Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Упити Queries.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Упити Queries."— Транскрипт презентације:

1 Упити Queries

2 Шта је упит (query)? У Access-у query означава упит односно питање које се поставља бази података ради издвајања и приказивања само оних слогова које тражимо.

3 Чему служе упити? Издвојени слогови најчешће служе ради приказивања података у разним извештајима или обрасцима. Упитом се изврши одабир и приказ одређених слогова који се приказују у табеларном приказу као и слогови табеле.

4 Како упити делују на табелу?
Подаци у упиту нису подаци табеле, то је само динамички (виртуелни) скуп слогова који се не чува у бази података. У бази се чува само структура упита, а упит се извршава сваки пут када се позове. Тада се из најсвежије верзије свих слогова издвоје они слогови који задовољавају критеријуме у упиту. Затварањем упита, динамички скуп нестаје и не заузима простор на диску.

5 Како их видимо? Значи, резултати упита су увек у табеларном приказу, али они нису стварно уписани на диск као табела, већ трају само док је покренут упит, као динамички скуп слогова, а подаци у њему осликавају вредност података у табелама из којих упит црпи податке.

6 Упит може бити комбинација података из неколико табела и потребно је обратити пажњу да ти подаци буду међусобно логички повезани и да чине целину. Једном креиран упит корисник може да сними на диск и на тај начин сачува сав уложени труд при изради.

7 Упити имају нове могућности које немају табеле:
Издвајање података из повезаних табела Упит може да обавља прорачуне на основу израза у пољу Упит може да израчунава збирне податке.


Скинути ppt "Упити Queries."

Сличне презентације


Реклама од Google