Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Географски информациони систем (ГИС)

Сличне презентације


Презентација на тему: "Географски информациони систем (ГИС)"— Транскрипт презентације:

1 Географски информациони систем (ГИС)
Географски информациони систем (ГИС)

2 Географија + Информације Систем

3 Шта је ГИС? Географски информациони систем (ГИС) је рачунарски систем који је направљен за снимање, складиштење, манипулацију, анализу, управљање и приказивање свих врста просторних или географских података ГИС је апликација која омогућава корисницима да прављењем простих упита раде комплексне анализе, креирају планове или карте са статистичким подацима и презентују резултате својих истраживања, генерисањем графичких и нумеричких извештаја у интегрисаном окружењу

4 Компоненте ГИС-а су: Људи Људи морају да развијају процедуре и да дефинишу задатке ГИС-а. Људи често морају да савладају недостатке осталих компоненти ГИС-а Подаци Расположивост и тачност може утицати на резултате неког упита или анализу Хардвер Хардверске могућнсти утичу на брзину процеса, једноставност коришћења и врсту излазног продукта Софтвер Ова компонента не укључује само ГИС софтвер, него и различите друге софтверске базе података, статичке, цртачке, као и софтвере за обраду фотографија итд. Процедуре Анализа захтева добро дефинисане, усклађене методе како би произвела коректне, репродуктивне информације (податке)

5 Функције ГИС-а су: Прикупљање података ГИС мора да омогући методе за унос географских (координате) и табеларних података. ГИС је онолико разноврстан колико могућих метода уноса података омогући Чување података Постоје два основна модела чувањња географских података: векторски и растер. ГИС би требало да омогући чување географких података на оба начина Упити ГИС мора да обезбеди помоћне програме за проналажење одређених просторних карактеристика на основу њихове локације или описне вредности Анализирање података ГИС мора да има способност да одговори на питања која се односе на интеракцију просторнох веза, односа између многострукних всетова података Приказивање података Морају постојати алати за визуелизацију географских фичера користећи различите симболе Излаз Приказани резултати треба да се прикажу као излазни у разним форматима као што су мапе, извештаји, графички прикази итд.

6 Растерски и векторски модел података

7 Примена ГИС софтверске технологије
Саобраћај Телекомуникација Катастарске непокретности Геофизичка истраживања Комуналне огранизације Државне агенције и организације Локална самоуправа Службе хитне помоћи Војска Трговина Финансијска огранизација Разне друге огранцизације

8 Видови ГИС-а ГИС подржава неколико видова рада са географским информацијама Геобазе података ГИС је свеобухватна база података која садржи скупове података које представљају географске информације у смислу генеричког ГИС модела података (векторски објекти, тачке, линије), растери, топологије, мреже, итд. Геовизуализација ГИС је скуп интегрисаних мапа и других приказа који показују карактеристике земљине површине и њихове односе. Могу се констурисати мапе које приказују различите слојеве географских информација и исте се могу користити као прозори у бази података да би се подржала испитивања, анализе и уређивање информација Геопроцесирање ГИС је скуп алата за трансформацију информација који из постојећих скупова података изводи нове. Ове функције геопроцесирања примају аналитичке функције постојећих скупова података и резултате записују у новоизведене скупове података

9 Тематски слојеви и скупови података ГИС-а
ГИС организује географске податке у тематске слојеве и табеле. Како су географски скупови података у ГИС-у геореференцирани, они имају реалне локације и међусобно се преклапају. Хомогени скупови просторних објеката су организовани у слојеве као што су парцеле, извори, зграде, ортофото снимци и растер дигитални модели. Прецизно дефинисани скупови просторних података су од пресудног значаја за практичну употребу географских информационих система, док је принцип тематских слојева од великог значаја за ГИС скупове података.

10 Шта све можемо урадити са ГИС-ом?
1. Мапирање где су ствари Ми можемо мапирати просторну локацију реалних функција и визуализирати просторне односе међу њима. Пример: доле видимо мапу пољопривредних округа (зелено) слојевитог типа тла. Ми видимо визуелне обрасце података који ће нам рећи који типови тла припадају одеђеним окрузима

11 2. Мапирање количина Људи мапирају количине, где се нешто најмање или највише налази, да пронађу места која испуњавају критеријуме или да виде везе између места. Пример: доле је мапа локација банака. Мапа приказује локације банака као тачке (густоћа тачака), а свака област је означена бојама како би показала где су највише и најмање (светлије плаве значи мање банака).

12 3. Мапирање густине Понекад је важније да се мапирају концентрације или количина нормализована по површини или укупном броју. Пример: У наставку смо мапирали густину насељености Менхетна

13 4. Проналажење онога што је унутра Ми можемо користити ГИС да одредимо шта се дешава или које се функције налазе у одређеној области / региону. Особине "унутра" можемо одредити стварањем специфичних критеријума за дефинисање подручја интереса. Пример: доле је представљена мапа која показује јачину буке близу аеродрома у Минеаполису. Ако додамо демографске податке из пописа на ову мапу, можемо утврдити социоекономске карактеристике људи који живе у оквиру дефинисаног подручја "буке".

14 5. Проналажење онога што је у близини Можемо сазнати шта се дешава унутар одређене удаљености функције или догађаја тако што ћете мапирати оно што се налази у близини помоћу алатки за геопроцес Пример: доле видимо могуће ефекте и правац ширења симулиране експлозије. Употреба алата за генерисање одређених удаљености може помоћи у хитним реакцијама на такве несреће

15 6. Мапирање промене Ми можемо мапирати промене у одређеном географском подручју како би предвидели будуће услове, одлучили о току акције или проценили резултате акције или политике. Пример: у даљем тексту видимо мапе за коришћење земљишта који показују промене у стамбеном развоју од до године. Тамно зелена показује шуму, а жута приказује стамбени развој. Такве апликације могу помоћи у информисању процеса и политици планирања заједнице

16 ГИС у водном саобраћаји
Сад Некад

17 Хвала на пажњи!


Скинути ppt "Географски информациони систем (ГИС)"

Сличне презентације


Реклама од Google