Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Računarstvo i informatika

Сличне презентације


Презентација на тему: "Računarstvo i informatika"— Транскрипт презентације:

1 Računarstvo i informatika
IV godina Društveno-jezički i prirodno-matematički smer

2 Tipovi polja Svako polje ima svoje:
Field name – ime polja; do 64 karaktera. Data type – tip polja (podatka); vrsta podatka koji će se čuvati u tom polju (na osnovu tipa se definišu i ograničavajući parametri). Description – opis; opciono polje u kom se piše opis označenog polja i pojavljuje se u donjem levom uglu u statusnoj liniji.

3 Tipovi polja Pri kreiranju polja koje se sadrži u tabeli najbitnije je odrediti kog će tipa ono biti. Tip polja se bira iz padajućeg menija. Neophodno je znati u koje svrhe će se polje koristiti i na osnovu toga i odrediti tip (za jedno polje je moguće izabrati samo jedan tip).

4 Tipovi polja Tipovi polja mogu biti:
Text – tekstualni tip polja; sadrži do 255 ( 2 8 −1) karaktera; mogu se unositi slova, znakovi i brojevi koji se neće koristiti za računanje (kao što je broj telefona, JMBG, ...). Memo – tekstualni tip polja; sadrži do karaktera ( 2 16 −1); koristi se za duži tekst (na primer, siže knjige). Number – numerički tip polja; vrednost zavisi od toga kako je definisano u parametru Field Size, a može biti veličine 1, 2, 4 i 8 bajtova ili 16B ako je postavljen parametar Field Size na opciju Replication ID. Date/Time – polje za unos datuma i vremena; godine za unos se mogu postaviti od 100-te do 9999-e; polje veličine 8B.

5 Tipovi polja Tipovi polja mogu biti:
Currency – valuta; može imati od 1 do 4 decimale, tačnosti 15 cifara levo od zareza i do 4. decimale (desno od zareza); ukoliko nema oznake za željenu valutu podešavanje se vrši u Control Panel-u na Region and Language Options (za Din. je prikazano na slici). Auto Number – automatsko generisanje brojeva; brojeve dodeljuje sam Access tako što svakom novom entitetu dodeli vrednost uvećanu za 1 ili nasumično izabere broj koji nije već izabran; veličina je 4B ili 16B ako je Field Size podešen na Replicant ID.

6 Tipovi polja Tipovi polja mogu biti:
Yes/No – logički tip polja; prikazuje se kao CheckBox polje i može imati vrednost True ili False; veličina je 1b (1 bit). OLE Object – polje za unos drugog dokumenta (objekta) u bazu (Word, Excel, slika, zvuk, ...); sadrži putanju (linked) do dokumenta ili je dokument ugrađen u bazu (embeded); veličine do 1GB, ograničeno i prostorom na HDD-u. Hyperlink – hiperlink, odnosno adresa Internet strane ili adresa; može imati 4 dela, svaki po 2048 karaktera. Attachment – dodavanje drugih objekata, ali dozvoljava veću fleksibilnost od OLE Object polja, na primer editovanje objekata.

7 Tipovi polja Tipovi polja mogu biti:
Lookup Wizard – startovanje Wizard-a koji nam omogućava da izaberemo vrednost iz neke druge tabele/upita ili iz liste vrednosti upotrebom List Box ili Combo Box opcije; nakon kompletiranja Wizard-a tip polja će biti postavljen na isti tip kao što ima polje u tabeli sa kojom je napravljena relacija, a u polju će biti padajuća lista dozvoljenih vrednosti.

8 Tipovi polja Ukoliko se promeni tip polja nakon što se unesu podaci u tabelu može doći do toga da se podaci ne konvertuju propisno. Nekada je nemoguće konvertovati podatke u željeni tip te dolazi do njihovog gubitka (na primer, tekst u broj). Stoga PRVO podesiti tip polja, a NAKON TOGA unositi podatke!!! Najbolje je prvo osmisliti kompletnu bazu, napraviti tabele i propisno ih povezati i tek onda pristupiti unosu svih potrebnih podataka.

9 Parametri polja Osim osnovne tri odlike na koje moramo misliti pri pravljenju tabele (ime, tip i opis polja) potrebno je definisati i osobine polja (Field Properties). Broj i vrste parametara polja zavise od tipa podatka koje selektovano polje sadrži. Na primer, polje tipa Text ima jedne parametre, a Number druge.

10 Parametri polja Neki od parametara polja (najčešće podešavani):
Opis Field Size Veličina polja (broj karaktera za Text, vrsta broja za Number) Format Na koji će način vrednost biti prikazana (recimo: Currency Din., $ ) Input Mask Maska koja prilikom unosa podataka olakšava korišćenje (za specifične podatke, recimo broj telefona) Caption Tekst koji se u obrascu prikazuje umesto naziva polja (recimo za polje ID se postavi da se prikazuje tekst Identifikacioni broj) Default Value Podrazumevana vrednost za polje koju korisnik menja pri unosu podatka, ako je potrebno Validation Rule Pravila i ograničenja koja se moraju poštovati pri unosu vrednosti Validation Text Poruka koja se prikazuje ako su narušena pravila navedena u Validation Rule Required Definiše da li je obavezan unos vrednosti u polje Indexed Dodavanje indeksa polju radi bržeg sortiranja i pretraživanja, kao i da li smeju da se ponavljaju vrednosti


Скинути ppt "Računarstvo i informatika"

Сличне презентације


Реклама од Google