима.

3 2. У менију Insert у палети команди Charts кликне се на врсту графикона и из падајућег менија одабере одговарајући тип графикона.

4 3. Након одабира типа графикона добија се графички приказ података.
У насловној линији ће се појавити Chart Tools, а у линији менија: Design, Layout и Format . У њима се налазе команде за подешавање разних опција за графиконе.

5 Централни део Промена величине графикона
Груба промена величине графикона може се извршити тако што се курсор постави на ивицу графикона и када се прикаже двострана стрелица мишем развуче до потребне величине .

6 Прецизно подешавање величине графикона врши се на један од следећих начина:
У менију Format у палети Size у одговарајуће поље унесе се одговарајућа висина Height и ширина Width. У менију Format у палети Size кликне се на стрелицу у доњем десном углу. Отвара се прозор Format Chart Area у којем се бира опција Size и уноси одговарајућа висина и ширина.

7 Додавање наслова графикона
У менију Layоut у палети Labels одабрати команду Chart Title. У падајућем менију изабре се одговарајућа опција за положај наслова. Исписивање наслова може се извршити на месту наслова, на графикону или из функцијске линије.

8 Додавање ознака података
Прецизније приказивање података на графикону може се добити додавањем ознака података. Додавање ознаке података врши се из менија Layout и палете Labels одабиром команде Data Labels . Одабиром одговарајуће опције из падајућег менија додаће се ознаке података на графикону.

9 Додавање назива оса графикона и подешавање параметара оса
Додавање назива оса графикона врши се из менија Layout и палете Labels одабиром команде Axis Titles ( Сл.1) . Подешавање параметара оса врши се из менија Layout и палете Axes одабиром команде Axes ( Сл.2). Сл. 1 Сл.2

10 Додавање легенде Легенда графикона даје везу између података и сегмената графикона представљених различитим бојама. Легенда се поставља из менија Layout и палете Labels одабиром команде Legend . ЛЕГЕНДА

11 Промена боје позадине графикона
Промена боје позадине графикона може се извршити из менија Format и палете Shape Styles одабиром команде Shape Fill .

12 Промена боје сегмента графикона
Сегмент графикона је графички приказ дела графикона који представља зависност једне величине. На пример: За графикон типа Column то је стубић а за тип Pie је парче. Промена боје се може вршити за све сегменте или појединачно. Промена боје сегмента графикона врши се почетним селектоваљем а затим из менија Format и палете Shape Styles одабиром команде Shape Fill.

13 Закључак Постављање графикона на нови радни лист
Постављање графикона на нови радни лист врши се из менија Design и палете Location одабиром команде Move Chart. У добијеном прозору Move Chart одабере се опција New Sheet. У низу језичака радних листова појавиће се језичак Chart1.


Скинути ppt "Наставна целина 1 Рад са табелама MS Excel"

Сличне презентације


Реклама од Google